Podioum Azijnfabriek: Kick off van Bossche Zomer editie 2022

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2022 | Gewijzigd op: 07-04-2022
Kick off van Bossche Zomer 2022 Met een [nieuwe] volle zaal in de Azijnfabriek en met twee wethouders Mike van der Geld [Cultuur] en Jan Hoskam [Financiën/Economische Zaken] hield het Bossche Zomercollectief de kick off van het festival dat van 1 juli t/m 4 september 2022 wordt gehouden.
De kick off van de Bossche Zomer 2022 kende een grote opkomst.
foto's © paul kriele, 6 april 2022.

Van der Geld sprak over een geheel ander Bossche Zomer dan in 2020. ‘ Dit keer is het meer ontmoeten ondernemen. In deze stad van Cultuur staat het begrip verrassing centraal. In die sfeer moet iedereen er deel van kunnen uitmaken. De gemeente faciliteert al die ontmoetingen, ‘ sprak Van der Geld, die de hotspots voor iedereen meer toegankelijk wil maken. Als cultuurwethouder verwees Van der Geld naar het podium op het EKP-terrein [aan de Parallelweg]. Daar kunnen Bossche kunstenaars exposeren en kunst verkopen.

Collega-wethouder Jan Hoskam ontweek -met een vrolijk gezicht- de Financiën niet. Hoskam zei bijvoorbeeld: ’Als er weer meer dan in 2020 toeristen op de Bossche Zomer afkomen dat dat ook meer [toeristen-] belasting op levert. We zijn er op gericht, zoals we dat twee jaar geleden al voor namen, om de stad ook  zomers aantrekkelijk te maken in een periode waarin de mensen niet op vakantie gaan.
Hoskam benadrukte nog eens dat het aspect vernieuwend goed in de gaten gehouden moet worden. ‘Niet allemaal weer hetzelfde, ook al waren er toppers bij.
Hoskam: 'De Bosschenaar kenmerkt zich onder meer door een sterke vorm van creativiteit en het gezamenlijk een product neerzetten.’ En de wethouder sloot zijn boodschap af met: ‘De Bossche Zomer heeft ons echt vooruit gebracht.’
Doel van opzet Bossche Zomer
Daarop sloot Wilschut aan met de opmerking dat de Bossche Zomer indertijd was bedoeld om als tegenhanger van de knellende coronamaatregelen. Een noodgreep om steun te kunnen bieden aan de ondernemers.
Daarop kreeg zij de  gemeente ambtelijk mee wat bleek uit het feit dat eens versneld vergunningen konden worden afgeleverd...
 
Podium Azijnfabriek: De bijdrage van de kick off met  wethouder Mike van der Geld [Cultuur]. Links de directeur van de Bossche Zomer Huibert Wilschut. foto © paul kriele, 6 april 2022.

Doelstellingen
Directeur Huibert Wilschut De directeur van De Bossche Zomer Huibert Wilschut leidde de programma-opzet in met het benoemen van drie doelstellingen: ‘imago verbetering, de Bossche gastvrijheid uitdragen en dat we ons als Culturele hoofdstad positioneren. In die positie noemde Wilschut de rol van het Bossche Zomer Collectief: initiëren, het faciliteren en het communiceren. In dat kader memoreerde Wilschut dat niet voor niets Koninklijke Horeca Den Bosch er bij is gehaald. En gaf daarbij de microfoon meteen aan de voorzitter van Koninklijke Horeca Den Bosch  Bernard Kuenen. Kuenen van Silva Ducis blikte eerst even terug om het succes te kunnen noemen: ‘Ik ben blij met de cijfers,’ aldus Kuenen. En ook: ‘ De stad bruiste in de zomer van 2020. Er waren toppers bij zoals het zomertheater en de Weense hoogvaart van Skyvision’.
Kuenen besloot met de kreet: ’Hoe meer bezoekers, hoe beter het is’ en ‘Een geslaagd festival is goed voor iedereen.’

Markante voorbeelden
Tussen zijn presentatie door haalde Wilschut enkele opvallende initiatiefnemers van de vorige edite naar voren, onder wie Rini Halfens van het zo succesvolle springkussenfestival in het Prins Hendrikpark. En ook Teun Ligtenberg die dit keer een open werkplaats in de stad wil neerzetten. Teun van Mag Media vindt dat de Bossche ondernemers zich best eens meer mogen profileren. Ze zitten er nog te verscholen bij'' . De werkplaats zou het liefst van 8-18.00 uur open moeten zijn. Daar kunnen bijvoorbeeld ideeën voor de toekomst worden bedacht/uitgewisseld.

Elementen van de aanpak  Bossche Zomer 2022
Daarop lichtte Wilschut met 'Hoe gaan we het doen',  de aanpak van Bossche Zomer 2022 toe: ‘Het festival bestaat uit Hotspots, locaties die verrassend zijn door hun opzet [ door meerdere partijen] met een aanbod dat cultureel en detailhandel gericht is. Hotspots, die verbindend werken, kunnen eendagsvliegen zijn, maar eerder weken of een paar maanden duren.
In dit kader verwees Wilschut naar de Oekraiënse vluchtelingen en ook naar de asielzoekers uit [klein] Azië. Wilschut: 'Ik zou graag activiteiten zien waarmee met hen contact gelegd wordt, bijvoorbeeld via dans, muziek of theater. Het doel is hen te helpen bij het acclimatiseren. De organisatie wil hen graag helpen en/of adviseren. Wilschut denkt bijvoorbeeld aan een wereldmarkt op de groenstrook [Muntel/ Vliert] of aan het opzetten van een summer school.
Ook nieuw is de evenementenkalender, aldus de directeur. De organisatie wil de vaste evenementen tot in de Bossche Zomer trekken. Onder vaste verstaat hij ook de musea en de theaters met hun programmering.

In het vervolg van de kick off in de Azijnfabriek, gaf Wilschut het tijdschema en verwees naar de website voor de inschrijvingen. Men kan zich tot 1 mei 2022 aanmelden.
Financiële ondersteuning
De gemeente heeft aan de organisatie een bedrag -als overschot van de editie van 2021 -van bijna € 60.0000 bovenop de begroting 2022 van € 260.000. beschikbaar gesteld. 
Optreden van spoken word artiest Rick Terwindt. 
foto © paul kriele, 6 april 2022.

Spoken word artiest Rick Terwindt
De kick off werd afgesloten met een optreden van special guest Rick Terwindt . Die vatte declamerend en op rijm, suggestief het gedrag samen hoe men [hij of zij] zich opstelt naar dit festival.
De nazit was bedoeld om over ideeën en wensen en andere zaken zich met elkaar te onderhouden onder het genot van een drankje en wat dies meer zij. 

Terug naar boven