Pasen 2011: verhuizing JB-ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2010 | Gewijzigd op: 10-04-2010
De nieuwbouw van het Jeroen Boschziekenhuis op Willemspoort aan de Vlijmenseweg, verloopt zodanig positief dat al in oktober dit jaar de eerste kantoren overgaan en dat met Pasen 2011 de grootscheepse verhuizing van de verpleegafdelingen volgt.
>>Onderaan de foto-impressie Nieuwbouw JBZ van Herman van Boxtel

Nieuwe Jeroen Boschziekenhuis.

Foto's boven: UitzIcht vanuit de hoofdingang van het  nieuwe ziekenhuis op Willemspoort, links het Paleiskwartier en rechts de Randweg en de Gement.
Links: Rondleiding in de technische ruimten met de voorzitter van de RvB Peter de Kubber [m] en links naast hem [oranje helm] het voormalig  Hoofd Technische Diens
t Wim Vink. Project directeur Nieuwbouw Wim Matser staat achter hen verscholen.


foto's © paul kriele, 8 april 2010.

Door een goede bouwprocedure [sluitende programma van eisen] en een alerte hoofdaannemer [projectdirecteur Frank Brekelmans], kan de nieuwbouw al in november dit jaar worden opgeleverd. Al een maand eerder neemt de Raad van Bestuur, de afdeling communicatie, Personeelszaken en de ICT hun intrek in ‘de nieuwbouw’. Overigens is deze ‘nieuwbouw’ het gerenoveerde en gerestylde, oude Alexanderziekenhuis. Dat is bestemd voor diensten, laboratoria en nog één verpleegafdeling, de KNO-afdeling.
Dat er toch een verpleegafdeling in het Willem Alexander komt is een gevolg van de bezuinigingen waardoor gebouw D [de meest westelijk gelegen vleugel] het met een etage minder moet doen. Overigens kan elke vleugel later nog met een extra etage worden uitgebreid.

De radiologen om wie het draait als het om de modnernste apparatuur en onderzoeksmethoden aankomt en die [namens het JBZ] met Siemens  een kontrakt hebben gesloten:
van boven naar benden: Harm Geraedts, Mike Korst en Roel Claessens die bovendien een alternatieve  machine voor de aanmaak van het radioactieve rubidium 82 heeft gemaakt.


foto van scherm © herman van boxtel, 8 april 2010.

Door een contract met Siemens is het ziekenhuis in staat de modernste [ook met jaarlijkse vernieuwing] apparatuur te installeren.
Op gebied van hart- en vaatziekten en [borst-]kanker kunnen de radiologen van het ziekenhuis met die apparatuur de meest geavanceerde onderzoeken, zoals CT-scans, MRI, mammografie verrichten. Voordeel voor de patiënt is dat die onderzoeken erg snel verlopen en minder omslachtig zijn en er minder stralingsdoses ontstaat. Voorbeeld is het MRI-systeem dat door zijn kortere tunnel ook prettig is voor claustrofobische patiënten. Bovendien kan voortaan een patiënt gemakkelijk van het ene onderzoek gemakkelijk naar een ander apparaat worden verplaatst.
Ziekenhuis als kennisinstituut
Met deze vernuftige technieken kan het [opleidings-]ziekenhuis die systemen ook bij collegae ziekenhuizen demonstreren. Ook voor de interne opleidingen bieden deze voorzieningen vele voordelen. Jaarlijks doorlopen 350 coassistenten hun stage in het JB-ziekenhuis.
In een riant, aan de Gement grenzend auditorium, kunnen ook congressen, huisartsnascholingen en patiëntenbesprekingen plaatsvinden.

Donderdagmiddag 8 april 2010 presenteerde een trotse voorzitter van de Raad van Bestuur, Peter de Kubber, de nieuwbouw tijdens een eerste ‘Perscafé’ aan de pers. Voormalig Hoofd TD Wim Vink verzorgde een uitgebreide rondleiding -met laarzen - door het bouwproject, waarbij op sommigen al gereed zijnde plekken sloffen over
de laarzen gingen.

Korte voorlopige impressie van  OK  en de techniek  door PK.
Er zijn in die gebouwen  OK's, in toaal 16 Operatiekamers. foto's © paul kriele, 18 april 2010.
Voor de techniek is in elk gebouw een aparte etages ingericht, die dichtbij de daartoe veel energie vragende afdelingen zitten, zoals boven de ICT en de OK's  en onder de verpleegafdelingen.

