Bij JBZ gezamenlijk medisch consult

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2008 Het Jeroen Boschziekenhuis, dat in juni 2008 al startte met een gezamenlijk medisch consult voor [diabetisch] kindergeneeskunde, heeft dat uitgebreid met neurologie voor MS-patiënten.

Een medisch consult wordt afgenomen door een doctor, een verpleegkundige en een maatschappelijk werk[st]er en eventueel een diabetesverpleegkundige.

Per consult worden 6-8 patiënten toegelaten. Het voordeel van een gezamenlijk consult is dat per behandeling een bepaalde informatie maar eenmaal hoef te worden gegeven. Omdat het consult 90 minuten duurt kan dieper op het thema worden ingegaan. Met deze open aanpak leren bovendien de patiënten van elkaar.