Veldkeien van oude St.Janspoort een voor een verpakt bewaard

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2011 | Gewijzigd op: 10-11-2011
De veldkeien die bij opgravingen naar restanten van de St.Janspoort - langszij de St.Janssingel - zijn blootgelegd, worden momenteel stuk voor stuk in kisten verpakt en opgeslagen. Straks komen ze terug in een nieuw documentatiecentrum en botenbespreekbureau.
Met dat karwei zijn  Gerrit van de Plas en William Vermeulen, medewerkers van Nico de Bont bezig.
Eerst is het straatje, dat dateert van rond 1530, nauwkeurig ingetekend en zijn de afmetingen en rangschikking van de keitjes met touwtjes en krijtstrepen aangegeven. Daarop worden de ruim 1000 stenen ook weer in patroon en stuk voor stuk in kisten gelegd.

Boven en rechts: Het inpakken van ruim 1000 veldkeitjes die een voor een nauwkeurig, volgens een van te voren vastgelegd systeem, door Nico de Bont in kisten worden opgeslagen.

foto's © paul kriele, 9 november 2011.


De methode doet denken aan een verhaal rond de bouw van Stationsweg 4, waar de architect van 't Zand ir. Julien Dony, een naar zijn ontwerp gebouwd huis, heeft gewoond. Dony zou- naar zeggen- de rood gebakken bakstenen van zijn herenhuis in vloeipapier hebben laten aanvoeren.