Nightingaleprijs voor verpleegkundige Schakenraad

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-01-2009 | Gewijzigd op: 06-01-2009
Tijdens de nieuwjaarsreceptie gisteren van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is voor de tweede keer de Nightingale prijs* uitgereikt. De prijs voor de meest patiëntvriendelijke medewerker ging voor 2008 naar Albert Schakenraad.
Albert zorgt als unithoofd Chirurgie voor een laagdrempelig contact met de patiënten. In de ogen van verpleegkundigen en artsen heeft Albert een voorbeeldfunctie als het gaat om een klantgerichte attitude. Naast een dinerbon en een kunstwerk ontvangt de winnaar 5000 euro om in te zetten op zijn eigen afdeling voor de verdere verbetering van de patiëntenzorg.

De Nightingaleprijs werd op de nieuwsjaarsreceptie van het Jeroen Boschziekenhuis uitgereikt aan  Albert Schakenraad.

foto © ruud van genugten, 5 januari 2009.
 

*Op initiatief van de Cliëntenraad looft het Jeroen Bosch Ziekenhuis jaarlijks een prijs uit voor de meest patiëntvriendelijke medewerker. Op 22 december jl. zijn de drie genomineerden voor deze prijs bekend gemaakt:  diëtiste Mirjam Bongers, kinderverpleegkundige Jolanda van Esch en unithoofd Albert Schakenraad.
Op de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2009 reikte Betsie van der Sloot, juryvoorzitter en lid van de Cliëntenraad, de prijs uit.

Uit het juryrapport
Ondanks een verschuiving in het takenpakket van unithoofden van directe patiëntenzorg naar meer organisatorische aspecten, blijft Alberts speerpunt het dagelijkse contact met patiënten op zijn afdeling. Door dagelijks een rondje langs alle patiënten te maken, is de afstand tussen patiënt en unithoofd heel klein en kunnen ze hem makkelijk aanspreken. Schakenraad bewaakt continu de professionele klantvriendelijke attitude van zijn afdeling. In zijn witte uniform draagt hij uit dat hij een onderdeel is van zijn team. In Alberts optiek verkleint dit ook de afstand tussen unithoofd, zijn personeel en patiënten. Albert vindt het heel belangrijk dat zaken inzichtelijk zijn, wat hem motiveert om in eigen tijd en zonder financiële vergoeding computerprogramma’s te maken, die de zorg transparant maken. Zo heeft hij programma’s ontwikkeld voor de stomaverpleegkundigen en het transferpunt.

Lof
Ook de andere twee genomineerden krijgen van de jury alle lof. Diëtiste Mirjam Bongers zet zich al jaren in voor de zorg op voedingsgebied van kankerpatiënten. Door haar invoelingsvermogen en brede belangstelling voor de patiënt is zij van grote betekenis voor de afdeling waar zij werkt. Gespecialiseerd verpleegkundige Jolanda van Esch werkt met een kwetsbare groep patiënten en hun ouders: kinderen met immunologische-, hematologische- en oncologische ziekten. Voor deze groep heeft zij een zeer succesvol verpleegkundig spreekuur mede opgezet. Ook heeft zij een grote rol gespeeld binnen de ontwikkeling van


Terug naar boven