St.Janssingel: Coepoirt opengelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2003
Bij de bushalte, tegenover de St.Jansstraat, kwam een deel van de 14e eeuwse stadsmuur bloot te liggen. De werkplek waar de fundamenten van de Coeppoortoren werden aangetroffen.
foto © paul kriele, 7 mei 2003.

De Archeologen Sjaak Mooren en Ariën Hoff hebben langszij de St.Janssingel opnieuw een deel van de 14e eeuwse stadmuur blootgelegd Die bevindt zich opvallend genoeg slechts 20 cm onder het straatniveau.
In de kuil [linker foto]kwamen de fundameneten van de rechtertoren van de Koepoort bloot te liggen. Die ppoor tis na een verobuwing en uitbreiding vanaf de 17e eeuw St.Janspoort gaan heten. In de rehcter toren kwam een schietgat voor pijl en boog ! in het zicht. Ook een vloerdeel van de rechter toren en wat kleine afvalvondsten troffen de archeologen vandaag 7 mei 2003 in de grond aan. Aan de stadszijde van de poort troffen de archeolgoen restanten van 15e eeuwse bestratingen aan.
De toren werd in de 18e eeuw -toen hij in onbruik was geraakt- afgebroken en met zand afgedicht.