Positief Jaarverslag 2008 JB-ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2009
Het Jeroen Bosch-ziekenhuis sloot 2008 met een positief resultaat af van € 2,1 miljoen.*  Uit het streven naar kwaliteitsverbetering [‘Kompas naar beter’] van de zorg, dat in 2007 werd ingezet, volgde een winst op de efficiency. Dat had weer een positief effect op de financiële positie.
Door het zorgtraject beter te organiseren, hoeft een patiënt minder vaak naar het ziekenhuis te komen, of minder lang in het ziekenhuis te blijven, die kostenbesparing levert ook geld op.. .
Ook de arbeidsproductiviteit nam vorig jaar toe: met minder mensen is een hogere omzet gerealiseerd.
Op basis van de eerste kwartaalcijfers in 2009 wordt voor dit jaar opnieuw een positief resultaat verwacht. Het eerste kwartaal eindigde op € 1,5 miljoen positief. Het ziekenhuis ligt dus zowel bij de nieuwbouw als bij de financiën goed op koers.

*Het overschot van 2008 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van het ziekenhuis, dat thans 26 miljoen euro bedraagt.