Nieuw Jeroen Boschziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2007 | Gewijzigd op: 19-06-2012
situatie oktober 2008  voor opeenvolgende situaties zie
Foto genomen vanaf de overzijde aan de Weidonklaan.

foto © paul kriele, 24 oktober 2008.
 

Nieuw ziekenhuis in Willlemspoort:

'Hier bouwt voor u....' als leuze bij 1e paal nieuw Jeroen Boschziekenhuis , 6 november 2007.

Na lang wachten op een reeks van sprekers, onder wie Joop Jansen [oud voozitter RvB Heijmans], burgemeester Rombouts was het de nieuwe Jeroen Bosch El Bosco, in de persoon van Jelle Amersvoort, die de gasten meetroonde naar de heimachine op de bouwlocatie. Daar - in de meest zuid-westelijke punt van het bouwterrein - ging met vuurwerk, na een dansact [Dare Devils] en het invullen van twee ontbrekende stukjes in de 'Tuin der Lusten' niet alleen de 'eertste' heipaal, maar ook het paneel met de Tuin der Lusten [in een koker] de grond in. De mannen van het vuurspektakel [Compagnie Doedel] en enkele trommelaars zorgden voor de sfeer. Het vuur stak af tegen een donkere lucht, maar toevallig bleef het die drie kwartier droog..  
Joop Jansen deed alvast een voorschot op een fonds dat wordt gesticht om gelden in te zamelen voor een kapel voor protestants christenen en katholiek christenen. Na een lichamelijke zorg blijkt dat veel patienten een gesprek met een van de vier geestelijke verzorgers van het ziekenhuis op prijs stellen, aldus Jansen die dat stippuleerde met ' Een gezonde geest in een gezond lichaam'. Ook een bezoek aan de kapel kan louterend werken, aldus de voorzitter van de aanbevelingsstichting Kapel Jeroen Boschziekenhuis. Behalve Jansen maken ook Jac Stienstra [projectontwikkelaar & financiële expert] en Cees Punt, communicatie-manager bij Automobielbedrijven Van den Udenhout deel uit van die aanbevelingscommissie.
Janssen vindt dat bij een bouwbudget van 250 miljoen en daarnaast nog eens 40 miljoen inrichtingskosten [of was het inklusief die 250 miljoen, aldus Jansen] de overheid maar een schamel bedrag over heeft voor een kapel.... . 'Deze kapel komt er, evenals een ruimte voor anders gelovigen.'


 
In een tent vond het officiële gedeelte van de ceremonie 'eerste paal' plaats. De gasten en gastheren [boven, rechter foto 2e van rechts voorzitter RvB Peter de Kubber met links naast hem wethouder Jetty Eugster  en rechts naast hem dr.Frans Croonen oud-voorzitter RvB.
Links boven: Ook de burgemeesters van de direct omliggende gemeenten Vught, Boxtel, Schijndel en Zaltbommel waren uitgenodigd.  Wethouder Jetty Eugster midden in, staat links naast burgemeester Rombouts .Op diezelfde foto -uiterst links in stoel- Joop Jansen.
  Links onder: El Bosco, deze eigentijdse Jeroen Bosch zou, behalve een schaar, ook het lint kunnen doorknippen. Als troubadour zette hij het ziekenhuis muzikaal op de kaart. In deze artiest herkennen we Jelle Amersvoort van de Koningstheaterakademie
foto 's © paul kriele, 6 november 2007.

Toespraak Rombouts
Rombouts begon zijn toespraak met: ''t Groot is klein geworden'. Zelfs met het Willem Alexander en Carolus erbij staan we voor een nieuwe operatie om de stad aan een nieuw eigentijds ziekenhuis te helpen. Maar het zal wel vechten tegen de klok worden. Dat kennen we bij ons- bij de gemeente -ook uit de tijd van het Stadskantoor. Nee, ik bedoel niet de parkeergarage, aldus Rombouts ironisch.
De burgemeester haalde vijf redenen om aan te tonen dat dit project gigantisch is:
-de randweg die gelijktijdig wordt aangelegd zodat het ziekenhuis niet op een eiland zit, want het maakt met een nieuwe
-stadswijk deel uit van Willemspoort. 
-de grote medische opgave waarvoor we staan. We streven naar het beste. Rombouts hoopt dat de voordelen van schaalvergroting, waar ik niet altijd een voorstander van ben, valt te combineren met het welbevinden van alle patiënten. 
Nog een reden: Dit wordt een bon chance voor de Raad van Bestuur en de medewerkers. Ik wens dat er een samenwerking ontstaat met andere zorginstellingen, waaronder de huisartsen en de thuiszorg en dat die samenwerking zich uitstrekt naar het onderwijs hier in de omgeving, zoals de HAS, Kunstakademie, ZLTO, Helicon en het SM's. 

