St Janssingel: stadspoortje ontdekt

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2003 | Gewijzigd op: 10-03-2010
De Bossche archeologen hebben op de St. Janssingel een stadspoortje van nog geen meter breed ontdekt, dat dateert van begin 1500. Dat poortje –ongeveer ter hoogte van de Berewoutkazerne- zat in de eerste stadsmuur. Het poortje kwam bloot te liggen bij opgravingen langszij die rivier waar ihkv de vestingwerken een wandelpromenade de parkeerplaatsen moet gaan vervangen.

Een overzicht van de werkzaamheden in het stadium dat in het wegprofiel een diepe put was geslagen. Daar troffen de archeologen ook de stadsmuur aan die komt vanaf de Kuipertjeswal. De put met de stadsmuur waarin het kleine toegangspoortje werd aangetroffen en de eerste trede die leidde naar de weergang.

foto' s © Ariën Hoff, april 2003.

Archeoloog Sjaak Mooren [oranje jas] peilt de diepte tot het gevonden metselwerk waarbij kraanmachinist Patrick Luitelaar hem assisteert. Naast de put archeologen Eddy Nijhof en Ingrid Cleijne.

Detail van de put van foto links. De vondst van [de eerste trede van ] het trapje om op de stadsmuur te komen redelijk uniek.
Rechts van de zandrug is een kleine, vroeg 15e-eeuwse, opening te zien. Dat poortje, waar het hier om gaat, heeft de oorspronkelijke - royalere- doorgang versmald. Die dateerde nog uit de tijd van de eerste, -14e-eeuwse, stadsmuur. 
Links op de foto de toren die later op de stadsmuur is gebouwd

 foto © gerard monté, 25 april 2003

Parkeerplaats langszij de Dommel: overzicht van het werkterrein van circa 5 x 5 meter.Van boven naar beneden loopt een zandrug waarin kabels zitten. 
De oudste stadsmuur [14e eeuw] loopt van links naar rechts. Die muur knikt vóór de Dommel [niet zichtbaar op de foto] naar rechts onderen af. 
Oorspronkelijk stond er een wijdere poort die ook al op kaarten van Jacob van Deventer voorkomt. De kleinere poort is vanaf ongeveer in 1520 die wijdere doorgang op die plek gaan vervangen. Maar de funderingen van beide poorten raakten uit zicht bij de aanleg van Bastion Maria in ongeveer 1620. 

Terug naar boven