pr-film over werk BAM als BAM-gebouw open gaat..

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2010 | Gewijzigd op: 19-04-2010
Een flimploeg is bezig opnamen te maken langszij  de Beurdsestraat.
Daar zijn archeologen van de BAAC al weken bezig met onderzoek.  

foto's © paul kriele, 15 april 2010.
 
Al bij de grote renovatie van het gebouw in 2006 zou de BAM een publieksfunctie krijgen. Daar is uiteindelijk ! subsidie voor opzij gelegd.
Inspelend op die nieuwe taak worden er nu al voorbereidingen getroffen, zoals het maken van een promotiefilm over archeologie.

Een flimploeg is bezig opnamen te maken langszij de Beurdsestraat. Daar zijn archeologen van de BAAC al weken bezig met onderzoek.
De opnames van het archeologisch onderzoek worden gebruikt voor publiekspresentaties. Het is de bedoeling dat eind 2011 een publieksruimte in het gebouw van de BAM in gebruik wordt genomen. De gemeenteraad heeft € 800.000,- beschikbaar gesteld om het gebouw hiervoor geschikt te maken (verbouwing en inrichting).
Al bij de grote renovatie van het gebouw in 2006 zou de BAM een publieksfunctie krijgen. Daar is uiteindelijk ! de aanvullende subsidie van € 800.000 voor opzij gelegd.
Inspelend op die nieuwe taak worden er nu al voorbereidingen getroffen, zoals het maken van een promotiefilm over archeologie.