Tot slot hoopte Rombouts dat het JB-ziekenhuis zich ook wil openstellen als medisch kenniscentrum voor stad en regio. Rombouts duidde op de kennis van de specialisten die weten hoe ziek [ziektebeeld] we zijn. 'Met hun kennis en ervaring mbt ons gedrag en levenswijze [thuis en ook in het verkeer] kan het JBZ de stad en de burgers een spiegel voorhouden,'  aldus de burgemeester.

 
Peter de Kubber, de voorzitter van de RvB, links l-onder met Joop Janssen, voormalig voorzitter RvB Heijmans. De gasten werden olv El Bosco via een modderig pad naar de bouwlocatie gedirigeerd. Het pad werd gaandeweg geflankeerd door fakkels en vuurkorven van Compagnie Doedel.
 - foto 's © paul kriele, 6 november 2007.

Financieringsprobleem
Het Grootziekengasthuis was door de eeuwen heen tamelijk rijk geworden. Mede door het beheer onder een zustercongregatie liep het kapitaal op. Nu is een rijk ziekenhuis uitzondering in Nederland. Maar door de Bossche fusies is de bodem van de pot in zicht gekomen.
De nieuwbouw brengt de directie in de problemen omdat door een rijksregeling de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de kosten. Gelukkig verkeert het JB-ziekenhuis niet als enige in deze omstandigheid. Met andere woorden minister Ab Klink zal met een oplossing moeten komen teneinde de tehuizen tegemoet te komen bij dit financieringsprobleem.
Voorzitter Raad van Bestuur Peter de Kubber sneed dit ongemak in zijn toespraak op deze feestelijke dag aan.  

Donkere regenwolken, feeëriek vuur en een enigszins gehavend verpleeggebouw. De heimachine, waarbij het laatste onderdeel van deze officiële ceremonie zich voltrok.
Rechts: patiënt Tonnie Verhoeven en de zuster Tamara Schalken en daarachter de heren van het ziekenhuis met o.a. Peter de Kubber en Simo Brada [r.] voorzitter van de medische staf.
Links onder:  de dansact.'s 
foto 's © paul kriele, 6 november 2007.
Burgemeester Rombouts krijgt een schilderspalet aangereikt waarmee hij en de zuster enkele lege plekken op de Tuin der Lusten kan invullen. In het modderige zand vond de verbinding van de Oude naar de Nieuwe Wereld plaats.

 
foto 's © paul kriele, 6 november 2007.Activiteit rond de Tuin der Lusten die straks een koker in gaat om voor jaren opgeborgen te worden. In wit Tamara Schalken en in beigeTonnie Verhoeven en in bruin burgemeester Rombouts.
Na een dansact van Dare Devils [Flik Flak] werd het paneel van de Tuin der Lusten opgerold en in een koker opgebrogen.
Links de koker wordt ingegraven en tegelijk begint het heien [m. en r.] 

foto 's © paul kriele, 6 november 2007.

Hier staat 'de eerste paal'. Midden en rechts: op het verpleeggebouw wordt na afloop een kolossaal spandoek door gevelbeklimmers ontrold met de tekst: Hier bouwen wij voor u de nieuwe wereld van Het Jeroen Boschziekenhuis. 
foto 's © paul kriele, 6 november 2007.


Feestweek rond 1e paal nieuwbouw JB-ziekenhuis 25 oktober 2007. 
In de week van 6-10 november 2007 viert het Jeroen Boschziekenhuis het feit dat op Willemspoort de 1e paal in de grond wordt geslagen. Behalve een circus Jeroen Bosch en lekkers voor de patiënten, staan een ontmoeting met het bedrijfsleven en een medewerkerfeest op het programma. Op 10 november 2007 is er een open dag, .waar via diverse beelden, animaties, foto’s en maquettes het nieuwe ziekenhuis in beeld komt. Daarbij zal, indien gewenst, de architect Bas Molenaar en M. Hendrikx [EGM-architecten], uitleg komen geven. 
De bouw van het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis gaat -begroot begin 2007 -globaal 250 miljoen kosten. De voorbereidingen voor de bouw van het revalidatiecentrum, en de dependance van het Bernard Verbeeteninstituut aan de zijde Gement, zijn al begonnen.  Ook de GGz krijgt in de nabijheid van het oude verpleeggebouw een nieuwe huisvesting.

