Grootschaliger thuismeting patiënten COPD en/of hartfalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2019 Het Jeroen Bosch Ziekenhis gaat na een proef van een jaar, in 2020 over tot het breder en grootschaliger toepassen van thuismeting voor patiënten met COPD en/of Hartfalen. Die meting gebeurt via de app [op mobiel]. De geregisteeerde data gaan automatisch naar het ziekenhuis. Indien nodig gaan arts of verpleegkundige over tot actie.