St.Janssingel afgesloten/archeologen opnieuw begonnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2013 | Gewijzigd op: 04-10-2013
Situatie 2 oktober 2013: Kraan belemmert doortocht / fundering arbeidershuisjes gevonden
 
Doordat er een betonnen keerwand op het trottoir, tussen het  bolwerk en de weg wordt gestort, is de weg afgesloten voor het verkeer.
Intussen  zijn archeologen van de BAAC weer begonnen met onderzoek.  Zij vonden aan de binnenkant van de stadsmuur enkele arbeidershuisjes en een trap tussne die huisjes die op de weergang van de stadsmuur uitkomt.De datering is eind 13e begin 14 eeuw.
foto's © paul kriele,1 oktober 2013. Een kraan die beton transporteert voor de omwalling van het bolwerk. blokkeert de rijweg.


Bericht afsluiting St.Janssingel dd. 25 september 2013

St. Janssingel afgesloten voor alle verkeer
  bericht van 25 september 2013.
foto's © paul kriele, 25 september 2013. De Sint Janssingel is door een hoop zand dat er ligt,  onbegaanbaar geworden. 

De St.Jansingel werd maandag 23 september 2013 afgesloten voor het verkeer. Er is een zandlaag op de weg en op de trottoirs aangebracht en archeologen van de BAAC zijn opnieuw begonnen met onderzoek.
Zie hieronder bericht over start bouw St.Jansbolwerk op 10 september 2013.

Bericht van dinsdag 10 september 2013: Start werkzaamheden op bolwerk Sint Jan
Maandag 9 september 2013 is gestart met de bouw en aanleg van het nieuwe infocentrum op  het St.Jansbolwerk. Laudy Bouwontwikkeling is daar eerst nog met grondonderzoek begonnen.
Op dit  vroeger uitvalsbolwerk naar de Langstraat, komen, zoals in het bericht Start, aanleg  en bouw infocentrum StJansbolwerk dd. 6 september j.l werd gemeld, een toeristisch informatiecentrum, een horecafaciliteit [Koning Willem 1 -College], een rondvaartenbespreekbureau en een historische infohoek.
Het centrum is transparant, dwz men kijkt door een glazen wand uit op de Dommel[niveau] . 
De bouw moet nog voor de zomer van 2014 zijn voltooid. De Kring Vrienden van 's -Hertogenbosch weet nog steeds niet of zij in de stichting, die de exploitatie gaat doen, participeert.


Aanvullend bericht dd. 17 september 2013:  Afzetting straat ivm archeologisch onderzoek en funderingen leggen
Op 25 september start het aanvullend archeologisch onderzoek van de Sint-Janssingel ter hoogte van het Bolwerk Sint-Jan. Aansluitend worden er funderingen aangebracht in de rijbaan. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, wordt de Sint-Janssingel voor al het verkeer afgesloten. De
Sint-Jansstraat is in diezelfde periode een doodlopende straat. Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute ingesteld.
Planning
- Tijdens de periode 25 september tot en met 13 oktober wordt de Sint-Janssingel afgesloten voor verkeer en wordt een omleidingsroute ingesteld.
- Aansluitend op de afsluiting van de Sint-Janssingel tot medio 2014 wordt de Sint Janssingel ingericht als eenrichtingsweg. Verkeer kan in deze periode alleen vanaf de Wilhelminabrug de Sint-Janssingel inrijden.

foto's © paul kriele, 9 september 2013. Medewerkers van Laudy Bouwontwikkeling zijn eerst nog met bodemonderzoek begonnen.

Voor de site van Laudy BouwontwikkelingTerug naar boven