Impressie start nieuwbouw [1e paal] JB-ziekenhuis 5 november 2007.
De verhuizing en inrichting van de nieuwbouw staat op de kalender van 2011.

   
 
 

-Boven rechts: De feestelijke aankondigingen van de nieuwbouw met nog het oude-Willem Alxanderziekenhuis, dat gehandhaafd blijft.
-Boven links: Bord met de namen van de architecten [EGM-architecten], van de aannemers en de bouwers: Bouwvcombinatie Jeroen Boschziekenhuis met Hurks Van der Linden, Ballast Nedam en Strukton Bouw en Vastgoed en de Technische installateurs, zoals Burgers Ergon Installatie Techniek en Imtech Projects. 
Gubbels verricht de sloop van de aangrenzende panden van het voormalige verpleeggebouw van het Alexanderziekenhuis en doet de puinverwerking. 
Op dat bord is  middenin het langgerekte [noord-zuid gelegen] nieuwbouw te zien. Oostelijk daarvan komt, voorlopig een onoverdekte parkeerplaats. Later moet dat een ondergrondse parkeergarage worden. Voor het personeel is een parkeerfaciliteit westelijk van het bouwterrein gepland.
De functiegebouwen, zoals revalidatie [[oostelijk] en het Verbeeteninstituut [kanker] liggen [westelijk naast oude verpleeggebouw] .
Ook de GGz heeft een plekje toebedeeld gekregen aan de zuidkant van het oude verpleeggebouw, waar u nog noodlokalen staan.
-Links onder: Het bouwterrein gezien vanaf de Vlijmenseweg [transferium], voor de nieuwe gebouwen van het Jeroen Boschziekenhuis, dat oostelijk grenst aan het oude verpleeggebouw en westelijk van de bouwlocatie is het Transferium gelegen. De westelijke kop van het verpleeggebouw gaat tegen de grond [sloop Gubbels]. Links daarnaast is nog net de heimachine te zien, die op 6 november 2007 de eerste paal slaat. Symbolisch, want er zitten al een tiental heipalen in de grond en er volgen nog zo'n kleine 3.000

foto 's © paul kriele, 5 november 2007.


Hierboven links: Overzicht van het verpleeggbouw en de feesttent, waarin de festiviteiten in de feestweek worden gehouden met Jeroen Boschthema en de dag van de 1e paal en de dag voor de [bedrijfs]relaties.
Links onder: De achterzijde, ofwel de Gementzijde of polderzijde. 
Rechts  boven en onder: westelijk van het reeds afgetakelde verpleeggebouw het de aanpalende dienstgebouwen, ligt het bouwterrein met wederom de heimachine. Overigens is een aanvang gemaakt dit verpleeggebouw ten dienste van personeel en met name deTechnische Dienst op te knappen.
Momenteel wordt er in de meest zuid-westelijke hoek van het bouwterrein geheid. Daar zitten al een tiental palen in de grond, hoewel op dinsdag 6 november 2007 -officieel - de 1e paal geheid wordt.
foto 's © paul kriele, 5 november 2007.


Gebak voor personeel en patiënten JB-ziekenhuis 29 juni 2006. 
Omdat er eindelijk toestemming is voor de nieuwbouw, kregen alle patiënten en het personeel van het JB-ziekenhuis vandaag een gebakje. Die toestemming kwam –na 16 jaar onderhandelen en planningen maken - van het College Bouw Zorginstellingen. Maar nu moet er ook nog een fiat volgen van de gemeente die een bouwvergunning zal verstrekken. In mei 2006 is de aanbesteding gestart en na de zomervakantie zullen de aannemers en de installateurs worden geselecteerd. Architect van het nieuw te bouwen ziekenhuis op Willemspoort is EGM.

