Opgravingen bij rondeel aan Westwal

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-04-2004 Op het afgegraven rondeel langs de Westwal zijn enkele muren vrijgekomen. De dikke muur duidt erop dat het om een kruittoren ging. Op die dikke muur rustte een koepel die afgedekt werd met zand.

De archeologe Ingrid Cleijnne samen met machinist Patrick Luitelaar op de rand van het rondeel. Daarop kwam de koepel nog te liggen die met zand werd afgedekt Boven en onder: de inkijk in de rand van het rondeel. Daarop tonen de twee 'witte' vlekken voormalgie scharnierpunten voor twee luiken aan [ zie hieronder].
 
In het rondeel bevond zich aan de zuidkant een opening die later werd dichtgemaakt.
Op die twee scharnierpunten [witte vlekken] draaiden twee luiken. [Aangegeven door de medewerkers Ingrid Cleijne en Patrick Luitelaar].
Die opening is later dichtgemaakt bij de bouw van de muur die er om heen kwam te staan.
ALinks: rcheologie Ingrid Cleijne en machinist Patrick Luitelaar de positie van de twee luiken in die opening
.
foto's © gerard monté, 15 april 2004. 

situatie 14 april 2004
Deel van de vestingwerken langszij de Westwal die bij opgravingen begin april 2004 vrij kwam.

De fundamenten die langszij de Westwal vrijkwamen. Het vermoeden bestaat dat het de basis is voor een toren die daar moet hebben gestaan.

foto © gerard monté, 13 april 2004.

Vanaf begin april 2004 zijn medewerkers [Ingrid Cleijne en Ariën Hoff] van de BAM bezig met opgravingen langszij de Sint Janssingel en de Westwal. Het werk is een vervolg op het in kaart brengen van de stadsmuur die langszij de Dommel liep. In die muur werden vorig jaar ook al enkele poorten en rondelen blootgelegd. Op de Westwal is een fundament van - vermoedelijk- een kruittoren in beeld gekomen.

Op het afgegraven rondeel langs de Westwal zijn enkele muren vrijgekomen. De dikke muur duidt erop dat het om een kruittoren ging. Op die dikke muur rustte een koepel die afgedekt werd met zand.
Vorig jaar zijn de poorten ter hoogte van de Sint Jansstraat vrij komen te liggen. Daar waren maanden Sjaak Mooren en Ariën Hoff actief. Ze vonden er de 14e en 15e eeuwse restanten aan van de opeenvolgende poorten die de toegang naar de stad vanuit de Langstraat markeerden. Daar is onder meer de Koepoort en zijn opvolgers in zicht gekomen.

Terug naar boven