Naast gezond ook efficienter werken in JB-ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-08-2016 | Gewijzigd op: 03-08-2016
Het JB-ziekenhuis gaf in het programma 'Gezond 2018' van 2012 als doelstelling aan, naast  gezond te blijven, de kwaliteit en de efficiëntie van haar zorg te verhogen.

Hoofdmoot uit die doelstelling is € 11,8 miljoen te besparen door een efficiëntere beddengebruik. Immers leegstand is duur én inefficiënt.
Als antwoord op die terugloop van het beddengebruik [door een kortere ligduur] wil zij lege bedden [het gaat om 32 bedden] concentreren, waardoor er een halve etage gesloten kan worden.
De plannen, die momenteel nog  worden uitgewerkt, zulllen komend najaar definitief worden doorgevoerd. Naast minder bedden gaat het namelijk ook om fte's. Er gaan geen ontslagen vallen, maar men kan wel naar een andere afdeling solliciteren.