Akkoord nieuwbouw Jeroen Boschziekenhuis en zorgpark  28 juni 2007.   Gemeente Jeroen Boschziekenhuis en de Proper-Stokgroep [Rotterdam] tekenden gisteren -woensdag 27 juni 2007- een overeenkomst voor de ontwikkeling van Willemspoort. Daar komt naast een nieuw ziekenhuis ook een stadswijk met zorgpark en transferium. Essentieel daarbij is de aanleg van de Zuid-Westelijke randweg, ook wel Gementweg geheten. Vóór het ziekenhuis, langs die randweg, is ook een grote ondergrondse parkeergarage gepland die onderdeel uitmaakt van dat zorgpark.
De directie presenteerde tevens de nieuwste – gekrompen - versie van een de nieuwbouw . Door op het oorspronkelijke plan van bijna 300 miljoen ruim 40 miljoen te bezuinigen -door lagere aannemerskosten, inperking van bouwdelen voor verpleegafdelingen, minder hoge/luxe materialen [kosten] – blijven de kosten binnen het budget van 254 miljoen.De nieuwbouw, die door de zuiniger aanpak een half jaar vertraagd raakte, moet eind 2007 beginnen en begin 2011 klaar zijn.

Voor dit project is een aparte Bouwcombinatie Jeroen Bosch v.o.f. opgericht, waarin Hurks van der Linden, Balast Nedam en Strukton participeren.

Carolus en Groot Ziekengasthuis waarvan de gebouwen al verkocht zijn aan Heijmans worden afgestoten en gesloopt. 
Medische staf doet voorstel ‘goedkoper’ ziekenhuis den bosch, 2 april 2007.  Simo Brada, voorzitter van de Medische Staf van het Jeroen Boschziekenhuis, doet voorstellen mbt een goedkoper ziekenhuis. Brada toont visie in de zin dat hij stelt dat internet een vervanging kan betekenen bij onderzoeken/consulten buiten het ziekenhuis.
Patiënten kunnen in bepaalde gevallen eerder thuis formulieren invullen dan specifiek op spreekuur bij een dokter te komen. ‘Inzetten op de informatietechnologie,’zegt de internist in het Brabants Dagblad. Onderzoeken hoeven niet altijd door een specialist gedaan te worden. Bijv. in bepaalde gevallen van trombose- of dialyse kunnen ook verpleegkundigen dat doen. 
Bezwaar van deze ‘buiten ziekenhuis-handelingen’ zijn, dat de budgettering is gebaseerd op aantallen patiëntenbezoeken aan het ziekenhuis. Eenvoudig gesteld: hoe meer bezoeken hoe meer geld een ziekenhuis ontvangt.Volgens Brada, die namens de specialisten zitting heeft in de Stuurgroep Nieuwbouw, kan er ook een kleiner ziekenhuis worden gebouwd.
Het Jeroen Bosch met 220 specialisten mikt op een nieuw ziekenhuis van 770 bedden. Dat mammoet-ziekenhuis [233 miljoen euro] moet - behalve soberder, ook kleiner. Daar beslissen de Zorgverzekeraars, die de financiers zijn, over.

De voorzitter van de Medische Staf kijkt ook naar de eigen beroepsgroep die vaak halsstarrig is. Bij nieuwbouw van kantoren was het Tilburgse Interpolis de eerste met flexibele werkplekken. Het Bossche stadskantoor heeft die ook. Daar gingen de specialisten, die vasthielden aan een eigen kamer, die maar 2x per dag [omkleden] wordt gebruikt, niet mee akkoord gaan. Brada is zo pragmatisch door te stellen dat het veel ruimte scheelt wanneer deze doktoren ook voor een flexibele werkplek kiezen.
De Medische Staf stuurt dan ook aan op een brede discussie over ziekenhuiszorg, die mogelijk tot nieuwe inzichten leidt.
De gunning aan de aannemers en installateurs van dit project van EGM-architecten [Hendrikx] moet vóór 1 juli 2007 zijn gebeurd anders –en daar dreigt het op uit te komen - moet de aanbesteding opnieuw.
De tijd [tot 1 juli 2007] dringt, gezien de reeds ingezet verhuizingen, gezien de verkeersafwikkelingen en de subsidies die op wegenaanleg [Gementweg], en de bouw van woningen en het ziekenhuis zijn voorzien.  

