Gynaecoloog Hamilton van JB-Ziekenhuis koninklijk onderscheiden

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-06-2014 | Gewijzigd op: 24-06-2014
De in Helvoirt woonachtige gynaecoloog Carl Hamilton kreeg vrijdag 20 juni jl. tijdens zijn afscheidssymposium  van burgemeester Jeannette Zwijnenburg van Haaren de onderscheiding, behorend bij Officier in de Orde van Oranje Nassau, opgespeld..
De Haarense burgemeester sprak onder meer over Hamiltons buitengewone verdiensten, lokaal en nationaal, voor de gynaecologie en ihb voor de voortplantingsgeneeskunde. De gynaecoloog, die in zijn vakgebied als een pionier geldt, introduceerde diverse nieuwe behandelmethodes [o.a. de echoscopische follikelmeting in het vruchtbaarheidsonderzoek]. De titel van Hamiltons promotie [1986] luidt 'the role of ultrasound in the fertility clinic'.

Carl Hamilton onderscheiden als Officier in de orde van Oranje Nassau.
 

Made by Hamilton
Daarnaast was hij één van de pioniers van de IVF in Nederland en was betrokken bij de eerste IVF-baby in Maastricht. Hij was in 1985 de eerste die IVF ambulant (zonder opname van de vrouw in de kliniek) uitvoerde en de eicellen aanprikte onder echoscopische controle.

Inmiddels hebben meer dan 1200 kinderen in Den Bosch en omstreken door middel van IVF of ICSI het levenslicht gezien.
Niet voor niets hangt er op de polikliniek een babyshirtje geschonken door een dankbaar ouderpaar met hierop de tekst: ‘made by Hamilton’.
In 1995 startte hij het IVF-programma in 's-Hertogenbosch.Binnen het ziekenhuis betrok Hamilton vele functies zoals waarnemend opleider en specialistmanager. Ook buiten het ziekenhuis was hij zeer actief. 
In 2000 werd hij benoemd tot plaatsvervangend lid beroepsgenoot van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Eindhoven.