Den Bosch Europese vestingstad 2005

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2005 | Gewijzigd op: 04-01-2009
Afsluiting Vestingstad van Europa 2005 22 november 2005
Expo Linies en stellingen 8 september 2005
Herhaalde 3D-presentatie [Beleg van 1629] van Rob de Vrind [naar National Geographics] -23 augustus 2005
Nieuwe projecten ihkv vestingstad 17 juli 2005
Pettelpoort afbraak- 25 juni 2005
Fietsroute ihkv Beleg 1629 [geopend door Groen Links] - 4 juni 2005
Vestingpopconcert -3 juni 2005
Vestinglied - 2 juni 2005
vesting-fietsroute- 3 juni 2005 
Pettelpoort opgericht  -2 juni 2005
Naar een groene vestingstad in 2029 ! - 30 mei 2005
1e vestingpopconcert- 23 mei 2005
Start bouw Pettelpoort  - 
Start /onthulling Pettelpoort - 22 april 2005
Exposities vestingwerken -12 april 2005
Opening vestingstad 2005 -17 december 2004
IJspret aan de voet St Jan
Europees erkende vestingstad
Programma vestingstad
Link naar pagina vestingwerken: Vestingwerken
----------------------
Afsluiting Vestingstad Europa 2005 22 november 2005

's-Hertogenbosch Vestingstad van Europa 2005.
 foto © peter böhme

Impressie afsluiting op vrijdag 16 december 2005. Honderden mensen waren naar de Citadel gekomen, al of niet verkleed en in ieder geval met een of ander lichtje bij zich.
Groepen gezinnen en vele individuelen. Opvallend was dat er velen van de gemeentelijke organisatie naar dit festijn waren gekomen .

Vanaf de Citadel had men een brede kijk op de binnenstad en met name op de verlichte Boombrug. Daar stond een kraan opgesteld met een fotograaf, die de manifestatie vastlegde.
Onder links: Rechts het vuurwerk dat vanaf de Oliemolensingel werd afgestoken .
Boven rechts: Burgemeester Rombouts begint met wethouder Jetty Eugster aan een fakkeltocht over het fort.
Onder: Over de gehele rand van het fort Citadel stonden mensen opgesteld met fakkels, lampen, lampions of andere lichtbronnen. Een lange rij lichten vormde de aaneenschakeling tussen de 4 bastions van het fort. 

foto's © paul kriele, 16 december 2005.
----------------------------
Na de kerstster werd er een vuurwerk ontstoken, dat de omgeving nog eens extra in het licht zette. Na afloop van de verlichte manifestatie volgde de prijsuitreiking voor de best verklede/verlichte individu resp. : Dani van der Linden, het best verklede echtpaar de heer en mevrouw Rijkers met hond en de best verklede groep won Meejpassant, waarvan de leden zich verkleed hadden als de Wijzen uit het Oosten. 
Impressie van het ontsteken van de kerstster en de prijsuitreiking van de best verklede persoon, gezin en/of groep.

De manifestatie begon met het ontsteken door burgemeester Rombouts, geassisteerd door wethouder Jetty Eugster van het kanon van de Oude Schuts. Daarna werden overal de fakkels ontstoken en maakte de burgemeester en de wethouder een rondje over de Citadelwallen langs alle opgestelde met licht uitgeruste Bosschenaren.

Boven links: De projectleider vestingwerken Peter van Roosmalen temidden van Eugster en Rombouts starten de tocht. 
Rechts boven: 
 Voor de best verklede en verlichte kerstster, in de hoedanigheid van persoon, groep en/of gezin, lag er een prijs klaar. Dani van der Linden ontving 4 kaarten voor Disney on Ice, de groep Meejpassant kreeg 20 vrijkaarten voor Sportiom.
Winnaars bij de groepen:  Meejpessant.
 
foto's © paul kriele, 16 december 2005.


Het echtpaar Rijkers- met hond-kreeg een cheque .w.v. 250 euro van Hotel Central cadeau toont  trots de cadeaucheque van Hotel Central. Mevrouw Rijkers had moeite zich op het podium te hijsen en werd daarbij geholpen door de burgemeester...
 foto's © paul kriele, 16 december 2005.


Afsluiting status Vestingstad Europa 2005   22 november 2005

De 750 meter lange wal van de Citadel vormt op de dag van de feestelijke afsluiting van de 'Vestingstad van Europa 2005' een levende kerstster . Duizenden personen zullen met fakkels sterretjes en lichtslangen een ster markeren. Daarmee wordt op een bijzondere manier de status van vestingstad gemarkeerd. Voor de gemeente is het beoogd effect: licht te brengen in een soms nare wereld. waardoor het bij eenieder een positief gevoel kan opwekken.
De levende kerstster op de Citadel, die met duizend personen zal worden opgeroepen op de afsluitingsdag vrijdag 16 december 2005.
De aankomst van de deelnemers staat gepland om 18.00 uur. Het programma met onder meer Countdown, vuurwerk, kanonschoten en een luchtfoto begint om 19.30 uur en is al om 20.15 uur afgerond.

Expositie Linies & Stellingen  8 september 2005
Donderdagmiddag heeft wethouder Roderick van de Mortel de expo 'Linies & Stellingen' in het Stadskantoor geopend. Deze is [tot oktober 2005] opgezet door de Stichting Menno van Coehoorn [vestingbouwer] ihkv van de 300ste sterfdag van de naamgever van deze stichting [dateert van 1932] Deze Stichting komt op voor behoud en vooral voor het bekendmaken van de vestinwerken. De reizende expositie trekt langs andere vestingsteden, zoals Heusden, Geertruidenberg en Breda.
Den Bosch kwam als eerste aan de beurt ivm de status van Europese vestingstad die zij dit jaar verwierf.
Voor meer over de Stichting Menno van Coehoorn www.coehoorn.nl

Fotoreportage van de opening en de bezichtiging op Bastion Oranje
   
De tekening laat de stad zien temidden van polders waardoor het -lange tijd- moeilijk was deze Moerasdraak in te nemen.
foto's © gerard monté, 8 september 2005.
De panelen hebben betrekking op delen [steden] van de waterlinie.

