Podcastaflevering met Daan Houdijk, kleinzoon van Lange Daan Heesbeen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2024 | Gewijzigd op: 04-02-2024
Daan Houdijk is een
rasverteller zeker als het om Bossche typen gaat. Maar bij Daan was het leven niet
alleen maar folklore en vertier.
..
......................................................
foto © paul kriele,27 januari 1983.
Daan Houdijk staat centraal in de nieuwe aflevering van de podcastserie 'Bossche Stadsgezichten'. Bosch en een en al Bosch straalt Daan met zijn verhalen en anekdoten uit. Daan heeft een onstuimig leven achter zich van wel twaalf ambachten,  zoals het werk voor 'den duw'[werkverschaffing].
Dat speelde zich af in de crisisjaren en in de oorlog. Ook in 1942, het  jaar waarin hij met Annie Van Doorn trouwde. Er heerste dus veel armoei in de stad, vooral in de volksbuurten, zoals De Pijp, de Beurdsestraat en Weversplaats. Daar had je kleine ambachtslui wonen werken, zoals parapluherstellers, stoelenmatters en kolenverkopers. Jantje van der Kallen was veller van konijnen. Maar ook noemt Daan de geldleners, want de mensen kochten vaak 'op de pof'. Ook herinnert Daan zich enkele waarzegsters en handenlezers die je van de pijn af hielpen.  En natuurlijk de water en vuurhuizen.
Daan moest vaak maar zien hoe hij bijvoorbeeld als lompenophaler of als sjouwer op Bossche schepen werkte. Die schepen legden in de Zuid-Willemsvaart aan bij Aannemer Van Drunen [Tramkade] of bij houthandel Appel of zand en cement afleverden bij RAS. Turf werd gelost bij Van Boekel en ter hoogte van het pakhuis van Schippers in De Pijp. Voor een hele dag werken kreeg je nog geen vijf gulden.
Prachtig is het relaas van Daan die in zijn  jonge jaren twintig ook wel eens kattekwaad uithaalde, bijv.  met voetballen op de Spinnersplaats of Bastion Oranje. Er stond dan wel een van zijn vriendjes op de uitkijk voor het geval er een pikkerd [agent] aankwam. Want een boete kostte je drie gulden. Dat  was veul geld voor die tijd. ...

Daan Houdijk, die geboren werd op 8 augustus 1918 in het Goeverneursstraatje [steegje van de Beurdsestraat] spraken we op 27 januari 1983.
Daan  overleed op 7 februari 1996. .