Alsnog uitwerking Opvang arbeidsmigranten in Carolusklooster

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2022 | Gewijzigd op: 17-03-2022
Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Carolusklooster Hervensebaan 6 
Het initiatief voor de bestemming van het Carolusklooster aan de Hervensebaan 6 past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarom is er een reguliere afwijkingsprocedure gestart wat onder meer betekent dat het plan en de ruimtelijke motivering twee weken ter inzage hebben gelegen. De acht reacties die daarop binnen kwamen richtten onder meer op geluidoverlast, verkeersveiligheid, het proces van de eerder door initiatiefnemer gevoerde omgevingsdialoog en het signaal om eventueel vluchtelingen uit Oekraïne op deze locatie tijdelijk onder te brengen.
Na beoordeling van alle en het voorzien van commentaar daarop vormen voor ons geen aanleiding om het plan en de ruimtelijke motivering aan te passen.
Spoedig zal een tijdelijke omgevingsvergunning worden verleend voor het op deze locatie huisvesten van arbeidsmigranten voor een periode t/m eind mei 2023. Zie bericht hieronder.
Los van deze ontwikkeling werkt de eigenaar aan een woonbestemming van het voormalige klooster. .

Bericht van 17 februari 2022: Huisvesting arbeidsmigranten in Carolusklooster Hervensebaan 6
Carolusklooster aan Hervensebaan 6.
foto © bossche encyclopedie, 2020

De gemeente geeft toestemming in het pand Carolusklooster aan de Hervensebaan 6 arbeidsmigranten te huisvesten. Het gaat om 49 medewerkers van Otto Work Force en een beheerder. Zij zijn werkzaam bij Jumbo E-Fulfilment Center op Balkweg 2. Het gaat om een tijdelijke vestiging t/m 2023. Elke arbeidsmigrant kan er maar voor maximaal zes maanden verblijven. Daarna dient Otto Work Force voor een nieuwe huisvesting te zorgen. Ondanks dat er met een klankbordgroep is overlegd blijven er toch bezwaren tegen dit plan bestaan. Daarom regelt de gemeente, ter voorbereiding van de afwijkingsprocedure, een ter inzage termijn van twee weken gezien vanaf 21 februari 2022.
Otto Work Force  is verplicht, na deze woonstemming, het pand een definitieve invulling te geven.