Hierboven:  voorzitter van de Stichting Menno van Coehoorn  Westerhuis, die het initiatief nam voor deze expositie, in zijn toelichting op de reizende expositie. Op de rechter fofo is de neondecoratie in het Stadskantoor te zien die de associatie oproept van een waterslang.
Onder rechts: Wethouder Roderick van de Mortel in zijn toespraak over de vestingwerken die '...nog lang niet klaar zijn'. 
Onder links"Charles Limonar, vooral bezig met en studerend op de Bossche vestingwerken. Limonar is ook inleider bij de cursus Boschlogie
. -foto's © gerard monté, 8 september 2005.

Van de Mortel onderstreepte het belang van de vestingwerken omdat er steeds meer ontdekt wordt maar er zit ook een economisch belang aan gekoppeld, aldus de wethouder van Cultuur én Financiën. Den Bosch zoekt om aan dit aspect van de stad nog meer invulling te geven, bijv. door middel van projecten.
Westerhuis noemde met namen de oud-voorzitter Cor Gilhaus en Charles Limonar die een Bossche ambassadeur voor de stichting genoemd kan worden.


Links boven: Voor voorzitter Westerhuis van de Menno van Coehoornstichting, als ook voor andere medewerkenden, onder wie Hans Beekmans, Jan de Vries, de heer De Jonge en de heer Van Broekhoven was er een fles wijn.
Rechtsboven: De maquette die in de bouwkeet op Bastion Oranje staat opgesteld toont een overzicht met de trap die vanuit de gracht toegang geeft op het bastion [m].
Rechtsonder:  De toekomstige -deels -ondergrondse expositieruimte en links een indruk van het oude rondeel dat nog voor de aanleg van dit Bastion [omstreeks 1640] zich aan de meest oostelijke zijde van het huidige bastion bevond
.
foto's © gerard monté, 8 september 2005.

Boven links een middeleeuws Coehoorn-mortier een zgn. 8 -ponder, kaliber 13 cm, zijn gewicht bedraagt 35 kilo Het ding [dit is een copie] werd voor het eerst gebruikt bij het beleg van Grave in 1674.
Boven rechts: Klein tafereeltje tijdens de opening oude en jonge Oude Schutsvrouwen.
Onder: In de bouwkeet op Bastion Oranje wordt aan de bezoekers - al of niet per boot komend - een www.multimediapresentatie.nl vertoond.

foto's © gerard monté, 8 september 2005.


Hierboven foto links: de aanvoerder van de Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van 's-Hertogenbosch [Toine van den Bogaert]. Toine geeft een toelichting bij het kanon Stuer Gewahlt aan een lagere officier [m] die tijdens het beleg van 1629 actief was. De man in rood/wit tenue [l] is een Schotse huurling uit omstreeks 1750 in de persoon van Marc van Lingen.
Rechts: links de Schotse huurling -1750] is Marc van Lingen en de lagere officier is Jan Molhuijsen. Zij maken deel uit van de 'Vereniging voor Military Living history'.
Links onder:  Henny Molhuijsen met dochter en kleindochter op het kanon 'De Boze Griet'Henny staat bekend als ontwerpster van -oude- ofwel historische kleding.
Het grote kanon Stuer Gewhalt dat staat opgesteld in de bouwkeet op Bastion Oranje. Later komt dit kanon te staan in de ondergrondse expositieruimte die op het Bastion nog ingericht wordt.
foto's © gerard monté, 8 september 2005.


De bypass die wordt aangelegd aan de stadsmuur ter hoogte vande Spinhuiswal.
foto's © gerard monté, 8 september 2005.

Nieuwe projecten in het teken van de vestingstad
   17 juli 2005.

Langszij de Kasterenwal, op de locatie Sluis O en op het Heetmanplein zijn bouwwerken gepland die aansluiten op het thema vestingstad. Op het Heetmanplein zou een Vughterpoort -anno 2005 gereconstrueerde kunnen worden, op Sluis O is ook een 'poortgebouw' voorzien en langszij de Kasterenwal een muurflat, ofwel een appartementengebouw hangend over de stadsmuur.
 
Zicht vanaf het Zuiden op Heetmanplein[v/h Wilhelminaplein] en de flats Molenberg en Sonneveld..
foto © gerard monté, 17 juli 2005.
 

Vanuit het Zuiden steekt men na de Vughterweg de Vughterbrug over. Op deze foto zicht op het Heetmanplein, vroeger Wilhelminaplein en links Molenberg, waar een molen heeft gestaan en rechts Sonneveld nog net zichtbaar. Als mogelijk de Randweg klaar is werkt dat verlichtend op het verkeer dat vanaf het Zuiden de stad binnenkomt.
Dat biedt de gelegenheid op het Heetmanplein -ter herinnering aan de vroegere Vughterpoort- een poortgebouw terug te plaatsen.

Pettelpoort afbraak - 25 juni 2005

Kunstenaar Antoon Versteegde hier op de voorgrond, maar het is de ontwerper achter de schermen van dit object.  Genoveef Lukassen, de vaste medewerkster bij de opbouw -en de afbraak van de Pettelpoort.
 foto's © gerard monté, 25 juni 2005.


Door de felle zon en dientengevolge de uitdroging, zijn de elastieken waarmee de bamboe stokken aan elkaar gebonden waren, verteerd.
 
foto's © gerard monté, 25 juni 2005.
 

