Gouden oorkonde voor Jan van Heijningen ivm behoud Moerputtenbrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-08-2022 Jan van Heijningen werd dinsdagmiddag 16 augustus  2022 op de Moerputtenbrug met een gouden oorkonde beloond voor zijn inzet tot behoud van brug en het natuurgebied de Moerputten.  Die erkenning kwam van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen [FBL] in de persoon van  vice voorzitter J.van Dongen. van de FBL.  
 Vice-voorzitter J.van Dongen van de  Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen reikt aan Jan van Heijningen de gouden oorkonde uit op de Moerputtenbrug.  

Jan van Heijningen gaf indertijd met een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad de aanzet tot de restauratie van de Moerputtenbrug  een van de Langstraat bruggen in het traject Den Bosch -Waalwijk en de herinrichting van het natuurgebied de Moerputten
Daardoor kreeg het project subsidie van Den Bosch, de provincie en de Europese Unie waardoor herstel mogelijk werd.