Afronding werk aan Westwal & Bastion Maria

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2009 | Gewijzigd op: 04-04-2010
situatie maart 2010
De nabij de Willemsbrug in de modder van de Dommel aangetroffen oude stadsmuur, die verplaatst werd naar het Bastion Maria, alwaar voor hem een ereplekje werd gevonden. Beeld van de parkaanleg op Bastion Maria. Rechts de Mariënburg, zowel het klooster als de nieuwbouw.
Herdenkingsplaat van de aanleg van het 'bergbezinkbassin 2008' in de herplaatste stadsmuur langszij de Westwal. De heropgerichte oude [later aangetroffen] stadsmuur.

foto's © paul kriele, 4 april 2010.

situatie juni 2009.
De Westwal, waar nogal een aantal metselaars van Heijmans [of leerling-metselaars] actief zijn, ter hoogte van de Walpoort..... ..en ter hoogte van de St.Jansstraat.

foto's © paul kriele, 4 juni 2009.

situatie februari 2009
Links: Een vroege foto van het werk op de Dommel en langszij de Westwal.
Rechts: het bergbezinkbassin op Bastion Maria is klaar.
foto © paul kriele,17 april 2008 [l] en 17 februari 2009[r].

Het werk op en nabij de Westwal is bijna klaar. Er is een ecologische verbindingszone in de Dommel aangelegd en Bastion Maria is op eigentijdse wijze heropgericht.  Er moet op de Westwal alleen nog een nieuwe riolering komen. Die wordt aangelegd na het kappen van de bomen, ofwel vóór 15 maart als het broedseizoen begint. Pas in het najaar van 2009 worden op de Westwal nieuwe iepen geplant.

Eind april heeft de aannemer  het werk op en om Bastion Maria afgerond.  Dan is ook de Sint-Janssingel weer bereikbaar via de Berewoutstraat en Achter de Boogaard. Aannemer Heijmans Wegenbouw start vervolgens met de herinrichting van de Westwal en de Molenberg, alwaar extra parkeerplaatsen bijkomen.
De herinrichting van de Westwal en de Molenberg duurt tot november van dit jaar.

Begin vorig jaar  begonnen het gemeentelijk Ingenieursbureau en het Waterschap Aa en Maas met de herinrichting van Dommel, Westwal en Bastion Maria. 

Den Bosch is met Breda en nog vijf andere -Europese- steden aangesloten bij 'Water in Historic City Centers' en ontvangt subsidie van het Europsees fonds voor het in beeld brengen/restaureren van oude vesting-en waterwerken.

Op de foto: Jules van Damme, Pelle Brakke, Lars Horsten en Brent Dirven.
Elke stad heeft een dergelijke steen met het opschrift 'Europa verbonden door  water' ingemetseld. De andere steden zijn: Mechelen, Limerick, Chester en Gent.

foto © paul kriele, 23 april 2008. 
Wethouder Jetty Eugster metselt -samen met een deputatie uit Breda - een steen in de muur van de Westwal als begin van het karwei aan de Westwal.
Op de foto verder rechts Hans Thoolen van de gemeente Breda en een van de 90 lyceïsten van het Bredase Onze Lieve Vrouwe Lyceum die bij de steenlegging aanwezig waren.

 


Terug naar boven