Europese vestingstad 2005
Banieren met daarop 'Vestingstad Europa 2005' hangen op diverse plaatsen in de stad o.a. bij de Sint Janspoort.

foto © gerard monté, 21 juni 2005

Fietsroute ihkv Beleg 1629- 4 juni 2005
Groen Links gaat de komende jaren een 'permanente campagne' voeren, een plan dat zij in een beleidsplan heeft gepresenteerd. Daaraan gekoppeld is een communicatie - en activiteitenplan. Dat plan werd gekoppeld of gepromoot dmv een vestingfietsroute die zaterdag 4 juni 2005 zijn eerste editie beleefde. Onderstaand een reportage

Boven links:het vertrekpunt van de Vestingfietstochten.  Rechts :de eerste stopplaats aan de Limietlaan.
Onder: John Vermulst [m] leidde de eerste vesting-fietstocht die door de partij Groen Links ihkv het Beleg van 1629 werd georganiseerd. En de uitleg van John Vermulst [r] over de aspecten en de relicten van het Beleg van 1629. 

foto's © gerard monté, 4 juni 2005.

Via het Zuiderpark gaat de route naar Bastion Antonie dat momenteel in restauratie verkeert. Daar wordt ook halt gehouden bij de waterpoort. foto's © gerard monté, 4 juni 2005.

Vestingpopconcert   3 juni 2005
Vanmiddag vrijdag 3 juni 2005 begon rond kwart voor 5 het vestingpopconcert. De aftrap gaven Djumbo drie zangeressen die optraden voor de allerkleinsten. Albert West presenteert deze primeur voor de stad.
Op 't einde van de eerste act mocht er ook een serie kinderen het ponton op komen om de afsluiting van Djumbo te verzorgen.

Vooraan in het Bossche Broek was een groot paviljoen ingericht. Maar de opkomst viel tegen..

foto's © paul kriele, 3 juni 2005.

Leden van de Oude Bossche Schuts lieten om kwart voor zes het kanon bulderen als teken dat het programma inderdaad begonnen was! Kort erop klonk er een donderslag... Het concert duurt nog tot kwart voor elf vrijdagavond 3 juni 2005.

Vestinglied- 2 juni 2005
Jan [tekst] en Hans [muziek] Tervoort [die vrijdagavond 3 juni 2005 optreedt in het singelgrachtpopconcert] schreven het vestinglied::
Waar ik sta stonden sterke soldaten
Waar ik loop, liep de loop van een kanon
Waar ik zit zaten ooit kogelgaten 
in de muur van een bastion.
De vesting was een borg voor vrijheid.
Gesterkt door het Bossche legioen. 
Toen al vocht men voor gelijkheid. 
De vestiging nu is een monument van toen.
Tot Brabants Vestingstad uitgeroepen
De parel van het Bossche broek
Belegerd door de Staatse troepen
Beschreven in elk historisch boek
Den Bosch was eeuw na eeuw
Zo sterk als de Brabantse Leeuw
Bij Westwal, Citadel en Vughterpoort
Werd ieder aanval in de kiem gesmoord
Vanaf Bastion Oranje schoot de Boze Griet
Tot groot verdriet, één schot, meer niet
Den Bosch was eeuw na eeuw
Zo sterk als de Brabantse Leeuw.

Pettelpoort opgericht - 2 juni 2005
Vanmiddag -donderdag 2 juni 2005- werd tegen half vier de Pettelpoort met vereende krachten opgericht. Van het grasveld bij de Gregoriusflats is het laatste deel met veel menskracht naar zijn plek nabij het oorlogsmonument gesjouwd. Daarbij hielpen ook wethouder Jetty Eugster Paul Hilgers en vele andere prominenten onder wie de deelnemers aan het symposium georganiseerd door de Walled Towns Friendship Circle, dat dezer dagen in de stad plaatsvindt.


Boven: Ook bekende figuren onder wie de kunstenares Marian van Steen [ontwerpster fietsrouteboekje 'Versteende Omhelzing' ] en de fotografen Gerard Monté, Henk van Esch [zwart pak, op de rug gezien] en rechts vooraan in rood jack Freek Jansen trokken mee.
Rechts boven:  Antoon Versteegde voert de trekkers aan.  Achter Versteegde wethouder Jetty Eugster. 
Links, met bril en grijzend haar, de ontwerper Antoon Versteegde timmert zelf mee. 
foto's © paul kriele, 2 juni 2005.

Antoon Versteegde heeft een eigen site: www.versteegde.nl

Links en rechts odner: Kunstenaar Antoon Versteegde die de poort ontwierp, pauseert met echtgenote na de klus.
Boven rechts het laatste deel staat nu op zijn plek..
Onder links: wethouder Jetty Eugster staat haar mannetje.

 foto's © paul kriele, 2 juni 2005.

Hieronder de door gerard monté verzorgde fotoreportage: fietsroute  of van de helicoptervlucht

Peter van Rosmalen vertelde nog wel dat de stad probeert met verschillende steden nieuwe projecten op te zetten. 'Tijdens zo'n symposium moet je je kansen benutten en werken aan je netwerk. 
De eerste 50 jaar zijn we hier wel mee bezig : Als vestingstad richt je je niet allen op de oude historie maar ook op nieuwe ontwikkelingen, zoals bijv. het Paleiskwartier en de Haverleij. Ook al zijn we vestingstad onze sterkste kant is de stedelijke vernieuwing,' aldus Peter van Rosmalen. Dat gaf ook prof Asworthin zijn presentatie mee: blijf je richten op nieuwe ontwikkelingen! 

