Verloop sloop voormalig gebouw Rijks Water Staat aan de Zuidwal

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-09-2023 | Gewijzigd op: 01-10-2023
......
Stichd wordt de huurder van het inmiddels gesloopte Atrium aan de Zuidwal. De zijvleugels krijgen een hernieuwde kantoorbestemming. Eigenaresse is de Van Renschdael Groep, die het complex in 2014 kocht.
foto's © paul kriele, 23 september 2023. 
....

Het voormalige kantoor van Rijks Waterstaat [tot oktober 2022], daarvoor het Gerechtsgebouw van Justitie [1987-1999]* , heeft de sloopfase [gepland tot eind augustus 2023, maar werd eind september 2023]  afgerond. De sloopresten dienen overigens nog te worden weggehaald.
Nu begint de renovatie, herinrichting van de kantoorvleugels en de  nieuwbouw van het gesloopte Atrium. Dat nieuwe Atrium op de kop van het complex aan de Zuidwal is bestemd voor Stichd. Een mode-productiebedrijf voor A-merken. Voorheen Dobotex [kousen], gevestigd op de Brand.
Het nieuwe Artrium en de herinrichting van de kantoorvleugel aan de Zuidwal zijn mei 2024 klaar. Die  aan de Oude Hulst [achterzijde van het complex] het laatst: eind 2024.
Architect van dit project Bastion Zuid is Bierman-Henket uit Den Bosch.

*Bas Molenaar, van toentertijd EGM-architecten, was medio jaren 80 de ontwerper van het complex voor Justitie aan de Zuidwal.. 
 
.....
Afbeelding van de toekomstige hoek Zuidwal-Prins Bernhardstraat, waar naar de hoofdingang verhuist. Achter de foto staat die locatie- in een sloopfase- afgebeeld.
.....
-Hierboven: Inkijk in de Prins Bernhardstraat vanaf de Zuidwal, met opnieuw de toekomstige hoofdingang aan de zijde Prins Bernhardstraat.
-Hieronder: De Oude Hulst, waar voorheen de parkeeringang voor de wagens van Justitie was.
-Onderaan: De kantoorvleugel aan de zijde Zuidwal. 
f
oto's © paul kriele, 23 september 2023
.....
.....
.....

 

Terug naar boven