Start aanleg en bouw infocentrum Bolwerk St.. Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-09-2013 | Gewijzigd op: 06-09-2013
Vanaf 9 september 2013 beginnen de eerste werkzaamheden voor de aanleg van het bolwerk Sint Jan*, waarin een infocentrum wordt ingericht. Daarin werken VVV, Koning Willem1 -College en gemeente samen. De bouw betekent een restauratie van grote delen van deze vroege stadspoort [14e eeuw] en het opzetten van een opvallend en transparant [uitzicht op de Dommel] infocentrum, dat ook een horecafaciliteit [Koning Willem1-College] krijgt en waarin een bespreekbureau voor rondvaarten wordt gehuisvest.

   Links: Het bord langs de St.Janssingel, dat de bouw van de St.Janspoort aankondigt.
Rechts: De resten van de oude poorten en de omwalling en de boot van Rederij Wolthuis die daar gaat vertrekken.

foto's © paul kriele, 11 april 2011 en 23 augustus 2011.
 

Voorgaande artikelen, zoals St. Janssingel:  Bolwerk [1528] St.Jan blootgelegd dd. 23 8-2011  waarin opgenomen: en Stadspoort gevonden dd. 24-4-2003 en Resten St.Janspoort dd. 1-4-2004.

Inloopochtend Bolwerk Sint-Jan
Op zaterdagochtend 7 september ]10.00-13.00 uur] vindt in de groene keet bij de Wilhelminabrug een info-ochtend voor omwonenden plaats over het te bouwen Bolwerk Sint-Jan aan de Sint Janssingel, de inrichting van het bouwterrein en de planning van de bouwwerkzaamheden.

Bolwerk Sint-Jan

De Koepoort en later de Sint-Janspoort vormen vanaf de 14e eeuw een van de toegangspoorten tot de stad. De Sint-Janspoort was een verzamelpunt van handel, commercie en informatie over de stad. Op de plek van de oude, middeleeuwse stadspoort komt het informatiecentrum Bolwerk Sint-Jan. Door reconstructie van het bolwerk op de restanten van oude muurdelen maakt de gemeente een oude stadsentree van weleer weer beleefbaar.