Oprichten laatste deel Pettelpoort -donderdagavond 2 juni 2005*




Ontwerper en aanvoerder van de bouw van de Pettelpoort Antoon Versteegde.[bril en grijzend haar].
Onder 'de dragers' van de bamboepoort...

 foto's © gerard monté, 2 juni 2005.

René Holsteijn [Directeur Weenergroep [l] en in roze truitje de echtgenote van Versteegde [l], en wethouder Jetty Eugster [m] en Carlo van der Borg [r] actief ihkv de Vestingstad!  foto's © gerard monté, 2 juni 2005.

  
 

'As a hero' ofwel dichter/ corrector Yke Schotanus toont zijn andere kwaliteiten. Wethouder Eugster trekt met andere krachten het laatste deel naar zijn plek.
Onder rechts: Kinderen maken een kanon, een stikker met verboden toegang tot dit kunstwerk.. [m] en links  een vrijwilliger die even meehelpt.

De locatie nabij de kruising Pettelaarseweg/Hekellaan/Zuidwal in beeld met de banieren die op diverse locaties de vestingstad promoten. De poort staat bijna overeind.
foto's © gerard monté, 30 mei  en 2 juni 2005.


Even verderop op deze pagina vindt u de start van de bouw van Pettelpoort op maandag 30 mei 2005.
--------------------------------- 
Jheronimus Bosch Award ingesteld voor meest innovatie vestingstad  2 juni 2005 
Gastheer 's-Hertogenbosch van het door de 'Internationale Kring van vestingsteden' opgezette symposium, zal jaarlijks aan de meest innovatieve vestingstad de Jheronymus Bosch Award toekennen. Volgend jaar in Verona wordt die onderscheiding voor het eerste uitgereikt, aldus de projectleider vestingwerken Peter van Rosmalen. 
Van Rosmalen noemt het symposium, dat momenteel in de de ‘Europse vestingstad 2005 d[ie ’s-Hertogenbosch dit jaar is], wordt gehouden, nu al een succes. Er hebben zich bij de organisatie ‘Walled Towns Friendship Cicle’ 95 deelnemers ingeschreven, afkomstig uit 14 landen, waaronder de Servische en Balkanlanden, West-en Zuid Europese landen én China! Rombouts sprak elk land in de eigen taal toe. Voor de Chinese afvaardiging werd via een beamer het welkomstwoord in beeld gebracht. Wat een Chinees getinte fotosessie opleverde. 
Gisteren en vandaag was er- na de uiteenlopende zittingen, waarin veel innovatieve suggesties over financiële en toeristisch aanpak van de status als vestingstad op tafel kwamen - ook tijd voor ontspanning: vaartochten wandeltochten. 
Bruikbare suggesties zaten er bijv. in de humorvolle voordracht van de Groningse prof. G. Asworth met zijn inzichten op financieel en toeristisch gebied. Asworth benadrukte dat je je als vestingstad moet blijven richten op nieuwe ontwikkelingen. 
Interessant was uiteraard het aspect van de Chinese muur. Om even over drieën is het laatste deel van Pettelpoort, van de kunstenaar Antoon Versteede, met vereende krachten [symposiadeelnemers, ambtenaren en toeschouwers] geplaatst.
Na de onthulling van de bamboepoort op de grens van de oude vestingstad gingen de deelnemers naar het Provinciehuis om er een lezing te volgen van prof. Gerard Rooyakkers onder de titel 'Brabant Breed'. Aansluitend worden de kastelen in de Haverleij bezocht.

Vesting-Fietsroute - 3 juni 2005
Tussendoor mocht de pers kennismaken met een nieuwe fietsroute ‘De versteende omhelzing’ van Marian van Steen. Die tocht is gebundeld in een kunstig geïllustreerd [Karin van der Pas] boekwerkje met gedichten van Yke Schotanus, plattegronden en transparantjes over oude foto’s die de nieuwe situaties laten zien. De tocht voert langs 12 markante vestingpunten in de stad. Via het hondje Tippie wordt de tocht, die hier en daar is aangepast voor gehandicapten, ook aantrekkelijk voor kinderen. Na afloop kunnen de verklarende tussenbladen als kalender worden benut.Het boekje, dat een samenwerking is van UITLOK en de CKV, wordt in een beperkte oplage uitgereikt aan de middelbare scholen. Het is voor 9 euro verkrijgbaar.

Reportage fietsroute

De presentatie van 'Versteende Omhelzing gebeurde in het nieuwe Bestuurscentrum.

Ontwerpster Marian van Steen toont de route aan Peter van Rosmalen, [voorzitter van het project Vestingwerken [l] en Lian Duijf [m].Marian van Steen laat een van de transparantjes zien die passen op de oude foto's en de nieuwe situaties bevatten. Links op de Ruckertbrug en rechts  uitzicht op de Kasterenwal.
foto's © gerard monté, 2 juni 2005.

Als eerste stopplaats geldt de Rückertbrug.  Via de Kasterenwal fietsen we richting Citadel.Aan de overzijde passeert een andere deelnemersgroep olv John Vermulst.

Links: Ruth Giebels leest een gedicht voor van Yke Schotanus. 
Rechts: Marian van Steen met het door haar ontworpen boekje 'Versteende Omhelzing' en het bijpassend T-shirt.
De groep staat aan de oevers van de Citadel. Hier, aan de overzijde van de Binnenhaven, toont Marian de situatie van de twee torens waarvan er maar een [de westelijke]over is.
foto's © gerard monté, 2 juni 2005.

De routedeelnemers pauzeren op de oevers van de Citadel. De deelnemers hebben uitzicht op de Diezebrug en de Binnenhaven [midden]. 

De plek van de Draaibrug bij de Oliemolensingel
Hierboven de Draaibrug bij de Oliemolensingel met de oude en de nieuwe situatie en -rechts-  het hondje Tippie dat een tak wegduwt om het uitzicht te vergroten. foto's © gerard monté, 2 juni 2005.


