St.Jansbolwerk: 'Poorter' HansTervoort overhandigt sleutels Koepoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2016 | Gewijzigd op: 27-05-2016
Voor een grote schare gasten en betrokkenen bij de totstandkoming van het Sint Jansbolwerk, gelegen langszij de Sint Janssingel, sprak wethouder Huib van Olden in zijn welkomstwoord bij gelegenheid van de opening van dit bolwerk, lovende woorden van dank. Van Olden staande op een stoel om de toehoorders te kunnen zien en zij hem.. , richtte zich aan degenen, zowel de ambtenarij [o.a. de kerngroep Vestingwerken] als aan architecten [Marc van Roosmalen en Marlene van Gessel] en aannemer [Laudy uit Sittard], als aan de Heemkundekring Vrienden van 's-Hertogenbosch en Werner van der Valk, de ondernemer die horece oppakte, die deel hadden aan de lange weg die dit project heeft afgelegd. Ook de omwonenden werden niet vergeten. Het ging hier allemaal om '..de mooiste entree van de stad die we hebben,'aldus Van Olden.

-Links: Wethouder Huib van Olden,
vanwege de drukte staand op een stoel in het
nieuwe Bolwerk Sint Jan, dat woensdagmiddag
25 mei 2016 officieel door hem werd geopend.

-Onder: Het Bolwerk Sint Jan aan de Sint Janssingel
waarop eerst de 15e eeuwse Koepoort en vervolgens
de Sint Janspoort naar de Langstraat heeft gestaan.

foto's © paul kriele,
13 mei 2015 [onder] en links: 25 en 27 mei 2016.


Van Olden noemde nog eens het multifunctioneel aspect van dit bolwerk als ontmoetingplek, infocentrum en  vertrekpunt van wandelingen en vaartochten 'Dit bolwerk is het laatse project van een reeks die aan het tonen van de stad als vestingstad is uitgevoerd. Er zijn best wel wat muntjes neergeteld  [Nationaal en Europees] en het heeft lang geduurd er er is veel over gesproken, maar door samenwerking, ook met Werner van der Valk die ondernemerschap toonde, is alles nu in kannen en kruiken gekomen. 

' We gaan nu over naar de realisatie van de Linie1629,'  aldus Van Olden bij de afronding van zijn speech.
'De opening van de Nationale Open Monumentendag 2016 zal in september in Den Bosch plaatsvinden,' aldus gaf de wethouder van Cultuur en monumenten nog als uitsmijter aan de toehoorders mee.
 
Nadat de wethouder van de poorter de sleutels in ontvangst had genomen, verklaarde Van Olden namens de schepen en de poorters van de stad het Sint Jansbolwerk, dat € 4 miljoen heeft gekost, voor geopend.


-Rechts: Een Bossche poorter, meergenaamd Hans Tervoort, reikte aan de schepen voor Monumenten,
Erfgoed [vestingwerken] Cultuur
Huib van Olden de sleutels aan van de uit de 15e eeuw daterende Koepoort,  die met een straatje en de oude doorgang in het St Jansbolwerk zichtbaar is
gemaakt.

-Onder: De toespraak door wethouder Huib van Olden  in het nieuw geopende Sint Jansbolwerk.
 
foto's © paukl kriele, 25 mei 2016.

Overigens kreeg de pers al een preview op 13 mei 2015  Zie bericht Preview StJansbolwerk voor de pers.

Terug naar boven