Samenwerking oncologische urologie van JBZ met Tilburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-03-2019 | Gewijzigd op: 25-03-2019
De urologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis gaan samenwerken in de zorg voor mensen met een urologische kanker: prostaat-, nier-, of blaaskanker. 
Als het voor de behandeling noodzaklijk is  worden prostaatkanker operaties voortaan in het JBZ verricht en nierkanker in het ETZ.

 ..

Doel is in een complexer wordendezorg de kwaliteit te optimaliseren voor de mensen in de regio's Den Bosch en Midden Brabant, bijvoorbeeld door specifieke complexe operaties vaker in één ziekenhuis te doen. 
Naast overleg  en evaluaties van de samenwerking houdt die stap verder in dat onder meer twee keer per week de patiënten in een multidisciplinair overleg door beide urologen worden besproken.

Dicht bij huis
JBZ-uroloog Peter van Migem: “Het gaat het niet alleen om toegang tot de beste medische expertise maar ook om bijkomende zaken als reistijd en het laag houden van het aantal contactmomenten. Uitgangspunt was dan ook om de zorg zoveel mogelijk dichtbij mensen thuis te organiseren.”
De uitwerking hiervan is dat de huisarts mensen doorverwijst naar het ‘eigen’ ziekenhuis. Daar vinden diagnostiek en de eerste behandeling plaats. Voor een operatie wordt vervolgens doorverwezen naar het ziekenhuis waar de operatie plaatsvindt. Gaat iemand naar huis dan vinden de nabehandeling en de nazorg plaats in het ‘eigen’ ziekenhuis.
 
Urologen Peter van Migem [l.] [JBZ] en Anton Breeuwsma [ETZ].
........................................  
 

Embraze
De samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze. Dit netwerk moedigt de partners aan om samen de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten. Zeven ziekenhuizen in Zuidwest Nederland en twee instellingen voor radiotherapie werken samen in een oncologisch netwerk.