   
Links: Voordat we op het eindpunt aankomen, passeren we Bastion Oranje waar zojuist in een bouwkeet het kanon Stuer Ghewalt is geplaatst..
Rechts: Het einde van de route. De nadering van de kruising Pettelaarseweg waar de Pettelpoort wordt opgericht.
foto's © gerard monté, 2 juni 2005.
---------------------------
De route doet 12 plaatsen aan die in verband staan met de vestingwerken/stad. Het boekje, met kaarten, gedichten, foto'' s en uitklapbladen is verkrijgbaar voor 9 euro. Het kan ook als kalender worden gebruikt.

Waterlinie:  kennismakign oer helicopter 2 juni 2005
Den Bosch maakt deel uit van de Maaslinie. Dat zijn steden aan de Maas van Maassluis tot Nijmegen/Grave. Dat verbond organiseert samen met de provincie een werkconferentie op 29 juni 2005 over de Zuidelijke Waterlinie.
De helicoptervlucht voor de pers en de deelnemers aan het symposium.


De heli vertrok vanaf het Pettelaarpark nabij de Golfbaan en maakte vanaf 17.30 uur een reeks vluchten.
Rechts onder: Het Pettelaarpark met Provinciehuis.
Links onder: De kruising Pettelaarseweg/Hekellaan met de locatie van het popconcert op het podium in de vestinggracht.
 foto's © gerard monté, 2 juni 2005.


Boven Bastion Oranje met  rechts de Spinhuiswal die overgaat in de Parklaan [midden]. Op de rechterfoto is  links nog net het Heetmanplein met Essent te zien.
Onder: de Citadel en Binnenhaven .
foto's © gerard monté, 2 juni 2005.


Links: de rivier de Aa die om de Woontoren op de Muntelwal/Aawal en langs de Munteltuinen meandert .
Onder : Meerendonk met Kruithoorn. Op beide foto's de Kruithoorn en omgeving met kaalslagterreinen die als optie hebben een nieuw aan te leggen transferium.


foto's © gerard monté, 2 juni 2005.

Internationaal aandacht Bossche belegering [1629]  2 augustus 2005. 
National Geographics gaat aandacht besteden aan het Beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Niet in de oude situatie, maar, de eigentijdse-digitale- manier waarop dit internationaal meesterwerkje in beeld is gebracht. Aanleiding is de 3-Dimensionale presentatie die Rob de Vrind met twee studenten van het Koning Willem 1–College [Pieter Kok en Raymond Aoys] over ‘het Beleg’ heeft opgezet. Daarbij zijn over huidige landkaarten de oude kaarten van Blaeu uit de 17e eeuw gelegd. In een –letterlijk - vogelvlucht reist men over de 40 km verdedigingslinie heen en ziet alle details van die belegering waarbij door Frederik Hendrik 40.000 ! manschappen werden ingezet. Velen forten, redouten en hoornwerken zijn in het landschap [bij Creveceur, Deuteren, Den Dungen, Vught en de Pettelaar] nog aanwezig.

De Vrind zoekt op velerlei manier aandacht voor dit aspect, zowel toeristisch als cultuur- historisch. Maar de Vrind zou zijn mannetje niet staan als ook het milieu hierbij wordt meegenomen.
De Vrind heef al voor vele deskundigen [dijkgraven] en ingewijden [bestuurders, ambtenaren en heemkundigen] een presentatie verzorgd; binnenkort volgt nog een Engelstalige versie. En dan staat er tzt nog een boek over dit onderwerp op stapel.

Na vestingstad volgt ‘de groene vesting’ 30 mei 2005.
In 2029 beleeft ’s-Hertogenbosch ‘de groene vesting’. Dat is – na de status van vestingstad - de combinatie van cultuur/historie en groene stad. Aanleiding is het onderzoek dat Rob de Vrind met trawanten verricht over het Beleg van 1629. De Vrind raakt al enthousiast als ie een sloot of ander restant in het landschap rond Den Bosch vindt, die verwijzen naar een van de verdedigingswerken uit 1629. Die linies met een lengte van resp. 40 km en een binnenring van 25 km werden aangelegd iov Frederik Hendrik. Met behulp van Leeghwater, die op het idee van drooglegging kwam werden 24 molens rond de onbereikbare stad gebouwd. Daarvoor riep hij de hulp in van 15.000 boeren, die zand moesten sjouwen en dijken aanlegden.
De stedendwinger Frederik Hendirk wist met zijn 13.500 manschappen in 1629 de volledig door water omringde stad [Moerasdraak] in te nemen. Dat was een gebeurtenis van wereldbetekenis. Op dat beleg [11 –9-1629!] en de overgave drie dagen later, kwamen zelfs koningen en prinsen op af. Vanaf een uitkijkpost op de Vughtse hei volgden zij dat schouwspel.Maandagavond 30 mei 2005 beleefden 110 gasten [er was belangstelling van drie maal zoveel] de Voogd’s presentatie die volgens de meest moderne technieken was samengesteld. 
Bij die productie kreeg De Vrind hulp van twee studenten van het KW1-College te weten Pieter Kok en Raymond Aoys!

National Geographics.
Ook weer op woensdag 23 augustus 2005 was er voor speciale genodigden een presentatie. In zijn mailing berichtte De Vrind dat die 3-D presentatie aandacht krijgt bij National Geographics.
Na een klankbeeld en een 3D- presentatie besloot de milieudeskundige, bioloog en docent met de wensen van de pas opgerichte ‘De Groene Vesting’. De Vrind denkt/hoopt een groot deel van die 40 km lange verdedigingslinie te kunnen terugbrengen. Er gaat deze week [mei 2005] zelfs een fietsroute langs deze linie open!


