Roze lintje voor borstcentrum JBZiekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2014 | Gewijzigd op: 01-09-2014
Vandaag , 1 september 2014, krijgt het Borstcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland* omdat het ziekenhuis voldoet aan de eisen van patiëntgerichte borstkankerzorg**. 
Aandacht is een belangrijk punt waarop het Borstcentrum van het JBZ zich onderscheidt van veel andere ziekenhuizen. Patiënten hebben één vast aanspreekpunt waardoor ze echt persoonlijke aandacht ontvangen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar het is bijvoorbeeld voor de patiënten ook mogelijk om deel te nemen aan een Mindfulness-training.

*De Borstkankervereniging Nederland (BVN) zet zich in voor goede zorg en kwaliteit van leven voor borstkankerpatiënten. De vereniging kent jaarlijks ‘roze lintjes’ toe aan de ziekenhuizendie voldoen aan de eisen van patiëntgerichte borstkankerzorg.
**Vijftien criteria
De BVN heeft een pakket met basiseisen opgesteld die belangrijk zijn voor een borstkankerpatiënt. Deze vijftien criteria worden jaarlijks aangescherpt. Het JBZ voldoet aan de vijf belangrijkste voorwaarden en aan acht van de tien overige criteria.
Patiëntervaringen
Het Borstcentrum wil graag weten hoe patiënten met een borstafwijking de zorg in het JBZ ervaren en heeft zich daarom aangesloten bij de landelijke Monitor Borstkankerzorg van de BVN. Het unieke van de Monitor Borstkankerzorg is dat het de ervaringen van patiënt weergeeft.  De Monitor Borstkankerzorg is toegankelijk via www.borstkanker.nl.