JB-Ziekenhuis in gelijkgesteld in zaak tegen softwarebedrijf Alert

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-02-2015 | Gewijzigd op: 18-02-2015
In een tussenarrest is het Jeroen Bosch Ziekenhuis door het Bossche gerechtshof  dinsdag 17 februari 2015 in het gelijk gesteld in een hoger beroepszaak die zij tegen het softwarebedrijf Alert had aangespannen. Het Portugese Alert bood in 2008 haar op  Portugal afgestemd softwaresysteem geschikt te maken voor o.a. het JBZ. Daarmee zou het ziekenhuis in 2011 papierarm naar de nieuwbouw kunnen verhuizen.
In de afspraken met Alert stonden duidelijk tijdsafspraken omschreven. Toen de leveringen niet meer daaraan voldeden zegde het ziekenhuis het kontrakt op en eiste een schadevergoeding o.a. ivm met meer en langer inzet van personeel.  


De overeenkomst spreekt over een maximum schadebedrag van € 1,5 miljoen. Alert betwist of zij daaraan in het geheel moet voldoen. Het Hof moet zich nog over de hoogte van een vergoeding uitspreken..
Het ziekenhuis heeft van het Hof tot 17 maart a.s .de tijd gekregen aan te tonen, dat de opgevoerde schade contractueel staat vastgelegd.

*Inhoud kontrakt
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Portugese softwarebedrijf Alert sloten in 2008 een overeenkomst voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een ICT-systeem voor alle zorgprocessen in het ziekenhuis. Bij het sluiten van de overeenkomst in 2008 maakten JBZ en Alert een planning voor de aanpassing van het op dat moment in Portugal werkzame systeem aan de specifieke eisen van de Nederlandse ziekenhuisomgeving. Hierbij had Alert zich er bij het JBZ op vastgelegd dat het EPD en het systeem zouden zijn opgeleverd bij de verhuizing van JBZ in het voorjaar van 2011 naar de nieuwbouw. Dit was een harde eis van het JBZ.