Start ontwikkeling Willemspoort in 2007 2 juni 2006.  
Als alle procedures vlot verlopen en de Raad van State geeft eind dit jaar haar fiat aan de westelijke Randweg, dan kan eind volgend jaar de ontwikkeling van  Willemspoort beginnen, verwacht wethouder Geert Snijders.
Die voorspelling deed hij na de presentatie vanmiddag in het stadhuis van de gemeentelijke visie op dit nieuwe stadsdeel. Dat omvat behalve het nieuw te bouwen Jeroen Boschziekenhuis, een woonwijk voor wellicht 900 huizen en de Randweg, die die woonwijk deels overkluisd doorsnijdt. De Randweg is dringend nodig om -behalve het nieuwe ziekenhuis- ook via de zijtak Parallelweg het Paleiskwartier en Orthenpoort [politie, GGD en brandweer] te ontsluiten en de traverse te ontlasten.  
Die nieuwe woonwijk in Willemspoort ligt ingeklemd tussen een uitgebreid Koning Wilem1-College, het zgn. leerdorp en het Jeroen Boschziekenhuis dat naast het Willem Alexander gebouwd wordt. ‘Hier is sprake van integratie van drie autonome ontwikkelingen,’ aldus Snijders.
Links boven: zicht op de kop van -links midden -Willemspoort en rechts de zuidelijke kop van het Paleiskwartier. De Gement ligt links, half zichtbaar.
Rechts boven: het nieuwe knooppunt Vlijmenseweg- Deutersestraat, nabij het -oude- Willem Alexandergebouw. Rechts ondr :plattegrond van Willemspoort met in bruin  het Koning Willem 1-College en in oranje het JB-ziekenhuis.
Rechtsonder komt de Randweg het gebied binnen. Rechts onder nog net Essent zichtbaar.

Twee woontorens markeren de wijk die voor de meeste woningen een parkeerplaats bevat en een ondergronds transferium [800 plaatsen]. Later wordt er ook bij het ziekenhuis een grote parkeergarage gebouwd.’ Voorlopig zijn er in de nieuwe wijk 1000 parkeerplaatsen voorzien voor de bezoekers aan het ziekenhuis.

Snijders noemt dit plan –stedenbouwkundig gezien - hoogwaardig, omdat deze stadsuitbreiding een relatief klein gebied beslaat. Bij de 900 huizen zitten 20% sociale huur en 10 procent sociale koopwoningen, waarvan de grondgebonden huizen langs de randen zijn gesitueerd. Twee flats van 60 meter markeren dit nieuwe stedelijk gebied, dat vanuit de polder gezien, een gelaagde opbouw krijgt. Maar dwars er doorheen loopt de deels [over 100 meter] overkluisde Randweg die aansluit op de Vlijmenseweg. In zijn toelichting legt Snijders en projectleider Godfried van den Braak accenten op het groen en het water. Aan de wensen van de Werkgroep Deuteren is tegemoet gekomen door drie tunnels tbv langzaam verkeer die de Randweg kruisen. Dat gebeurt nabij de Parallelweg, op de huidige en op de toekomstige kruising bij het ziekenhuis. Van het gebied westelijk van Willemspoort, wordt het kleinschalige en parkachtige karakter geaccentueerd. Daarnaast krijgt de wijk Deuteren/West een betere waterbeheersing en zal van het open terrein langs de Weidonklaan de parkstructuur worden versterkt. Hierover volgt nog een inspraakavond met de bewoners.
Ook een aan te leggen bomenrij langs de oude spoordijk, zal Willemspoort scheiden van de polderstructuur van de Gement. ‘Daarboven zie je de stad op een groene voet,’0 aldus de wethouder: ‘Die hoogbouw is een ensemble dat je vanuit de omgeving waarneemt’.  

Voorafgaand aan het raadsbesluit over ‘plan Willemspoort’ kort na de zomervakantie organiseert de gemeente een infoavond. Zie ook impressie nieuwbouw hieronder bij nieuw ziekenhuisplan

Torenflat op hoek Paleiskwartier  23 mei 2007. 
In de ontwikkelingen van het gebied Willemspoort - tussen het nieuwe ziekenhuis en het Koning Willem1 –College, dat een stadswijk met 900! huizen moet worden, rezen bezwaren tegen een torenflat. Als antwoord daarop stelde de gemeente adviseur Asselbergs aan, die positie adviseert voor de bouw van een 90 m hoge torenflat op de locatie huidige BBA- remise. In de eerste visie van Willemspoort [juni 2006 door wethouder Snijders gepresenteerd],was aanvankelijk op de kop van deze nieuwbouwwijk een 100 m hoge torenflat voorzien. Volgens de commentaren zou die flat het natuurgebied de Gement te zeer gaan overheersen. Met die bezwaren blijkt Asselbergs, die Willemspoort als overgangszone naar de groene Gement bepleit, het eens te zijn.
Maar een 90 m hoge flat in het te bebouwen gebied Belvedère zou de reeks hoogbouw van Paleiskwartier naar het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis completeren, aldus Asselbergs. 

