Presentatie nieuwe kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-09-2008 | Gewijzigd op: 16-09-2008
Een van de programma-onderdelen van Monumentendag 2008 was het symposium over de glasinloodramen van Marius de Leeuw. Op het symposium, dat in de kapel van het Groot Ziekengasthuis plaatsvond en als titel droeg   'Een nieuwe toekomst voor kleurrijk glas', werd het startsein gegeven voor de bouw van een kapel op het terrein van het nieuwe Jeroen Bosch ziekenhuis.
Voor in de oude kapel van 1914 stonden de  herontdekte glasinloodramen van Marius de Leeuw centraal. Deze  krijgen een plaats in de kapel. Hoteldirecteur Karin Rademaker en ziekenhuispastor dominee Lodewijk van Wingerden gaven na het symposium het sein voor de inzamelingsactie.
Een kapel wordt niet door de overheid gefinancierd. Daarom moet het ziekenhuis zelf de bouwkosten betalen. Daarvoor is de Vriendenvan de kapel opgericht.

Impressies van de kapel [interieur] naar ontwerp van Johanna Kamunen van EGM architecten  De positie tussen de verpleeggebouwen.

Na afloop werd door hoteldirecteur Karin Rademaker met ziekenhuispastor ds. Lodewijk van Wingerden een grote collectebus onthuld waarmee de start van een inzamelingsactie voor die kapel werd aangegeven. ‘Bij een hoogstandje zoals het nieuwe ziekenhuis hoort een kapel, ‘ aldus Van Wingerden, ‘omdat de geestelijke verzorging van de mens wezenlijk is.’Rademaker ’s idee was dat elke bezoeker van het ziekenhuis, en die telt het ziekenhuis volgens directeur Peter de Kubber 2 miljoen per jaar, een euro [of meer] in de bus stopt zijn we eruit.’Alle kleine beetjes helpen’.
Ontwerp van de bus Antoine Hoedemakers van Die zijn zo I ontwerpers. De bus is door Shopex kosteloos gemaakt.

Hilariteit om de bus...
Na de onthulling zouden Karin Rademaker en dominee Lodewijk van Wingerden iets in de bus stoppen, maar het zoeken naar -dit keer-muntjes [..] geld duurde even.


foto © paul kriele, 13 september 2008.


Op het symposium 'Een nieuwe toekomst voor kleurrijk glas' hield Agnes Bomers, beeldend kunstenaar, een presentatie. De Tilburgse kunstenaar gaf een inventarisatie van het glas-in-lood van Marius de Leeuw. Daarover werd zij al in 2006 benaderd door het bestuur van de Stichting Vrienden van de kapel. Bomers heeft alle panelen gefotografeerd en geïnventariseerd. Ze maakte aan de hand van al die puzzelstukjes een reconstructie van de 2 oorspronkelijke glas-in-lood ramen.

Ad van den Hoven [Brabantglas Tilburg] gaf een presentatie over het restaureren van glas in lood. Het gerestaureerde titelpaneel van het raam 'De schepping der aarde' heeft  Ad van den Hoven samen met Agnes Bomers op het symposium onthuld.
De bus voor de geldinzameling voor de nieuwe kapel komt bij de ingangen van alle Bossche, Boxtelse en Zaltbommelse ziekenhuizen te staan.

Meer info via vriendenvandekapel
Monumentendag 2008 Symposium Glasinloodramen Marius de Leeuw.
Links de sprekers op het symposium op
Ad van Hoven en Agnes Bomers
en daarna architect van het JBZ Bas Molenaar en dan Cor van Driel, directeur Patiëntenzorg en uiterst rechts de voorzitter van de RvbB Peter de Kubber.

foto © paul kriele, 16 september 2008.
 
Terug naar boven