Omgevallen stadsmuur blootgelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2008 | Gewijzigd op: 29-07-2011
Vandaag -woensdag 23 april 2008 - werd bekend dat 13 meter muur wordt verplaatst en ter bezichtiging komt te liggen nabij het Mariabastion. Daar komt de historische muur met schietgaten op een stalen stellage op oevers van de Dommel te liggen.

Langs de Westwal is aan de oever van de Dommel een 40 meter lange stadsmuur van rond 1400 opgegraven die eeuwen in de modder heeft gelegen. Archeoloog Eddy Nijhof meldt dat he tij zicht houden van de muur niet haalbaar is vanwege het lkapot vriezen. Er wordt nog bestudeerd in hoeverre de muur door gewoon weer in te graven, bewaard kan blijven.

Het gebied langszij de Westwal waar over een lengte van 40 meter een vier meter hoge oude stadsmuur is eeuwen geleden is 'omgewaaid'.  De muur wordt verplaatst naar de St. Janssingel, waar hij in het zicht komt te liggen. 
foto's © paul kriele, 17 april 2008. 

Het is de derde  muur. De eerste lag bij de Antwerpse poort, ter hoogte van de kruising Snellestraat- Achter het Verguld Harnas. De tweede nabij de Kuipertjeswal en de muur op de foto's is van de Vughteruitleg [rond 1400].

De Vughterdriehoek en het Hinthamereinde zijn de laatste twee stadsuitbreidingen aan de oude stad. Die uitleg gebeurde rond 1400. Uit die tijd dateren de Pijnappelpoort op het Hinthamereinde en de Pieckepoort op de locatie Heetmanplein.
Duidelijk zijn de rondingen van de schietgaten voor kanonnen of kruisbogen te zien. foto's © paul kriele, 17 april 2008.

Archeologen meten de situatie in . Op de linker en rechter foto is een schietgat te zien. Er zitten twee rijen schietgaten in de muur, de bovenste voor kanonnen en de onderste voor bogen.
Een 14 meter lang gedeelte wordt verplaatst naar de St. Janssingel.

Terug naar boven