Gedenksteen in Westwal

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2008 | Gewijzigd op: 22-02-2012
Woensdag 23 april 2008 hebben een 90 tal lyceïsten van het Onze Lieve Vrouwe lyceum uit Breda een dagje Den Bosch gedaan ihkv het project Water in Historische Binnensteden, ofwel Water in Historic Centers [WIHCC]. Dat project dateert van 2003 toen er ook een Bredase deputatie naar Den Bosch afreisde en werd vandaag afgesloten met het metselen van een steen, waarop de tekst 'Europa verbonden door water' staat gegraveerd.
De studenten hadden een instructie van Ivo Scheffers van de vestingwerken, een rondvaart, een bezoek aan het Noordbrabants Museum en een wandeling om de stadsgracht achter de rug. Hun dag werd afgesloten met een quiz over de Zuiderwaterlinie op het Vughtereiland. Daar rolden vier leerlingen als winnaars uit de bus. Zij metselden vervolgens een gedenksteen in in de stadsmuur langszij de Westwal. Daarop staan onder meer de namen van de deelnemende steden: Breda, Mechelen,Chester, Limerick, Gent en Den Bosch. Achter de steen plaatsten wethouder Jetty Eugster en Hans Thoolen van de gemeente Breda een fles met water uit. resp de Dommel en de Mark.

Hans Thoolen vindt dat Breda 5 jaar geleden door Den Bosch was aangestoken en nu zelf dit project aanvoert. Als dank voor de samenwerking en de Bossche gastvrijheid overhandigde de Bredanaar het 'Breda boek' aan Eugster. Tot de studenten sprak Thoolen, die in Breda de river de Mark heeft teruggebracht, de wens uit dat zij deze aanpak zullen doorzetten. 'Samenwerking is heel bijzonder', aldus Thoolen.

De 'verliezers' [boven] werden gescheiden van de winnaars die allen een paraplu kregen. Uit die winnende groep werden nog eens vier finalisten gekozen, die  bij de Westwal  de gedenksteen mochten inmetselen. 
De groep trok vervolgens  via het Essentpad,
onder de Willemsbrug door, naar de Westwal.


foto's © paul kriele, 23 april 2008. 
 

In elke stad is/wordt zo'n steen ingemetseld, in Breda in de Lage Kade. Daarmee is symbolisch Europa verbonden door water.
Enkele studenten lazen een zelf gemaakt gedicht voor dat zij ter ere van de steenlegging hadden gemaakt. Dat handgeschreven exmplaar boden zij wethouder Eugster aan. De eerste regels luiden:
Bron van leven terug in de stad, maar niet zo maar water, meer dan dat.. .
Het metselen van de steen vormde de afsluiting van dit project, aldus Eugster op deze 'technisch mooie dag'. Zij hoopte dat de Bredanaren nog eens terug zullen komen.

Wethouder Jetty Eugster sloot bij de Westwal, namens Den Bosch dit project WIHCC af met o.a. het inmetselen van een fles Dommelwater en water uit de Bredase Mark.
Rechts: Enkele studenten lazen een zelf gemaakt gedicht 'Bron van Leven terug.. .' voor en overhandigden de rol aan 'Den Bosch'.


 foto's © paul kriele, 23 april 2008.
Uit dank voor de samenwerking en de Bossche stimulans overhandigde de gemeentelijke -Bredase - projectmanager vestingwerken Hans Thoolen het Breda Boek aan Jetty Eugster.
 


Jules van Damme, Pelle Brakké, Lars Horsten en Brent Dirven waren uitverkoren om de steen in te metselen. Eiuropa verbonden door water en de namen van de deelnemende steden waren in de steen ingegraveerd.
foto's © paul kriele, 23 april 2008.
Voor het inmetselen  hadden de wethouders Eugster en Thoolen een fles Dommel, resp. Markwater in de nis geplaatst. Terug naar boven