Bolwerk St.Jan met info- en verkooppunt rondvaarten eind 2014 open

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2011 Bericht 12 april 2011
Als alle procedures meezitten kan eind 2014 aan de St.Janssingel een nieuwe opstapplaats en verkooppunt voor alle rondvaarten worden geopend. Dit 'Bolwerk St. Jan' wordt bemand en geëxploiteerd door de VVV en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Het horeacapunt wordt verzorgd door leerlingen van het KW1-College, afdeling horeca.

-Boven de werkelijkheid [rechts een impressie] van de situatie aan de St Janssingel.
Ter hoogte van de St.Jansstraat, waar vroeger de toegang was vanuit de Langstraat, hebben achtereenvolgens- vanaf 1528 -diverse poorten gestaan, zoals de Coepoort in de 16e eeuw en daarna de St.Janspoort.
Dat bolwerk wordt met een transparant uitzicht over de Dommel en een waterkering hersteld.

-Rechts: de maquette waarop het terugbrengen van het Bolwerk St. Jan staat afgebeeld. 
Dat bolwerk bevat ook een horecapunt een opstapplaats + verkooppunt voor alle rondvaarten en een infocentrum van de VVV en KringVrienden

Wethouder Huib van Olden en de directeur vestingwerken Peter van Roosmalen maakten de plannen voor dit bolwerk St. Jan aan de pers bekend in het infocentrum aan de westzijde van de Wilhelmninabrug. Dat centrum komt straks ook in het Bolwerk te liggen. Die constructie bestaat  uit een soort optilbaar dak, waardoor passanten naar binnen kunnen kijken. Van Roosmalen had  op een bijeenkomst op 5 april 2011 bij de boekpresentatie 'Vestingwerken & Veiligheid' die plannen al ontvouwd

Wethouder Huib van Olden en de directeur Vestingwerken Peter van Roosmalen.

foto's © paul kriele, 12 april 2011.
Vlnr de Projectleider Raoul Beckers, wethouder Huib van Olden en de directeur Vestingwerken Peter van Roosmalen tijdens de perspresentatie.

De kosten van dit project van € 3,1 miljoen worden deels opgebracht door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen, het Innovatieprogramma Stedelijke Ontwikkelingen van het Ministerie- voorheen- VROM, de Rijksdienst voor Monumentenzorg en mogelijk ook uit de Regionale agenda van de provincie voor grootschalige cultuur-historische projecten. Vanuit de gemeente zit er nog een deel in uit het meerjaren investeringsplan vestingwerken.
Deels ondergronds en toch watervrij
Op straatniveau worden de relikten van de vestingwerken  zoals de funderingen van de stadspoorten zichtbaar gemaakt. Ook een oud element, zoals de houten brug loopbrug over de Dommel naar het station, keert deels terug.

De deels ondergrondse ruimte blijft ook bij hoog water geheel watervrij. Er is een automatisch meldsysteem en er zijn voorzieningen voor het geval er echt hoogwater dreigt om met aluminium schuiven het infocentrum af te sluiten van de Dommel.

Bericht 5 april 2011
Op het Heetmanplein komt nagenoeg zeker geen molen en ook geen rotonde. Het College van B&W heeft vandaag keuzes gemaakt mbt het terugbrengen van onderdelen van de vestingwerken.

Hoofd vestingwerken van de gemeente Peter van Roosmalen tijdens zijn power pointpresentatie over de aanpak vande vestingnwerken, met name Heetmanplein en het Bolwerk Sint Jan.

foto © paul kriele, 5 april 2011.

Een ander opvallend en al eerder bekend gemaakt onderdeel is:
-de 'bouw' van de Pettelaarbrug bij Hekellaan/Zuidwal zodat daar de vestingfunctie van de stad duidelijker wordt gemarkeerd. Brug is teveel gezegd. Het is een dam, want  er gaat geen water van de ene naar de andere kant onderdoor, zegt Van Roosmalen.

Ook het Bolwerk St.Jan thv de St.Jansstraat, krijgt een stadsparkachtige indeling met infocentrum en horecavoorziening en een rondvaarteninfocentrum.

foto's © paul krile, 1 april 2010
Een klinkerstraatje, drempels en muurankers van een oude stadspoort werden langszij de St.Janssingel thv de St.Jansstraat in 2010 en eerder ook in 2003 bij archeologisch onderzoek aangetroffen.

Bolwerk St.Jan
Totaal nieuwe elementen worden op het als parkje in te richten 'Bolwerk St.Jan' gerealiseerd. Daar komen:
 -een informatiecentrum te bemannen door VVV en Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Dat die behoefte er is, zegt Van Roosmalen blijkt uit het feit dat de helft van de 1 miljoen bezoekers aan de stad niet weet wat ze eigenlijk willen bezoeken/bekijken. Door een goede informatie te geven kunnen wij hen daarbij helpen.
- een verkooppunt/infocentrum voor alle rondvaarten:
-Ook zullen studenten-in-opleiding, afdeling Horeca van het Koning Willem I-College, op een hier in te richten horeca-uitspanning een stageplaats gaan bezetten.

Sfeerbeeld van publicatiebord van de gemeente op St Janssingel van toekomstig Bolwerk St.Jan.

foto © paul kriele, 11 april 2011.

Het Bolwerk St.Jan ligt op de kop van de St.Janstraat en was een oude toegangspoort,  eerst met de Koepoort en vervolgens  met diens opvolger de St. Janspoort, waarvan de fundamenten twee maal [2003 en 2010] in kaart zijn gebracht.
Zie artikel resten Coepoort blootgelegd dd. 7 mei 2003
en  Resten St.Janspoort blootgelegd dd. 1 april 2010Terug naar boven