Gemeenschappelijk belang: I het metaforum van de School voor de Toekomst gaf directeur Coen Free gastvrijheid aan Rob de Vrind omdat zowel het KW 1-College, als Rob de Vrind opkomen voor het cultuur-historische belang van de stad. 
Onder : de zaal in de School van de Toekomst. Er was een grote opkomst, zodanig dat in het najaar nog eens deze lezing wordt gegeven.

foto's © gerard monté, 30 mei 2005.

Beleg 1629:  Rob de Vrind komt bij zijn onderzoek over het Beleg van 1629 uit tot de conclusie: Van vestingstad 2005 naar groene vesting in 2029 ..! Een ambitie die het terugbrengen van zoveel mogelijk relicten uit 1629 in het landschap beoogt.
Den Bosch is om 7 redenen bijzonder, aldus de bioloog milieudeskundige, voorafgaand aan zijn lezing op maandag 30 mei 2005 . Het beleg van 1629 is de achtste reden! 

 
Boven: Een uniek tafereel dat De Vrind toevallig tegenkwam en waarmee hij zijn lezing, onder de titel '1629 verleden, heden en [vooral ook ] de toekomst..!', begon.
Boven rechts en onder: FDe presentatie van Rob de Vrind [samen met Pieter Kok en Raymond Aoys] herhaalde zich op 23 augustus 2005 voor een aantal bobo's. Bovendien wordt 'zijn' creatieve en originele opzet binnenkort gepubliceerd in National Geographics !

foto's © gerard monté, 30 mei 2005 l-boven] en © marc venrooij, 23 augustus 2005 [onder].

De situatie van de stad met zijn omgeving waarin alle kerken en dorpen zijn aangegeven. Duidelijk tekent zich de 40 km lange buitenste linie af en daarbinnen de kortere 25 km lange verdedigingslinie.
Rechts: de stad lag in een moerasgebied. Je kon zeggen: 'Orthen aan zee'. 
- foto's © gerard monté, 30 mei 2005.
 


De stad was dankzij een verhoging in het landschap, feitelijk alleen vanaf de Vughterweg [bij de Forten Isabella en Antonie] benaderbaar. Ook aan de oostzijde -de Noordwal- kon gemakkelijk een bres worden geslagen zo vertelt elders Jan van Ee. Maar bij het beleg van Frederik Hendrik [11 september 1629] werd aan het Vughterbastion -na de aanleg van een galerij- een bres in de stadsmuur geslagen.

Waterlopen werden afgedamd en omgeleid om de stad droog te leggen. Een van de gevolgen was dat het in de Bossche binnenstad erg vies werd en ontzettend begon te stinken.

Details uit de kaart van Blaeu

foto's © marc venrooij, 23 augustus 2005.
 



   
 
Boven rechts: een van de vele tekeningen, die een verslag uitbeelden van wat er zich toen afspeelde. Door over de oude kaarten meer eigentijdse kaarten te leggen, zien we hoe de historie in het landschap past en vaak wat daarvan nog zichtbaar is.
Links onder Overzichtskaart. De blauwe en gele delen geven de linie met forten, verdedigingswerken en kampementen aan.
Rechts onder:
Fort Crevecoeur was een compleet dorp met huizen en een kerkje. Het grootste deel ligt nog onder de rond. Voor de Genie werden de oude resten met een laag zand afgedekt.  De aanleg van de weg naar Hedel doorkruiste het fort nogal rigoureus.
 foto's © gerard monté, 30 mei 2005.
--------------------------
De Vrind toonde zwart/wit, kleurrijke [later ingekleurde!] en hele bijzondere kaarten, zoals de kaarten van Blaeu. Behalve dat ze heel nauwgezet getekend, bevatten ze ook complete verslagen over het strijdgebeuren, en ook over gewone dagelijkse dingen zoals ruzies, koopgedrag en zelfs een Bosch 'Manneke Pis'.. 
Op een van de getoonde kaarten staat een inhoudsopgave die 140 cijfers bevat. Achter elk cijfer gaat een van de 140 verhalen schuil. Die verhalen zijn rijkelijk en minuscuul geïllustreerd.
Via een 3D presentatie , gaf De Vrind een vogelvlucht-indruk van de situatie uit 1629 met alle herkenbare kerkjes, kloosters, gehuchten en verdedigingswerken uit die tijd. Dat was door zijn techniek een erg herkenbare computeranimatie. Ze is ook nog in het Noordbrabants Museum te zien.
Niet zonder trots toont Rob de Vrind na afloop in een toelichtend gesprek een van de kaarten.

Eerste vesting-popconcert -23 mei 2005 
In het kader van ’s-Hertogenbosch, Vestingstad van Europa 2005 biedt de gemeente de burgers op vrijdag 3 juni 2005 /16.45 uur een 'Mega Jingle op de Singel' . Dit Vestingpop-concert aan bevat - veelal- optredens van Bossche [Albert West presentatie en Danny van Ham, Hans - Elvis - Tervoort, Koninklijke Harmonie en Jeroen Boschkoor] en Brabantse [Corry Konings en CoolDown Café] artiesten.Het publiek kijkt op een podium gelegen in het water van de singelgracht. Het stadssilhouet met o.a. de uitgelichte Groote Hekel en de Sint Jan vormen het stedelijk en natuurlijk decor. Geschakelde pontons vormen het grote podium dat is overkapt door een enorme, zwevende parachute. De tribunes zijn gebouwd tegen de dijk van de Singelgracht.
Programma
De presentatie is in handen van Albert West [opening om kwart voor 5, tevens ontsteking vuur].
Kidsspecial  
17.00 uur: Djumbo (speciaal voor de allerkleinsten)  
17.30 uur: Schutterij (kanonschoten op de Zuidwal)  
Bosch op z’n best  
17.45 uur: Koninklijke Harmonie, Jeroen Bosch koor en Danny van Ham  
Cabarettheater
18.45 uur: Willemijn Smeets (3e jrs studente Koningstheateracademie)
19.00 uur: Poetry Slam (poetry vs. rap)
19.35 uur: Duketown Cartel
Even terug naar Oeteldonk
20.10 uur: Hans Tervoort (Bossche Elvis)
20.50 uur: La Madeira
Spectaculaire afsluiting
21.25 uur: Corry Konings
22.00 uur: CoolDown Café
22.35 uur: Lied Ooit door Danny van Ham (afsluiting)

