Op oude Coepoort in 1577 huis gebouwd

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2010 1. Bericht 1 april 2010 Resten St.Janspoort blootgelegd.
Onder het artikel [2.] over de opgravingen uit de zomer van 2003 volgt  'Resten St.Janspoort blootgelegd'

2. bericht van juni 2003:  Verloop westelijke stadsmuur in beeld 
In de zomer van 2003 vonden aan de St.Janssingel de eerste opgravingen plaats met de bedoeling
de voormalige poorten die op het eind van de St. Jansstraat hebben gestaan in kaart te brengen.

Bij hun werk aan de St.Janssingel hebben de archeologen het verloop in kaart gebracht van de westelijke stadsmuur.
Bij de uitvalsstraat- de St.Jansstraat- zijn drie achtereenvolgende stadspoorten blootgelegd: de oorspronkelijke 15e eeuwse Koepoort, zijn 16e eeuwse opvolger [1525-1597] en vervolgens een 17e eeuwse St. Janspoort [1597-1890], die buiten het bastion lag. Men dacht toen dat het strategisch beter was die poort niet binnen maar buiten het bastion te situeren.

Van dat 16e eeuwse bastion, een voorwerk van de St.Janspoort, dat uitloopt tot halverwege de rivier de Dommel, zijn in juni 2003 de funderingen vrijgekomen.
Ariën Hoff, Sjaak Mooren en Ingrid Cleijne hebben met name de Koepoort met zijn 14e eeuwse torens en het ervoor liggende bastion in kaart gebracht.

Foto van juni 2003:
Opgravingen ter hoogte van de Mexicaan Cucaracha maar dan in het gangpad langs de Dommel tussen de heggen in.
In het talud is een gat gegraven waar het bastion voor de St.Janspoort kwam bloot te liggen. Op de foto archeoloog Ariën Hoff.
De stenen muur rechts is een deel van het aangezette Bastion dat dateert uit de 16e eeuw. Achterin ligt nog een straatprofiel van Bossche keien waaronder lokaal veel gebruikte kinderkopjes.
Later troffen de archeologen hier resten van de Coepoort aan.


foto's © paul kriele, 11 juni 2003.
 

In april 2010 vond opnieuw onderzoek plaats naar de stadpoorten aan de St.Janssingel/St.Jansstraat.
Aangetroffenzjin daar de fundering van  twee torens die aan weerszijden van de poort stonden. Dat waren simpel geconstrueerde ronde bouwwerken met een puntdak erop. De toren was gezien vanaf het huidige maaiveld 6 meter hoog.
Zes meter boven en nog eens 6 meter onder het huidge maaiveld, maakt een totaal van 12 meter hoge toren. Beide torens zijn bij de aanleg van het bastion [rond 1577] gesloopt.
Op de plek van de afgestompte rechter toren is na 1577 een woonhuis gebouwd. In dat woonhuis waren nog de - inmiddels dichtgemetselde - schietgaten van de stadstoren te zien. Ook lag er in huis een stookplaats.

Voorbij de rechter toren, rechts gezien vanuit de St.Jansstraat, liep een stadsmuur van circa 20 meter lang. Deze kwam uit op een vierkante [40 x 40] beerput. Die put is intensief door Eddy Nijhoff onderzocht en zelfs werd het 'dak' binnenuit gefotografeerd. Daar waren wel enkele capriolen voor nodig...  Ook de punt zelf is -met moeite - deels leeggeschept. 

Fundering St.Janspoort blootgelegd  dd. 1 april 2010
De locatie langs de St.Janssingel. Daar stond eerder een kunstwerk, voorstellend wachtende reizigers bij een bushalte.
De foto's tonen de situatie van dichtbij en rechts meer gericht op de Spoorlaan, zoals vroeger [voor 1896] de uitvalsweg naar de Langstraat heette.
De bezoekers aan de stad en zij die er naar binnen gingen kwamen -wat deze westelijke richting betreft-  door de St.Janspoort, gelegen op het eind van de St.Jansstraat. Daarvan zijn eind maart 2010 de fundamenten blootgelegd.
 
Een stadspoort bestond uit twee torens. Hier een van die twee.
Tegen de middel eeuwse  poort werd later een woning gebouwd, waarvan ook de restanten zijn gevonden. zie artikel hierboven.
Rechts stroomt de Dommel waarover oorspronkelijk een houten brug lag.
Gezicht op de  St. Janssingel. Een poort stond meestal niet haaks maar scheef op de uitvalstraat, zodat binnenkomende kogels niet ver konden doordringen.

foto's © paul kriele, 1 april 2010.

Tussen 1579 en 1890 heeft aan de St. Janssingel, waar de St.Jansstraat op uitkomt, de St.Janspoort gestaan. De Stl.Jansstraat was de westelijke uitvalsweg naar de Langstraat. Een brug over de Dommel kwam uit in de Spoorstraat, zoals aanvankelijk de Stationsweg heette. Pas in1896 is er een volwaardig station gebouwd en is de Spoorstraat omgedoopt in Sationsweg. Voor die tijd stond er een houten tramstation op het Meierijplein. 't Zand, de eerste stadsuitbreiding buiten de stadsmuur, is aangelegd tussen ongeveer 1890-1910.
De St.Janspoort is de opvolger van de kleinere Koepoort die rond 1577 werd afgebroken.
In 1874 vervielen de vestingwerken door de opheffing van de vestingstatus van de stad. Als eerste werden de stadspoorten gesloopt.Voor meer berichten over de opgravingen langs St.Janssingel en de Westwal [o.a. de Koepoort] zie Vestingwerken

Tussen 1579 en 1890 heeft aan de St. Janssingel, waar de St.Jansstraat op uitkomt, de St.Janspoort gestaan. De Stl.Jansstraat was de westelijke uitvalsweg naar de Langstraat. Een brug over de Dommel kwam uit in de Spoorstraat, zoals aanvankelijk de Stationsweg heette. Pas in1896 is er een volwaardig station gebouwd en is de Spoorstraat omgedoopt in Sationsweg. Voor die tijd stond er een houten tramstation op het Meierijplein. 't Zand, de eerste stadsuitbreiding buiten de stadsmuur, is aangelegd tussen ongeveer 1890-1910.

De St.Janspoort is de opvolger van de kleinere Koepoort die rond 1577 werd afgebroken.

In 1874 vervielen de vestingwerken door de opheffing van de vestingstatus van de stad. Als eerste werden de stadspoorten gesloopt.

Eerder werd al de fundering van de Koepoort aangetroffen.Voor meer berichten over de opgravingen langs St.Janssingel en de Westwal [o.a. de Koepoort] zie Vestingwerken


Terug naar boven