Soberder ziekenhuis antwoord op te dure inschrijvingen  6 maart 2007.  
De directie van het Jeroen Boschziekenhuis, dat zich geconfronteerd zag met inschrijvingen op de nieuwbouw die het budget met 40 miljoen [een zesde van de totale bouwsom van circa 230 miljoen] deden overschrijven, heeft oplossingen aangedragen. Ze vraagt de aannemers die inschreven, de offertes te verlagen [versobering noemt JBZ dat] en/of alternatieven aan te dragen die goedkoper zijn.
Versobering kan volgens de directie zelfs betekenen dat bouwdelen komen te vervallen. Naast versobering gaat de directie met het College Bouw in overleg om het bouwbudget van 230 miljoen te doen verhogen. De dip veroorzaakt een vertraging in de bouw, maar de directie zegt dat de voorbereidingen rond de bouw onverminderd doorgaan en plant de start meteen na de zomervakanties.  

Aanzienlijke vertraging nieuwbouw Jeroen Boschziekenhuis  31 januari 2007.
De directie van het Jeroen Boschziekenhuis wordt geconfronteerd met langere procedures en een marktverschijnsel [prijsstijging] rond de aanbesteding van de nieuwbouw op de locatie Willemspoort. In en persbericht noemt de Raad van Bestuur ‘..het resultaat van de aanbesteding teleurstellend.’ Dat wil zeggen dat achter die aanbesteding door een verzadiging van de markt en door onvoorziene prijsstijgingen van bijv. koper en staal de aannemers veel meer[miljoenen] rekenen dan het budget[210 miljoen] had voorzien. Voor een directie is dat teleurstellend. Erger is dat de nieuwbouw hierdoor vertraging oploopt. Het is nog niet te voorzien hoeveel, aldus het bericht. De nieuwbouw had al moeten aanvangen en in 2010 klaar moeten zijn. Bovendien kan die vertraging nog oplopen omdat noch een aannemer noch een installatiebedrijf is aangewezen. Het ziekenhuis gaat zich over te nemen stappen beraadslagen.

Grootscheeps verhuisproject voorafgaand aan nieuwbouw JB-Ziekenhuis   19 januari 2006.  
Het JB-ziekenhuis staat een grootscheepse verhuizing vanuit het Willem Alexanderziekenhuis naar Carolus en Groot Ziekengasthuis te wachten ivm de aanstaande nieuwbouw. De eerste fase van dat nieuwbouwproject begint al eind dit jaar met de renovatie van het grote verpleeggebouw van het Willem Alexanderziekenhuis.Vanwege de overlast gaan alle patiëntgebonden functies, zoals poliklinieken en Dagbehandeling de komende zomer naar het Carolus, ‘het Groot’ en Liduina in Boxtel. Onder die verhuisaanpak ligt een zgn. schuifplan. In het GZG start het nieuwbouwtraject met het gereedmaken van het leegstaand kloostergebouw langszij de parkeergarage Loeffplein tbv staffuncties. De staf maakt op haar beurt in het ziekenhuis plaats voor patiënten en of patiëntgebonden functies. Tijdelijk verrijst er op de locatie Carolus een aanbouw tbv oogheelkunde en de geriatrische [algemeen en psychiatrisch] afdelingen. De directie studeert nog over de plaats van het MRI-apparaat en over de parkeerfaciliteiten.
De nieuwbouw, die eind 2009 klaar is, wordt in 2010 betrokken.

