Bolwerk Sint Jan zonder VVV, maar mét ‘Kring Vrienden’

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2014 | Gewijzigd op: 22-11-2014
In het toekomstige informatiecentrum Bolwerk Sint Jan, gelegen aan de Dommel bij de Sint Janssingel, komt niet de VVV maar de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. De VVV kiest voor een volledig en volwaardig infocentrum in de Moriaan op de Markt en de Kring, die zich lange tijd afzijdig hield over haar positie in dat centrum, heeft nu dus toch toegehapt. ‘Die ruimte kwam er,' zegt voorzitter Joop Thissen van ‘de Kring’, omdat de VVV afhaakte.
Bolwerk Sint Jan heet het nieuwe
informatiecentrum aan de Sint Janssingel.

foto © paul kriele, 19 november 2014.

'Maar de opening die gepland staat eind tweede kwartaal [eind juni] geeft voor de Kring nog problemen,' aldus Thissen, 'omdat we dan midden in het seizoen zitten.' [Opening seizoen op 1 april 2015] 'Dat moet met de invulling van het raamwerk, waar we nu mee bezig zijn, allemaal nog rond komen.’
De beheerder, de Stichting Bolwerk Sint Jan [BSJ], is nog op zoek naar een horcea-exploitant. Die bezetting wordt overdag onder meer door stagiairs van het Koning Willem 1- College ingevuld, maar ‘s avonds zal zich nog een professionele horeca-ondernemer moeten aandienen.
Overigens is er nog een tekort door extra kosten voor de constructie van een speciale inkijk- tussenmuur langs de singel en door een langere bouwtijd, zo blijkt uit de raadsinformatiebrief die B&W deze week rond stuurde.