Mogelijk oudste stenen uitvalsstraatje van St. Janspoort gevonden

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2011 | Gewijzigd op: 03-10-2011
Correctie op straatje:  moet 'pleintje' zijn ... bericht dd. 2 oktober 2011
Archeoloog Ingrid Cleijne van de BAAC heeft kort vóór Maritiem een natuurstenen straatje op het St.Jansbolwerk langszij de St. Janssingel blootgelegd. Eerder schreven we een oud straatje, het blijkt echter om een soort voorplein bij de oude St. Janspoort te gaan.
De archeologen hebben geconstateerd dat het uit 'veldkeien' bestaand straatje van rond 1530 moet zijn.
De ontdekking maakt  dat  het onderzoek tijdelijk is stilgelegd om te bekijken of dit pleintje in het  neiwue infocentrum kan worden opgenomen.

Bericht van 21 september 2011. Oudste stenen straatje van St. Janspoort gevonden
Dat straatje  is ouder de eerder aangetroffen fundamenten van de stadspoort. Maar het is ook ouder dan he tbegin september aangetroffen poortwachtershuisje van 1597. Het straatje loopt/ligt namelijk onder dat  poortwachtershuisje door. Het ligt binnen de stadspoort en leidt uit de stad naar de houten brug in de Dommel. Dat was daar een uitvalsweg richting Vlijmen/Langstraat. Mogelijk dateert het straatje van 1528 toen het bolwerk werd aangelegd. Maar het kan ook al tegelijkertijd met de bouw van de Coepoirt, die uit de 14e eeuw dateert, zijn aangelegd. De archeologen zijn daar nog niet uit. 
Langs het straatje loopt zuidelijk - en parallel aan de zuidelijke gelegen stadsmuur van het bolwerk - een stenen goot voor de waterafvoer. Mogelijk is dat ook de grens met de aarden wal die als versteviging tegen het bolwerk was aangelegd, licht archeoloog Eddy Nijhof toe.

Precies achter het zeil, dat tijdens Maritiem daar tegen vandalisme heeft gelegen, loopt een natuurstenen straatje dat de stad uit gaat richting de daar vroeger gelegen brug in de Dommel. Straatje moét dus 'pleintje' zijn.

foto's © paul kriele, 21 september 2011.
 
Dit is de andere noordelijke zijde van het St.Jansbolwerk  waar momenteel onderzoek wordt gedaan door Ingrid Cleijne [l.] die hier met stadsarcheoloog Eddy Nijhof [m.] overlegt. Rechts de machinist van de graafmachine
Achter Ingrid ligt dat bewuste pleintje.
 

Zie artikel Vondsten St.Jansbolwerk o.a. poortwachtershuisje van 1597 artikel dd. 6 september 2011
Zie artikel van 23 augustus 2011 over Bolwerk [1528]  blootgelegd: Bolwerk

Terug naar boven