Impressie nieuwbouw Jeroen Boschziekenhuis in Deuteren  - 29 december 2005.
Het Jeroen Boschziekenhuis heeft vandaag- donderdag 29 december 2005- het ontwerp voor de nieuwbouw op Willemspoort [Deuteren] vrijgegeven.
Het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis [JBZ] in Willemspoort komt niet op palen maar gelijkvloers. Het complex dat bestaat uit drie langgerekte verpleeggebouwen, ligt aan de nieuw door te trekken Randweg die nabij Willemspoort aansluit op de Vlijmenseweg. De hoofdingang is oostelijk [stadse kant] van het complex gesitueerd. Daar wordt ook het parkeren geconcentreerd zolang er geen publieksparkeergarage is gebouwd.
Het is een gevolg van de opzet op palen waardoor de auto’s naar een centraal parkeerplein verhuizen. Pas in een vervolgfase staat de bouw van een parkeergage voor het publiek gepland. Ook schuift het nieuwe complex dertig meter richting WA-ziekenhuis op. Daarvan gaat de laagbouw tegen de grond. In de verpleegflat, die overeind blijft, komen de TD, de keuken, het laboratorium en het stafbureau. Tegelijk met de nieuwbouw wordt ook dit oude WA-ziekenhuis tbv haar nieuwe functie gerenoveerd.
Enerzijds hebben de wijzigingen nogal wat werk opgeleverd. Maar, zo erkent de directie, kan al in 2009 ipv in 2012 de nieuwbouw worden opgeleverd. Bovendien komen de voor publiek vaak bezochte ruimten, zoals de Spoedeisende Hulp, gelijkvloers te liggen. De verhoogd entree, zoals die bij het Carolus bestaat, vervalt. De bezoekers gaan via roltrappen naar de boulevard, ofwel passerelle, die alle verpleegafdelingen en commerciële ruimten [aan zorg gekoppelde winkels] verbindt.  
De werkgroep Deuteren is minstens op één punt tegemoet gekomen: er komt een groene buffer aan de westzijde van het complex. Hierdoor moesten de tekenaars enkele gebouwen[apotheek, kenniscentrum en dagverpleging], die daar gepland waren, elders inpassen in het complex.
De architect van de nieuwbouw is Mario Hendrikx van EGM architecten. Johanna Kamunen, heeft de kapel ontworpen. Dit deel dat temidden van water en park is gelegen, werd pas in latere instantie aan het bouwproject toegevoegd.
De projectgroep Nieuwbouw heeft vandaag in haar bulletin de nieuwbouwplannen gepresenteerd.

De grote glazen entree van het toekomstige nieuwe ziekenhuis op locatie Deuteren. en de trappenhal naar de eerste verdieping.

Plattegrond met de Gement onder en de hoofdentree middenin het plaatje en rechts daarnaast de grote parkeerplaats.
Rechts impressie van een binnentuin.
Rechts boven een geveldetail studie..

© EGM architecten.

Voor de architect zie Architect van hoog-en laagbouw Mario Hendrikx hieronder
De drie langgerekte verpleeggebouwen, waarvan een dient als behandel-, c.q. OK-gebouw, worden onderbroken door parkachtige openbare ruimten. Op deze impressie ook een zicht op de transparante boulevard ofwel passerelle.
Dat de twee entreehallen op maaiveld hoogte liggen betekent dat u na binnenkomst  via een trap een boulevard bereikt, die onder meer naar de verpleegaddelingen loopt.
De bouw van het ziekenhuis in Deuteren/Willemspoort start naar verwacht najaar 2006. In 2009 hoopt de directie het nieuwe ziekenhuis, dat tegen de 200 miljoen euro gaat kosten, in gebruik te kunnen nemen. 

De kapel die op het allerletste moest worden bedacht omdat ie in het bouwplan vergeten was... [Zie historische vergissing].
De architect van de kapel, die een enigszins Skandinavisch trekje vertoont, is Johanna Kamunen. van  © EGM architecten

Er is inmiddels een stichting Vrienden van de Kapel opgericht. De kapel is een echte katholieke kapel en geen algemeen functionele ruimte, anders zou bisschop Hurkmans er niet zijn fiat aan hebben gegeven. Dat had weer als consequentie dat deze ruimte niet ingewijd zou worden..en geen kapel meer zou zijn. 

