JB-ziekenhuis: Grote verhuizing 27 april /1e inkijk in nieuwbouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2011 | Gewijzigd op: 13-04-2011
Het Jeroen Boschziekenhuis staat op 27 april 2011 een grote verhuizing van 200 patiënten en de Revalidatieafdeling te wachten. Vóór die tijd zijn al de laboratoria, röntgen en de Trombosedienst verhuisd. De kantoren zitten er intussen al. Tussen 18-22 april gaan de poliklinieken van het Carolus en twee dagen later die van het Grootziekengasthuis over naar Willemspoort.
Derde paasdag -29 april 2011- na een voor een ziekenhuis rustige pasen en weinig patiënten, is de verhuisoperatie afgerond en heeft het nieuwe ziekenhuis alle functies van de oude overgenomen.

Het ziekenhuis hield donderdagmiddag 17 maart 2011 voor de pers een kennismaking met de nieuwbouw.

- Links: het nieuwe logo waarin een Rode Kruis herkenbaar is. De ronde vormen verwijzen naar patiëntenzorg en de strepen duiden op transparantie en innovatie. Ze lijken ook op pleisters....
-Onder: Aanzicht van het complex vanaf de Weidonklaan
.

foto's © paul kriele,17 maart  2011.


Op 24 juni 2011 zal een lid van het Koninklijk huis het gebouw van € 650 miljoen [ bouw en investering] officieel openen.
Dan werken er 240 specialisten voor 730 patiënten in de kliniek.

Het complex, gebouwd door Ballast Nedam, Hurks van der Linden, Strukton en techniek van Burgers Ergon, Wolter & Dros en Imtech, is ontworpen door EGM-architecten. Het ontwerp voor de omgeving/tuinen komt van  MTD Landschapsarchitecten.
nieuw logo
In de perspresentatie gaven de huisstijlmanager Taco Schäfer een toelichting op de achtergrond van het ontwerp en Gita Gallé [lid van de Raad van Bestuur] vertelde over het waarom [nu?]. 'Als er één moment is waarop je een nieuwe huisstijl moet invoeren, aldus Gallé. 'dan is het zeker he tmoment van nieuwbouw. Het vorige van 2002 [laatste fusie] was niet helemaal uitgewerkt. We hebben bewust gekzoen om de naam ziekenhuis er in te laten evenals het 'Jeroen Bosch'.
Min of meer toeval is dat het logo ook een indicatie is naar het Rode Kruis. Dat heeft nog geen enkel ziekenhuis. 
Nu is er voor het hele ziekenhuis intern, zoals kleding en briefpapier en voor de huisstijl een nieuw herkenningsteken.'
Schäfer meldde dat de ronde vormen verwijzen naar patiëntenzorg en de strepen duiden op transparantie en innovatie. Ze lijken ook op pleisters.

-Boven en rechts de entree met de liften en [rol-]trappen naar de eerste verdieping, waar zich de doorgaande hoofdstraat naar alle afdelingen bevindt. Daaraan ligt ook het publieksterras en restaurant, de kapel en gebedsruimte voor moslims.
-Op de rechter foto is ook de aparte ingang [links naast de pilaar] naar de dialyseafdeling te onderscheiden.

foto's © paul kriele, 17 maart 2011.

Het transport van de 200 patiënten gebeurt met aangepaste vrachtwagens waarin de patiënten onder begeleiding van verpleegkundigen en onder escorte van een motorsurveillance via- door verkeersregelaars bewaakte kruisingen - via 'kanaal' en de Boschdijkstraat, langs de Brabanthallen, naar Willemspoort rijden.
Vanuit het Carolus verloopt het transport via de Zandzuigerstraat en Helftheuvelweg.
Éen speciaal crisisteam bewaakt de voortgang van de verhuizing, zo licht Ignace Cordier de operatie toe.

-Boven: Meteen na de entree volgt - in de hoofstraat, die de drie gebouwen A, B enC verbindt - de infobalie. Daar hangt ook -digitaal - de informatie die naar alle afdelingen doorverwijst.

foto's © paul kriele, 17 maart 2011.
-Boven: Uitzicht aan de zuidkanten van de gebouwen op de Gement.
-Onder: Tussen de drie vleugels zijn tuinen ingericht met  op de seizoenen afgestemde plantengroei. 
 
Voor actuele informatie over de Verhuizing klik op JBZ
 Binnentuinen waarin plantengroei staat, dat op de siezoenen is afgestemd.
Ontwerp MTD landschapsarchitecten.


Boven: Bij alle poli's staan aanmeldzuilen waarop, na het inbrengen van de patiëntenpas, de afspraak kan worden gevolgd.  De specialist ziet uw komst op zijn scherm en kan de wachtende van daaruit oproepen.  

foto's © paul kriele, 17 maart 2011.

 

-Boven en rechts: De multifunctionele kapel die grotendeels door de Vrienden van het JB-ziekenhuis financieel mogelijk werd gemaakt. Er is bij de hoofdingang ook een islamitische gebedsruimte.
foto's © paul kriele, 17 maart 2011. 

 

Ziekenhuisbibliotheek en auditorium/collegezaal
Het Jeroen Boschziekenhuis is geen academisch ziekenhuis, maar wel het grootste opleidingsziekenhuis waar jaarlijks 350 co-assistenten en 88 specialisten worden opgeleid.
Rechts:  het auditorium.
Boven: De bibliotheek
 .

foto's © paul kriele, 17 maart 2011.
 

Personeelsrestaurant
-Boven: Het nog smetteloze en hyper moderne personeelsrestaurant, waar ook weer de kleur groen terugkeert.
-Rechts: de inname van de vuile vaat.
-Wat de horeca betreft is er op deze wijze ook een speciale service voor de nacht -verpleegploegen.

foto's © paul kriele, 17 maart 2011

Op 1 juni 2011wordt het Carolus en een maand later het Grootziekengasthuis 'bezemschoon' opgeleverd.

'De bedden gaan mee, evenals de bedkastjes. maar de rest is of geveild of gereviseerd en verkocht aan zgn. 'Oostbloklanden of aan Derde wereldlanden overgedaan.  Maar verkoop van tweede hands goed zit niet altijd mee, legt Cordier uit. Je kunt niet zo maar een  röntgen of dialyse-apparaat in Nigeria of Polen installeren of  daar een aggregaat aansluiten. Dat verloopt soms met onverwachte hindernissen.'
Zie ook het artikel over de eerste inkijk in het nog in aanbouw zijnde ziekenhuis JBZ op 8 april 2010


Terug naar boven