Perspreview op nieuw infocentrum Bolwerk Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2015 | Gewijzigd op: 25-05-2016
Woensdagmiddag 13 mei 2015 hield de gemeente samen met de stichting Vestingwerken ’s-Hertogenbosch een inkijk op het Bolwerk Sint Jan, gelegen langs de Dommel aan de Sint Janssingel.
Dat nieuwe informatiecentrum gaat rond 1 juli open. Pas komend najaar wordt het modern infocentrum, waar qua horeca en de waterkering de modernste technieken zijn toegepast, geopend. Met deze ontmoeting wilde de gemeente aan de stichting Vestingwerken en aan een groep ondernemers haar dank uitbrengen voor hun inzet rond dit project. 

Indruk van het nieuwe infocentrum aan de Dommel, het Bolwerk Sint Jan met een voor publiek continu toegankelijk dakterras en beneden een eerste terras aan het water [met horecabediening], waar ook rondvaartboten kunnen aanmeren.

foto's © paul kriele, 13 mei 2015.

De Kring Vrienden van’s-Hertogenbosch gaat, ondanks alle commotie in de pers, dit centrum beheren. Daarnaast komt er voor de horeca een zakelijke partner die mede steunt op stagiairs van het KW1-College. De steiger langszij het infocentrum biedt de mogelijkheid voor tal van gecertificeerde rondvaartboten aan te meren.

De inrichting is qua lay-out hyper modern met een fel blauwe hemel en moderne verlichting en een uiterst, op dag-en avondbediening toegepaste, efficiënte keuken annex buffet. Daarnaast is getracht zoveel mogelijk oude vondsten, zoals de Koepoort, een rondeel en een 16e eeuws straatje in het interieur te laten terugkomen.
Buiten het bolwerk is in het straatprofiel de allereerste aanzet van de tweede stadsmuur [rond 1320] aangebracht evenals de contouren van de Sint Janspoort de opvolger van de aller eerste Koepoort. Tegen de betonnen keerwand langszij de Sint Janssingel zijn in het infocentrum straks de uiteenlopende vondsten te zien die tijdens het karwei op deze historische stadstoegang zijn gevonden. Helaas kon het wachthuisje dat tegen de stadspoort was gebouwd, niet bewaard blijven.

Van Roosmalen / Van Gessel is het architectenbureau dat het ontwerp voor dit uniek project heeft gemaakt. Uniek ook, zoals wethouder Huib van Olden aangaf, dat de stad voor het eerst een terras heeft gekregen dat aan het water ligt.

   

-Rechts: Na de toespraken een proost op de afronding van dit nieuwe project. met Clemens Bolhaar [voorzitter van de stichting 's-Hertogenbosch Vestingwerken] en wethouder Huib van Olden en Hans Meester van de BAM.

-Boven: De leden van de stichting 's-Hertogenbossche Vestingwerken, Frida Rouppe van de Voort, Pauline Gruntjes, voorzitter Clemens Bolhaar, penningmeester Willem Poen en Gert-Jan van Roosmalen.
Uiterst links op de foto hierboven: Huibert Crijns  [
fondsenwerver en strategisch adviseur afd. Erfgoed]
en Martin Noyens [hoofd Cultureel Erfgoed].

foto's © paul kriele,  13 mei 2015.
 
 


Voor zo ver nog van belang:
Clemens Bolhaar is voorzitter Stichting ’s-Hertogenbosch Vestingwerken
Huibert Crijns is De bouwkosten bedragen 4 miljoen.

Ook modern is de uitneembare waterkering, die tussen het terras en de botensteiger aan de Dommel is aangebracht. Uit de toelichting van de wethouder blijkt dat er 11 rondvaartboot bedrijven/jes van die steiger gebruik gaan maken. Voor Rederij Wolthuis komt er –vanwege zijn grote boten - een plekje voorbij het infocentrum. Wolthuis krijgt ook een loopbrug naar het Bolwerk, zodat zijn gasten van de lift in het Bolwerk gebruik kunnen maken. De gemeente vindt dat met die nieuwe locatie voor Wolthuis het zicht op het Bolwerk vanaf de Wilhelminabrug niet verstoord wordt.

Stichting Vestingwerken
Huib van Olden, de wethouder van onder meer Cultuur en Toerisme, bedankte nog eens expliciet de stichting ’s-Hertogenbossche Vestingwerken die op initiatief van Lambert Heijmans en Piet Lathouwers in 1999 werd opgericht en in 2000 een officiële status kreeg. Hun doelstelling was het zichtbaar en toegankelijk maken van de vestingwerken.

