Verpleegvleugels Jeroen Bosch [casco] bijna klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-08-2008 | Gewijzigd op: 25-10-2008
Van het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis, dat in 2011 klaar moet zijn, steken de twee lange vleugels, met hun donker rode kleur markant af tegen de grijze lucht..
De rode bakstenen, en op sommige plaatsen afgewisseld met zandkleurige baksteen, vallen in al hun nieuwigheid op  in het oorspronkelijk agrarische landschap.
Tussen de langgerekte gebouwen wordt momenteel de fundering aangelegd voor de laagbouw.
situatie oktober 2008
Foto genomen vanaf de overzijde aan de Weidonklaan.
foto © paul kriele, 24 oktober 2008.


Er wordt overigens hard gewerkt op de Heunpoort want wegenbouwers zijn bezig met  de Randweg, waarvan het tracé al zichtbaar uit de Gement tevoorschijn komt.
situatie eind augustus 2008
Hierboven:  oud en nieuw naast elkaar. Het Alexander gaat dienst doen voor personeel en facilitaire diensten.
Links: twee imposante nieuwbouwvleugels.

foto's © paul kriele, 27 augustus 2008.


Hierboven: Twee maal het meest linker, ofwel de meest oostelijke vleugel. Links daarnaast loopt het tracé van de toekomstige randweg. De vrachwagen is bezig de restanten van de bomenrij, die langs de Vlijmenseweg stond, op te ruimen.
Rechter foto: Vanaf het transferium kijk op het nieuwbouwcomplex van het JBZ.

foto's © paul kriele, 27 augustus 2008.

In oktober 2008 wordt van de vleugels  het hoogste punt bereikt.

Terug naar boven