'Pettelpoort' markeert Vestingstad 2005- 1 juni 2005.
De bouw  van de bamboepettelpoort vordert. De poort moet voor donderdag 2 juni 2005 klaar zijn.  foto's © marc venrooij, 1 juni 2005.

Situatie maandag 30 mei 2005 
De onderdelen worden op het grasveld nabij de Gregoriusflats in elkaar gezet.  foto's © gerard monté, 30 mei 2005.

Met de inzet van studenten van het Sint Janslyceum en andere behulpzame burgers worden de onderdelen van bamboe met elastiek in elkaar gezet. Daarna gaan de elementen naar hun definitieve locatie .

Het monteren van de constructie.

foto's © gerard monté, 30 mei 2005.

Start van de bouw   27 mei 2005
Op vrijdag 27 mei 2005 zijn de voorbereidingen begonnen voor het oprichten van een markant teken van 's-Hertogenbosch ls Vestingstad [2005] Een kunstobject -ontworpen door Antoon Versteegde en genaamd Pettelpoort - komt te staan bij de zuidelijke ingang van de oude vestingstad, te weten op het Kruispunt: Pettelaarseweg-Zuidwal-Oude Dieze- Hekellaan.


 

foto's © marc venrooij, 27 mei 2005.

Rechts: De kunstenaar Antoon Versteegde.

foto © gerard monté, 28 mei 2005.

Boven:  opbouw van  Pettelpoort.

foto's © marc venrooij, 27 mei 2005

 

Exposities over de vestingwerken 12 april 2005.
Zowel in het Prentenmuseum als in het Noordbrabants Museum zijn ihkv het Jaar 's-Hertogenbosch Europese Vestingstad' exposities te zien over de vestingwerken. 
In het NbM staat de tachtigjarige oorlog centraal Behalve de tentoonstelling van kunstwerken over die vestingwerken en dat Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 is er ook een klankbeeld [computeranimatie] over het Beleg van 1629.
Het prentenmuseum dat vermaard is om zijn globes en oude kaarten toont tot september 2005 Bossche fortificaties en vestingwerken.

Aankondiging bouw Pettelpoort 
21 april 2005
De onthulling van Pettelpoort, waarover onderstaand wordt bericht, gebeurt op donderdag 2 juni 2005 om 15.00 uur .
In juni 2005 wordt op het kruispunt Pettelaarsweg,Oude Dieze, Zuidwal, Hekellaan een poort van bamboe gebouwd. Deze zgn Pettelpoort markeert het feit dat 's-Hertogenbosch in 2005 is uitgeroepen tot Europese Vestingstad. De poort van bamboe is een ontwerp van beeldend kunstenaar Antoon Versteegde. Die poort is gesitueerd aan de zijde Zuid en wordt over het fietspad heen gebouwd. Dat kunstwerk symboliseert in zijn opbouw en realisatie de samenwerking met de burgers, de scholen en de organisaties van het festival, aldus Versteegde.

Een schets van de van bamboe opgetrokken poort van Antoon Versteegde. De locatie gezien vanaf Zuid. In geel is de poort aangegeven, links en rechts is de stadsgracht zichtbaar.

'Community Art' noemt Versteegde de opzet van deze bouw waaraan burgers en scholieren hun steentje kunnen bijdragen. 's-Hertogenbosch werkt met vijf andere steden samen in het project 'Water in Historische Stadscentra'. Daarmee wordt bedoeld dat water een nieuwe functie krijgt binnen de stedelijke ruimte.
Volgende week -27 april 2005- bezoeken 70 scholieren uit Breda het project. Zij zullen olv Antoon Versteegde in het toekomstige Jeroen Boschcentrum meewerken aan een bamboeproject.
Exposities over de vestingwerken -12 april 2005
Zowel in het Prentenmuseum als in het Noordbrabants Museum zijn ihkv het Jaar 's-Hertogenbosch Europese Vestingstad' exposities te zien over de vestingwerken. 
In het NbM staat de tachtigjarige oorlog centraal Behalve de tentoonstelling van kunstwerken over die vestingwerken en dat Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 is er ook een klankbeeld [computeranimatie] over het Beleg van 1629.
Het prentenmuseum dat vermaard is om zijn globes en oude kaarten toont tot september 2005 Bossche fortificaties en vestingwerken.

Opening vestingstad 2005: Deel ijsbaan


Van de week werd de Parade leeg gemaakt om er plaats te maken voor een kunstijsbaan. Voor sommigen viel de omvang van de ijsbaan wat tegen. Kritiek brak er los over het feit dat de Parade nog steeds -deels- parkeerplein moet blijven.
 foto's © gerard monté, 16 en 17 december 2004. 
---------------
Deel opening Europese vestingstad 17 december 2004.
In de vooravond werd in het Bossche Broek feestelijk het jaar rond Europese vestingstad 2005 geopend. Ondanks de regen stroomden tientallen Bosschenaren langs de stadsmuur samen om er naar de stellingen van de Compagnie Doedel te kijken. Daar startte wat verlaat rond 18.00 uur een spektakel van echt vuur. De mannen van Doedel hadden met allerlei kunstgrepen vuurhaarden klaargemaakt die in een spel tegen het vuur- en soms tegen de regen werden aangestoken.
Zware bassen klonken door tot ver in de omtrek. Een VIP-tent bood wat beschutting tegen de regen.Daar werd ondermeer warme chocolademelk met rum en slagroom geschonken.
Links burgemeester Rombouts kwam per bootje aan geëscorteerd door fakkeldragers, onder wie voetbalspeler Koen van de Laak. Onder: Op tal van plaatsen vooraan in Het Bossche Broek waren vuurhaarden opgesteld, die achtereenvolgens werden aangestoken.
foto's © gerard monté, 17 december 2004. 