Sponsorproject
Er volgen nog speciale acties [loterij] en benefietconcerten om extra voorzieningen, zoals een kapel, patiëntenkamers en voorzieningen voor de kinderafdeling, te kunnen bekostigen.
Op 5 juni 2010, tijdens de Dag van de bouw’ is er weer een open dag.
Gegevens ziekenhuisbouw
De nieuwbouw kost 320, inclusief de inrichting 400 miljoen. Er werken 4.000 personen, 240 specialisten en 350 coassistenten. Het ziekenhuis kent 210.000 eerste polikliniekbezoeken en het heeft 16 operatiekamers en 28 intensive-care bedden.
Er zijn 2 miljoen verkeersbewegingen in het Jeroen Boschziekenhuis. Die zich deels over de 35 liften en via de 180 m lange boulevard voltrekken.
Het merendeel [60%] van de patiënten kan op een eenpersoonskamer verblijven, waar in noodgevallen ook plaats is voor de overnachting van een gezinslid/ partner.

Het grondoppervlak is in weerwil van de massaal ogende bouw even groot als dat van het Groot Ziekengasthuis.
Er is een apart vervoerssysteem dat via separate banen automatisch gedirigeerd wordt.

Foto-impressie van Herman van Boxtel van de nieuwbouw JB-ziekenhuis Willemspoort dd.  8 april 2010.

Voorzitter van de Raad van bestuur Peter de Kubber en projectdirecteur nieuwbouw Wim Matser [r.] die de rondleiding verzorgden. De mensen van de pers en van Siemans bij het eerste perscafée dat het JBZ organiseerde.
foto's © herman van boxtel, 8 april 2010.
De maquette van het nieuwe ziekenhuis dat vier ziekenhuizen omvat maar dat in oppervlakte nog compacter is dan het oude GZG in de binnenstad. In rood het nieuwe en in lichtgroen het oude Groot Ziekengasthuis.


De rondleiding begon buiten bij het oude Alexanderziekenhuis dat eghandhaafd blijft en dienst gaat doen voor directie communicatie, ICT, Personeelszaken en -als uitzondering vanwege de bezuiniging - voor de KNO verpleegafdeling.. Gebouw D moest een etage minder en daardoor gaat de KNO naar het Alexandergebouw. Tussen de oudbouw [Alexander] links  en nieuwbouw.
foto's © hermanvanboxtel, 8 april 2010.
Boven: Vanaf de entree tot en met het derde gebouw D loopt een aorta, ofwel de boulevard met winkeltjes. Daarlangs ligt ook de kapel en het 'kerkplein met cafe. Rechts  de kapel in wording en een indruk van de glas in loodramen  van Marius de Leeuw, die in de gewelfde raampartijen komen.
Voor de realisatie van de kapel gaan nog allerlei benefit en sponsor [loterij] acties lopen.

   
Nogmaals de 180 meter lange boulevard tussen de gebouwen D en C. De bijzondere architctuur van de kapel [Finse architecte] waarvan de gewelven symbool staan voor geborgenheid. Behalve een kapel is er ook een gebedsruimte voor de aanhangers van de islam.
   
Boven: Tussen de vleugels -de gebouwen A, B en C, worden seizoenstuinen aangelegd met planten die elk jaargetijden wel iets te bieden hebben. Rechts boven: Vele plekken en met mane de verpleegafdelingen bieden doorkijken en uitzichten op de Gement.
Rechts: Tussen de gebouwen A en B ligt de recoveryafdeling [bovenin] die 'zwevend' is en de enige met vloerverwarming.
Daaronder bevindt zich de ambulancepost voor de aan-en afvoer van patienten.

foto's © herman van boxtel, 8 april 2010.

   
 De infobalie.  De infobalie zoals die er straks uit komt te zien..
   
  De entree [boven] zit aan de stadszijde en ligt boven maaiveld.
De grote bezoekershal [boven] biedt uitzicht op de Gement en het Paleiskwartier [
l].
foto's © herman van boxtel, 8 april 2010.

Elk gebouw heeft een aparte etage voor de techniek die ligt onder - wat heet  - de productie - ofwel de verpleegafdelingen en boven de ICT en OK's, die het meeste om 'energie' vragen en dus directer voor kabels bereikbaar moeten zijn.
Verticaal loopt er in elk gebouw een aparte kolom met technische voorzieningen.
Plafond met techniek.
Rechts en rechtsonder de OK met de voorzalen. Er zijn 16 operatiekamers verspreid liggend over de drie gebouwen en 28 Intensive Care- bedden.

foto's © herman van boxtel, 8 april 2010.
 
 
Het auditorium voor eigen gebruik en voor symposia en bijv. voor de nascholing van huisartsen en de opleiding van de co-asstenten en het volgen van operaties.  Met een galerij die uitzicht biedt op de Gement.
Idee van een eenpersoonskamer die ook plaats biedt aan een logerende partner.

foto's © herman van boxtel, 8 april 2010.
 
   


Terug naar boven