Kinderarts Esther de Vries benoemd tot bijz. hoogleraar Ketenzorg TU

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2014 Esther de Vries, verbonden als kinderarts-infectioloog/immunoloog en Decaan Wetenschap & Innovatie aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ketenzorg aan de Tilburg University. Binnen de leerstoel richt zij zich op ketenzorg, met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem.
  De tot hoogleraar benoemde Esther de Vries [*Amsterdam 1962], kinderarts in het Jeroen Boschziekenhuis.

De Vries gaat zich met een aantal cruciale vragen over de multidisciplinaire zorg/behandeling voor patienten met een  downsyndroom. Doel is patiënten zo veel mogelijk te laten profiteren van de onderzoeksresultaten.

De Vries streeft daarbij naar samenwerking tussen gezondheidszorg, wetenschap, bedrijfsleven en onderwijsinstituten in de Brabantse samenleving met als doel ‘evidence based’ zorg in de totale keten te ontwikkelen en implementeren.

Oratie en symposium
Op vrijdag 6 februari 2015 om 16.15 uur houdt zij haar oratie. Voorafgaand daaraan wordt een symposium georganiseerd dat verschillende aspecten van ketenzorg, downsyndroom en afweerstoornissen belicht met bijdragen van interne en externe experts uit het veld, en ervaringsdeskundigen uit de betrokken patiëntenverenigingen.
Achtergrond De Vries
De kinderarts-infectieoloog Esther de Vries (*Amsterdam, 1962) studeerde Medicijnen in Utrecht. Doctoraal resp. 1985 en 1986. Zij publiceerde zowel in nationale als in internationale tijdschriften en ze is actief in diverse raden, commissies en redacties waaronder de interfacultaire Werkgroep ImmuunDeficiënties (WID), het Downteam OnderzoeksConsortium (DOC) en de European Society for ImmunoDeficiencies (ESID).