Met een fakkel kwam FC-Den Bosch voetballer Koen van de Laak burgemeester Rombouts bij de Grote Hekel ophalen. Door de modder trok het gezelschap, waar zich ook wethouder Jetty Eugster en Peter van Rosmalen -projectleider Vestingwerken- bij voegde naar de Vuurwerkstellingen.
Ook trommelaars trokken in escorte door de scène en zorgden voor een stemming passend met het soms angstaanjagend vuur- en windtaferelen.

foto's © gerard monté, 17 december 2004. 
---------------------------------------
De stoet olv burgemeester Rombouts en wethouder Eugster- begeleid door de vuurwagen- trok na afloop van het vuurwerkspektakel naar de Parade. Op uitnodiging van Rombouts kon men daar gratis eten en koffie of soep krijgen.
Daar was een ijsbaan ingericht, maar er lag teveel water op het ijs om er te kunnen schaatsen.
Vanaf een van stalen buizen opgebouwde stellage voltrok zich het spel met het vuur waarbij diepe bassen klonken rook zich verspreidde en het regenwater het vuur uiteen deed spatten.

Boven links: De Stadspijpers, die het evenement opluisterde en links een soldaat van de Halve Compagnie.
Rechts: FC-Den Boschvoetballer Koen van de Laak stak op de Parade bij de ijsbaan de vuurpotten aan met rechts wethouder Jetty Eugster. Daar kregen op uitnodiging van Rombouts de bezoekers koek en sopie aangeboden..

 foto's © gerard monté, 17 december 2004. 

Den Bosch Europees erkende vestingstad    15 september 2004
Zoals gemeld op 30 juli j.l. [na presentatie boek ’Verboden kringen’] is ’s-Hertogenbosch vandaag de eretitel toebedeeld van ‘Vestingstad Europa 2005’. Die titel is uitgereikt door The Walledtown Friendship Circle waarvan 140 vestingsteden uit 27 landen lid zijn. De erkenning volgt op de vele inspanningen en de goede samenwerkring tussen organisaties en bedrijven die de gemeente bij de uitvoering van de vestingwerken toont.
De stad hoopt na die erkenning met dit Europees erkende restauratieproject en tevens rijk gesubsidieerde project meer toeristen te kunnen trekken.
Gedurende het hele volgende jaar worden activiteiten opgezet die iets met de vesting te maken hebben.

Programma Vestingstad 2005   17 oktober 2004.
Het programma van ’s-Hertogenbosch als vestingstad doorloopt het hele jaar 2005.
Komend jaar wordt Den Bosch een feestelijke vestingstad. Daarmee haakt de stad in op de recent verworven erkenning. Dat jaar opent al op 17 december 2004 met een Bossche winternacht, een evenement dat zich afspeelt in de binnenstad. De vestingwerken zullen komend jaar geïllumineerd worden met laserstralen, speciaal tijdens de slotmanifestatie in de Sylvesternacht [december 2005]. Wederom voltrekt zich op Koninginnedag de sportieve manifestatie Moerasdraak, een soort vijfkamp langs de vestingwerken die in de editie 2004 veel succes boekte.
Met de nieuwe lidstaten in Oost-Europa en enkele Baltische landen wordt - ism de enkele Bossche serviceclubs - een educatieve uitwisseling met middelbare scholen op touw gezet.

Een symposium over het belang van historische vestingwerken waaraan andere vestingsteden deelnemen [31 mei t/m 5 juni] beschouwt de organisatie als kernactiviteit. In september voltrekt zich voor het eerst in de Bossche Brabanthallen de Nationale Taptoe en vindt daar in die maand ook een restauratiebeurs plaats. 

Midden in de Winternacht op 17 december vanaf 18.00 uur tot in de late uurtjes-  
Vuurwerk Bossche Broek 17.30 uur 
opening ijsbaan 18.30 uur 
avondopenstelling musea

Vervolg programma Europese Vestignstad 2005
- grandioze ijsbaan in kerstsfeer
- kerstman met arrenslee en elfjes
- winterse taferelen op groot scherm
- sterrenkijkers vanaf Bastion Oranje
- lampionnenoptocht voor kinderen
- spectaculaire vuur(werk)show
- avontuurlijke wandelingen binnen en buiten de vestingmuren
- metershoge kerstbomen
- sfeervolle kerst- en vestingverhalen
- museumbezoek in de avonduren
- spannende vestingvaartochten
- leuke demonstraties
- gezellige muzikale kerstroute door de stad

De Winterparade bevat onder meer:    grandioze ijsbaan in kerstsfeer (17 t/m 26 december), sfeervolle Kerstmarkt, winterse vaartochten, demonstraties Disney on Ice. 

De webquest is een voor leerlingen van het voortgezet onderwijs- educatieve- site die ingaat op allerlei aspecten rond een vestingstad en de ontwikkeling daarvan aangeeft. In fasen worden vragen gesteld rond het in stand houden of afbreken van zo'n stad en welke fasen en taken daarbij doorlopen/opgepakt moeten worden.



Terug naar boven