Nieuw infocentrum St.Jansbolwerk voorjaar 2014 klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-06-2012 | Gewijzigd op: 13-06-2012
Op het Sint Jansbolwerk, zal in het voorjaar van 2014 [aanvang toeristenseizoen] een nieuw St.Jansinfocentrum zijn gerealiseerd. Het transparant en kuntstig aangelegd object met vele historische onderdelen, bevat zowel een toeristisch Infocentrum als een meer cultuur-historische getinte helpdesk [' De Kring Vrienden'],  alswel een kaartenverkoop annex steiger voor rondvaartboten [Wolthuis en in de toekomst fluisterboten].
Dat centrum, waarvan de bouw voorjaar 2013 begint, bevat  een oud stenen straatje van veldkeien, twee bakstenen wanden van het eerste St. Jansbastion en -centraal gelegen - de Coepoort uit de15e en diens opvolger de St Janspoort uit de 16e eeuw en een terras. 

-Boven: Het in close -up gefotografeerde aankondigingsbord van de vestingwerken op en rond het St.Jansbolwerk langszij de St.Janssingel.
-Rechts boven: Op de achtergrond het nog aan te leggen St. Jansinfocentrum, waar ook Rederij Wolthuis een aanlegsteiger en een kaartverkoop krijgt.
-Rechts: De Maquette van het toekomstige infocentrum met het dak erop dat een stadstuin wordt.

foto's © paul kriele, 11 april en 23 augustus 2011.

De functie is velerlei. 'Behalve als kaartverkoop en toeristisch informatie centrum willen we de bezoekers ook duidelijk maken  hoe je de stad binnenkomt en wat er zo al te zien is, maar ook wat de cultuur-historische elementen en achtergronden zijn. Dus meer dan een louter toeristisch centrum,' licht wethouder Huib van Olden aan de pers woensdagmorgen 13 juni 2012 toe.'Dit infocentrum is een essentieel onderdeel van de totale stadspromotie.'
'Bovendien heeft het nieuwe infocentrum als enige in de stad een terras aan het water.'

De realisatie is een samenwerking -behalve met 'De Kring' en de VVV -  ook met het Koning Willem 1-College, het invult als een horecapraktijkopleiding.
Constructie
Het bouwwerk is ontworpen door Marc van Roosmalen en het werd uitgewerkt door het Bureau De Twee Snoeken.
Het lager gelegen bouwwerk is erg kunstig van constructie, omdat het aan de Dommelzijde een waterkering bevat en aan de stadskant [St.Janssingel] een glazen wand waardoor men naar binnen kan kijken.
Op het dak wordt een stadstuin voor bezoekers en omwonenden aangelegd.

Inmiddels is het inspraaktraject gestart en volgt er al op woensdag 20 juni 2012 [ 16.00 -20.00 uur] een inloopavond  in de keet aan de Wilhelminabrug [stationszijde].Voorjaar 2014 zal het 'Infocentrum Bolwerk St.Jan' klaar zijn.

Zie ook artikel  Oude veldkeien worden ingevoerd in het nieuwe St.Jansbolwerk dd. 19 oktober 2011 Inklusief  het artikel over het  blootgelegde oudste stenen straatje,
of het artikel : Technisch bureau brengt St. Jansbolwerk in kaart dd. 4 oktober 2012

Terug naar boven