Verloop westelijke stadsmuur zichtbaar gemaakt

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-06-2003 Bij hun werk aan de St.Janssingel hebben de archeologen het verloop in kaart gebracht van de westelijke stadsmuur. Die wijkt tussen de St.Janspoort en de Mariabrug van de straat af om vanaf die voetgangersbrug -na een knik- weer dichter parallel aan het straatprofiel te gaan lopen.
Bij de uitvalsstraat- de St.Jansstraat- zijn drie achtereenvolgende stadspoorten blootgelegd: de oorspronkelijke 15e eeuwse Koepoort, zijn 16e eeuwse opvolger [1525-1597] en vervolgens een 17e eeuwse St. Janspoort [1597-1890], die buiten het bastion lag. Men dacht toen dat het strategisch beter was die poort niet binnen maar buiten het bastion te situeren.
Van dat 16e eeuwse bastion, een voorwerk van de St.Janspoort, dat uitloopt tot halverwege de rivier de Dommel, zijn deze week de funderingen vrijgekomen.
Ariën Hoff, Sjaak Mooren en Ingrid Cleijne hebben met name de Koepoort met zijn 14e eeuwse torens en het ervoor liggende bastion in kaart gebracht.
Verderop, even zuidelijk van de Mariabrug, zijn Frans van Nuenen [BAAC] en Patrick van der Hop [kraanmachinist van Barten] bezig met het vrijgraven van een poer, een fundament waarop de bogen van de stadsmuur rustten.In de wal zijn duidelijk de donkere aarden wal die tegen de stadsmuur aanlag en de latere- lichtere- bebouwingslagen te zien.

Een opgraving ter hoogte van de Mexicaan Cucaracha maar dan in het gangpad langs de Dommel tussen de heggen in.

foto' s © paul kriele, 10 en 11 juni 2003.
In het talud is een gat gegraven waar het bastion voor de St.Janspoort kwam bloot te liggen.  Op de foto archeoloog Ariën Hoff.

Op de linker foto is de stenen muur rechts een deel van het aangezette Bastion dat dateert uit de 16e eeuw.Achterin [midden in de foto] ligt nog een straatprofiel van Bossche keien waaronder locaal veel gebruikte kinderkopjes.