Kwaliteits- en veiligheidskeurmerk voor JB-Ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-02-2017 | Gewijzigd op: 09-02-2017
 Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft het keurmerk van Joint Commission International (JCI) toegekend gekregen voor de veiligheid en kwaliteit van patiëntenzorg. Het keurmerk stelt wereldwijd hoge eisen aan zorginstellingen. Van 23 tot en met 27 januari 2017 bezochten de internationale JCI-inspecteurs bijna alle afdelingen en buitenlocaties van het JBZ, om te zien hoe het JBZ zorg draagt voor zijn patiënten.
Vrijdag 27 januari hebben de inspecteurs het JBZ voorgedragen voor het keurmerk.
Op 8 februari-nadat op 27 januari de voordracht voor het keurmerk gebeurde, kwam het bericht binnen dat het JBZ officieel geslaagd is, en ontving de ziekenhuisdirectie het ‘JCI Gold Seal of approval’.
De bekendmaking dat
het JBZ het internationaal
erkend kwaliteits-en
veiligheidskeurmerk krijgt toegekend. 
 
   

 Tijdens de inspectie volgden de JCI-inspecteurs de route van de patiënt door het ziekenhuis. Vanaf het maken van een eerste afspraak bij de medische secretaresse tot aan de controle bij de arts. Patiënten werden actief betrokken tijdens de toets; de inspecteurs spraken met patiënten, om te horen hoe zij de zorg ervaren. Vragen die gesteld werden, waren bijvoorbeeld: Begrijpt u alle informatie die u heeft ontvangen over de operatie? Weet u hoe u de verpleegkundige kunt bereiken als u direct hulp nodig heeft? Bent u tevreden over de zorg die u krijgt? Bent u goed voorbereid op uw ontslag uit het ziekenhuis?

 Openheid van medewerkersOnder het motto 'tell me, show me' gingen de vijf internationale inspecteurs met veel verschillende medewerkers in gesprek. De medewerkers lieten zien hoe zij werken, en vertelden daarbij waarom zij zo werken. Zo verifiëren medewerkers bijvoorbeeld voorafgaand aan elke medische handeling of zij echt de juiste patiënt voor zich hebben. Terug naar boven