Correctie: Naam Jan Hoskam gekoppeld ! aan Innovatiekwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-05-2022 | Gewijzigd op: 21-05-2022


Jan Hoskam, vertrekkend wethouder van Financiën en Economische Zaken.foto © paul kriele, 27 september 2019.
.....................................


Correctie vwb naam Jan Hoskam!
De redactie was wat voorbarig [ met dit bericht van vrijdag 20 mei] om nu al de naam van wethouder Jan Hoskam aan het nieuwe Innovatiekwartier te geven. Het zit zo:  burgemeester Mikkers heeft bedoeld dat de komende maanden wordt nagedacht over de wijze hoe de naam van Jan Hoskam aan het Innovatiekwartier wordt gekoppeld. Dat komt komend najaar tot uiting wanneer het hoofdgebouw [startersfunctie op gebied van Data ] van Grasso wordt geopend.  

Begin maart 2022 werd in het Grencogebouw aan de Parallelweg bekend gemaakt dat het gebied rond  Grasso ontwikkeld gaat worden tot  Innovatiekwartier Den Bosch. Maar daarvoor wordt nog naar een partner gezocht.  Deze functionaris zal kandidaat -professionele-  partijen moeten informeren, begeleiden en de contactpersoon zijn als het gaat over de aanpak en vestigingsmogelijkheden. 
De bijeenkomst over die gebiedsontwikkeling werd geleid door de wethouder van Economische Zaken Jan Hoskam, die de pers daarover informeerde. Aan zijn zijde stond projectleider Walter Stam.
Toen ook  door Stam naar een nieuwe naam voor dat gebied werd gezocht, kwam vanuit de pers de naam Jan Hoskam kwartier naar voren.
Vandaag 20 mei 2022 werd door burgemeester Jack Mikkers, bij het afscheid van wethouder  Jan Hoskam, bekend gemaakt dat inderdaad aan het nieuwe Bossche Innovatiekwartier de naam Jan Hoskam wordt gegeven. 
Mikkers zei onder meer dat Hoskam de lasten voor de burger zo laag mogelijk heeft weten te houden. 'Onze gemeente, 'aldus Mikkers, ' staat er dankzij deze wethouder van Financiën goed voor.'


Bericht van 4 maart 2022: Partner gezocht voor ontwikkeling Innovatiekwartier Den Bosch
Links de Dieze en spoorbrug [vooraan] en verkeersbrug daarachter.
Middenin de witte gebouwen stellen de nieuwbouw voor rond Grasso van het toekomstige 
Innovatiekwartier, gelegen tussen de Parallelweg en de Oude Engelenseweg.
Boven de witte gebouwen zijn  de Tramkade en de Verkadefabriek gesitueerd. 

Voor de ontwikkeling van het grote gebied rond Grasso aan de Parallelweg wordt een partner gezocht. Dat gebied gaat ‘Innovatiekwartier Den Bosch ‘ heten. De partner waarvoor de selectie is gestart, moet geen projectontwikkelaar, noch een [buitenlandse] investeerder worden maar een partij-in de vorm van een Public Private Samenwerking [PPS]  - die borg staat voor de innovatieontwikkeling van dit gebied, het Hart van de Spoorzone. En ook omdat zodoende de gemeente en de BIM grip blijven houden op dit gebied. Dat lichtte wethouder Jan Hoskam, wethouder van Financiën en Economische Zaken vrijdagmorgen 4 maart 2022 samen met de projectleider Walter Stam in het voormalige Grencogebouw toe.
Wethouder Jan Hoskam en projectleider Walter Stam bij hun toelichting
n het Grenco -gebouw over een op te zetten 'Innovatiekwartier Den Bosch'. 

foto © paul kriele, 4 maart 2022.

Het kwartier heeft een oppervlakte van 80.000 m² en is geheel in eigendom van de gemeente en BIM. De marktpartij waarvoor de gemeente op zoek gaat bewaakt en activeert het innovatieve karakter van het gebied en draagt oplossingen aan voor bedrijven die zich er willen vestigen. Voor de selectie van de kandidaten is een programma van eisen opgesteld. Dat Innovatiekwartier bevat de elementen leren werken en ontmoeten ofwel waar innovatieve ICT- en Databedrijven en onderwijs elkaar vinden in combinatie met ontmoeten en wonen. Dat ontmoeten geldt zowel voor de werknemers van de bedrijven als voor de studenten van de omliggende opleidingen.
Een 24 uurs /zeven dagen per week actief kwartier
‘Dus het wordt een 24 uurs actief kwartier en gedurende zeven dagen per week,’ aldus Hoskam in zijn toelichting op het aspect ‘ontmoeten’. ‘Want het eerste waar studenten op letten zijn de voorzieningen [het uitgaan] naast op de tweede en derde plaats: ‘wonen’ en ’studeren’.’ Ook wijst Hoskam in verband met die ‘24 uurs ondernemingen’ op wereld wijde bedrijven met een vestiging in Den Bosch, zoals bijv. Blue Rock Logistics.
Het kwartier wordt daardoor een omgeving waar bedrijven, studenten en professionals van én met elkaar leren. Het wonen en aansprekende voorzieningen geven extra reuring aan het kwartier en maakt het voor [jonge] bedrijven aantrekkelijk.

​​​​​​ Achtergrond nieuw station
Achter deze presentatie schuilt nog het nieuwtje waarin de wethouder vooruitloopt op de bouw van een nieuw station met een nieuwe voor en een extra achterzijde. Daar zit ook een extra uitgang [Noordelijke kop van de sporen] die bedoeld is voor bezoekers aan de Brabanthallen, het Innovatiekwartier en de studenten van het omgebouwde EKP [AVANS en Kunstacademie]. Mogelijk komt er ook een extra paserelle /[brug over de sporen aan de Noordzijde naar de Tramkade, Verkadefabriek en Boschveld.

De reden is dat NS, met wie Hoskam al besprekingen voert, het complex [passerelle e.d.] te beperkt vindt. Dat komt voort uit het aantal treinen dat per uur van 4 naar 10 is gestegen. Dat  heeft meer reizigersstromen veroorzaakt. Ook in het algemeen is het reizigersvervoer toegenomen door een groter gebruik van het Openbaar Vervoer. Een groter station moet dat ruimteprobleem zien op te lossen. 
 

Terug naar boven