JBZ screent al op EHBO-post ouderenmishandeling

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2015 Het Jeroen Boschziekenhuis gaat al op EHBO-post [SPEH] ouderenmishandeling registreren. Die standaardproceduren geschiedt omdat in Nederland 1 op de 20 ouderen  te maken krijgt met een vorm van mishandeling. Het Jeroen Bosch is daarmee één van de eerste ziekenhuizen en volgt in die zin de landelijke aanpak van ouderenmishandeling.

Daarnaast worden in 2015 en in 2016 alle JBZ-medewerkers van risicoafdelingen geschoold in het (h)erkennen van signalen van ouderenmishandeling.
Er is een aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling aangesteld en er vinden vanaf 4 juni 2015 casuïstiekbesprekingen plaats.

Wanneer de screening of signalering leidt tot verdenking van ouderenmishandeling, wordt er gekeken of er hulp ingezet kan worden of wordt er een melding gedaan bij Veilig Thuis; het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.