JBZ: Omslag in positie specialisten

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2014 Per  1 januari 2015 gaan alle specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis samen in één nieuwe organisatie, de Bossche Specialisten Coöperatie UA. Reden voor de verandering is dat dan de -tot dan toe- gescheiden budgetten van ziekenhuis en specialisten worden samengevoegd. Er ontstaat voor beiden- ziekenhuiskosten én doktoren -één gezamenlijk tarief voor de geleverde zorg.
Achterliggend feit is, dat  -om als zich  zelfstandig ondernemers te kunnen handhaven- dienen de specialisten zich anders te gaan organiseren. De een gaat bijvoorbeeld in loondienst van het ziekenhuis, zoals in het Amsterdamse OLVrouwe Gasthuis. De 256 artsen in Den Bosch kiezen voor het samengaan  in een medisch -specialistisch- bedrijf: de Bossche Specialisten Coöperatie U.A. . Het bijzonder hiervan is dat in die Coöperatie zowel de vrijgevestigden als de artsen in loondienst samengaan. 

De komst van de coöperatie heeft geen gevolgen voor de patiënten en vrijwel al het personeel.
De Coöperatie bepaalt samen met de Raad van Bestuur het integrale beleid van het ziekenhuis. Samen richten zij zich op de verbetering van de kwaliteit, veiligheid, strategie en beleid van het ziekenhuis en de zorg. Dus het besturen wordt eenvoudiger, directer en dus slagvaardiger, omdat  de oude Stafmaatschap (SMS) van de vrijgevestigde specialisten en de Vereniging Medische Staf (VMS) van alle specialisten worden opgeheven.


Het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie UA wordt gevormd door:
Mike Korst, radioloog (voorzitter huidige Vereniging Medische Staf) – Vrijgevestigd
Maarten van Wijk, anesthesioloog (voorzitter huidige stafmaatschap) – Vrijgevestigd
Linda Kemink, internist (voorzitter werkgroep MSB) – Vrijgevestigd
Arjan Plat, orthopeed (voorzitter werkgroep verdeelmodel) – Vrijgevestigd
Peter van ‘t Sant, klinisch chemicus (lid huidig bestuur VMS) – dienstverband
Hubert Prins, chirurg – Vrijgevestigd
Miriam Moviat, intensivist – SOZ