De groep van- oorspronkelijk 75- ondernemers heeft vanaf het eerste begin de reeks restauraties, zoals Bastionder, Bastion Maria, Parkeergarage Sint Jan en Bolwerk Sint Jan met een tot een 850.000 euro opgelopen bedrag, gesteund.
Door die combinatie van vestingwerken, het waterstaatkundig element en de cultuur historie ontving de gemeente voor dit project de ‘Europa Nostraprijs’.
De formele persmeeting ging gepaard met de onthulling van een raam waarop naar de ondernemers en naar het Europees Fonds wordt verwezen.

Wethouder Huib van Olden en Clemens Bolhaar, de voorzitter van de stichting Vestingwerken, hebben zojuist het raam onthuld waarop staat:
Bolwerk Sint Jan is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ihkv OP-Zuid.’


foto © paul kriele, 13 mei 2015.

Tekst raam
De onthulling van een raam met inscriptie door wethouder Huib van Olden en Clemens Bolhaar [voorztter van deStichting 's-Hertogenbosch Vestingwerken].
Bolwerk Sint Jan is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ihkv OP-Zuid.’

Het centrum, dat € 4 miljoen heeft gekost, moet zich zelf gaan bedruipen.
Het dakterras is als openbaar gebied met zitbanken, bomen en struiken, ingericht.


-Boven: Inkijk vanaf de trap op de vloer van het Infocentrum. Rechts de betonnen keerwand langs de  zijde St. Janssingel en achterin een rondeel. Links de keuken met de bar.
-Rechts boven: Huibert Crijns legt uit waar de eerste Koepoort zich bevond. Crijns wijst naar de natuurstenen zijkanten waarin de ophangscharnieren waren bevestigd.
-Rechts: Het rondeel.


foto's © paul kriele, 13 mei 2015 .

'De Kring'
‘Dit infocentrum is goed voor onze stad, voor haar bewoners, voor het bedrijfsleven en voor de bezoekers aan de stad, ‘aldus wethouder Huib van Olden. Het is al goed dat er over dit bolwerk veel geschreven is, zei Van Olden met een knipoog naar de commotie over het beheer van dit centrum. Daarover zei Van Olden dat hij spoedig een contract met de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch hoopt te sluiten.De verwachting is dat het infocentrum vanaf oktober operationeel wordt. 'De Kring' gaat al vanaf 1 juli 2015 met rondvaarten vanaf dit bolwerk, dat tevens bespreekbureau wordt, starten. De huur voor 'de Kring'bedraagt € 50.000 per jaar en als aandeel in de inrichting betaalt de heemkundekring drie ton.
Het economish rendement van elke bootpassant die De Kring verzorgt bedraagt per boot  € 125, aldus Van Olden.

In zijn toespraak vervolgde Van Olden: ' ’s-Hertogenbosch is een complete stad, die we blijven vermarkten en daarom is het goed dat er een dergelijk infopunt als het Bolwerk Sint Jan is gekomen'.
Na een toost volgde er een rondleiding door het centrum olv Huibert Crijns van de Stichting Vestingwerken en Ivo Scheffers vanuit de gemeente de bouwcoördinator. Zij ontvingen na afloop van de wethouder voor hun inzet nog eens ‘een pluim op hun hoed’.-Rechts: De moderne keuken afgestemd op
service tijdens een dag- en een avondbuffet.
-Rechts onder: Het toilet.
-Onder: De trap vanaf de Sint
Janssingel die naar het terras leidt. 


foto's © paul kriele,13 mei 2015.

'Het volgend project is ‘de Linie1629’, die we in het landschap zichtbaar willen maken,' aldus Van Olden. 'Want ook daar gaat het om de beleving, het vertellen van het verhaal.' Aan die ambitie gaf Clemens Bolhaar de kwink dat die streefdatum  die de wethouder stelde, 24 september 2029 [400 jaar na het Beleg van Frederik Hendrik] als 'een hoogtepunt in de afsluiting van de carrière van de wethouder gezien kan worden.. '.

Een infocentrum met zicht op de Dommel.
Als veiligheidselement  is aan de terraszijde
een verwijderbare waterkering
.

foto © paul kriele, 13 mei 2015.Terug naar boven