Oude veldkeien worden ingevoegd in toekomstig infocentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2011 Het oudste [1530] tot nu toe aangetroffen stenen straatje, dat op maandag 19 en dinsdag 20 september 2011 op het bolwerk St.Jan werd blootgelegd, keert terug in het toekomstige infocentrum, aldus een besluit van B&W.
Archeoloog Ingrid Cleijne [BAAC] trof kort vóór Maritiem een straatje van veldkeien op het St.Jansbolwerk aan, maar de onderzoekers olv Eddy Nijhof lieten de vondst ivm mogelijk vandalisme in het Maritiemweekeind afdekken.
Het was onderdeel van een voorpleintje bij de oude St. Janspoort.
Op het bolwerk wordt volgend jaar - als een soort stads- visitekaartje- een centrum ingericht dat toeristen die de stad gaan bezoeken wegwijs maakt en tevens een verkooppunt wordt voor rondvaartboten. 

Precies achter het zeil, dat tijdens Maritiem daar tegen vandalisme heeft gelegen, ligt een pleintje van veldkeien rondom de oude St.Janspoort. 

foto's © paul kriele, 21 september 2011. 
Dit is de andere noordelijke zijde van het St.Jansbolwerk  waar medio september odnerzoek werd gedaan door Ingrid Cleijne [l.] die hier met stadsarcheoloog Eddy Nijhof [m.] overlegt. Rechts de machinist van de graafmachine
Achter Ingrid ligt dat bewuste pleintje. 

Bericht van 21 september 2011: 'Oudste stenen straatje van St. Janspoort gevonden
Dat straatje  is ouder de eerder aangetroffen fundamenten van de stadspoort. Maar het is ook ouder dan het begin september aangetroffen poortwachtershuisje van 1597. Het straatje loopt/ligt namelijk onder dat  poortwachtershuisje door. Het ligt binnen de stadspoort en leidt uit de stad naar de houten brug in de Dommel. Dat was daar een uitvalsweg richting Vlijmen/Langstraat. Mogelijk dateert het straatje van 1528 toen het bolwerk werd aangelegd. Maar het kan ook al tegelijkertijd met de bouw van de Coepoirt, die uit de 14e eeuw dateert, zijn aangelegd. De archeologen zijn daar nog niet uit. 
Langs het straatje loopt zuidelijk - en parallel aan de zuidelijke gelegen stadsmuur van het bolwerk - een stenen goot voor de waterafvoer. Mogelijk is dat ook de grens met de aarden wal die als versteviging tegen het bolwerk was aangelegd, licht archeoloog Eddy Nijhof toe.


Terug naar boven