Strategisch plan 'Jeroen Boschziekenhuis op weg naar 2025'

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-12-2016 | Gewijzigd op: 24-12-2016


Het Jeroen Boschziekenhuis heeft een strategisch plan -'Strategie JBZ' -op weg naar 2025 gepubliceerd en aan betrokkenen,  o.a. de cliëntenraad en patiëntverenigingen  toegezonden. Daarmee is de eerste fase van die strategische aanpak afgerond.

Vijf ontwikkelingen
liggen  aan die strategie ten grondslag :
focus op ziekte
behandeling [in ziekenhuis]
het gebouw centraal
ziekenhuis-patiëntrelatie

Daartoe zijn acht thema's als bouwstenen aangegeven voor de toepassing [ implementatie] van die strategie
de veranderende patiënt
ziekte en gezondheid
financieel & business
samenwerken in een netwerk
organisatie van werkprocessen
zorginhoudelijke technologie
informatie technologie
ontwikkeling van medewerkers en medisch specialist

Kort samengevat liggen er drie onderwerpen ter besluitvorming * door RvB [tezamen met OR en VAR] voor:
De vijf ontwikkelingen, de acht inhoudelijke  thema's en de vierluik strategie **

Volgens het 'traject van besluitvorming ' is gepland dat de finale datum van de vaststelling van dit strategisch plan,
na inzage en bespreking met RVE management, CR, OR, VAR en de goedkeuring door de BSC en Raad van Bestuur, op 28 maart 2017 door de Raad van Toezicht plaats vindt.

** Vierluik strategie [als aanbeveling]

Kernwaarden [waar staan we voor?]
Hoger doel [Waarom bestaan wij? Zorg leveren]
Gewaagd doel [ Waarheen gaan wij?]
Kernkwaliteiten [Waarin blinken wij uit?]

*Onderwerpen ter besluitvorming*
Deze onderwerpen zijn breed getoetst met bestaande groepen en overlegvormen [ OR, VAR, CR en patiëntenverenigingen, RvB en BSC, RVE-management, de [staf-] adviseurs en 'het netwerk' [huisartsen].