Nieuwbouw JeroenBoschziekenhuis in één keer  24 juni 2005.
Het Jeroen Boschziekenhuis, waarvan de bouw een jaar later begint dan aanvankelijk was bedoeld, zal als één totaalplan worden gerealiseerd. Het ziekenhuisbestuur heeft nu officieel van de minister van VWS toestemming voor die allesomvattende aanpak gekregen. De verkoop van het Carolus ligt mede aan die beslissing ten grondslag.
Dat betekent dat de medewerkers van de drie ziekenhuizen, waaronder ook het Carolus, in 2009 het nieuwe ziekenhuis aan de Deutersestraat kunnen betrekken. Bij een aanpak in twee fasen zou dat pas in 2012 worden. Bovendien werkt die aanpak-in-één-keer kostenbesparend. De eerste paal gaat eind volgend jaar de grond in

Politiek wil –eindelijk- visie voor Willemspoort   4 maart 2005.
Eindelijk reageert de politiek op de aanpak in Deuteren, m.n. Willemspoort. Eerder [najaar 2004] had het niet georganiseerde wijkvertegenwoordiging Deuteren al haar zorg over de urbanisatie [verkeer en nieuwbouw] in Deuteren kenbaar gemaakt. Noch de locale pers, gemeente [in haar stedelijke visie en bij inspraakprocedures], noch de politiek gaf op dat ‘Masterplan Deuteren’ enige sjoeger.
De fracties van VVD en PvdA willen nu een discussie over de wijk Willemspoort waar het Koning Willem 1–college uit haar jasje groeit en er een doorbraak komt van nieuwe wegen [Magistratenlaan en Randweg] en waar het nu nog idyllisch [temidden van boerderijen en historisch landschap] gelegen Alexanderziekenhuis verandert in een mammoetziekenhuis. De fracties schrijven in hun oproep dat het bij de structuurvisie voor Willemspoort gaat om ‘.. een zeer beeldbepalend en belangrijk [..] deel van de stad. Dat vereist een goede voorbereiding en een vroegtijdige discussie!’ Die volgt binnenkort in de commissie ROB.  
 
Foto van maquette nieuw te bouwen ziekenhuis op Willemspoort 

foto © Deerns Raadgevende Ingenieurs BV en EGM Architecten
 

Mammoetziekenhuis op Willemspoort  13 december 2004.
De directie van het Jeroen Boschziekenhuis heeft samen met de twee seniorarchitecten maandagvond 13 december 2004 aan omwonenden de nieuwbouwplannen op Willemspoort, die in 2009 gereed moet zijn, gepresenteerd.
Mario Hendrikx en Marc Wijnmalen hebben samen met nog vier collega’s van architectenbureau EGM uit Dordrecht, onder wie Bas Molenaar, de nieuwbouw ontworpen. Het Bossche bureau MTD bedenkt de binnentuinen die tussen de gebouwen komen te liggen. Erik de Vrijer is de binnenhuisarchitect. Bij hun eerder projecten, zoals het Radboudziekenhuis, Erasmus MC en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis deed het team ervaring en ideeën op.

Links Simo Brada, voorzitter Medische Staf met naast hem architect Mario Hendrikx.
Hieronder
zicht op de nieuwbouw vanaf de stadskant [l.] en vanaf de Gement ofwel de polderzijde [r.].
De laagbouw ligt aan de zijde Gement. Die bevatten de functies revalidatie, radiotherapie, PAAZ en apotheek.


Links: architect Mario Hendrikx.
foto © paul kriele, 13 december 2004.
Het panel met vlnr architect van het  Bureau EGM uit Dordrecht Marco Wijnmalen, Simo Brada  de voorzitter van de Medische Staf  en Wim Matser van het bouwbureau.
 

De nieuwbouw was noodzakelijk, aldus Matser, vanwege de verouderde gebouwen, de onbereikbaarheid van de binnenstad en de veranderende zorgvraag, die door de vergrijzing en behoeften complexer wordt en zich medisch echnisch sterk ontwikkelt. 

Architect van hoog-en laagbouw Mario Hendrikx
Naast het Willem Alexander, dat overeind blijft, komt de nieuwbouw die 100.00 vierkante meter vloeroppervlakte omvat. Die bestaat uit hoogbouw over twee flats en daarop aansluitend laagbouw aan de rand van de Gement. Die laagbouw bevat bijv. radiotherapie, apotheek, fysiotherapie, revalidatie en Geriatrie [PAAZ]. De gevels zijn uitgevoerd in panelen van baksteen met een stedelijke -hoogbouw- uitstraling aan de zijde Vlijmenseweg en lager aan de achterkant [Gement]. De polderkant is meer afgestemd op het groen door bijv.gebruik van glas en lamellen. De hoofdingang voor bezoekers/patiënten ligt aan de stadszijde en apart voor personeel bij het Alexandergebouw. Die flat van 1971 krijgt de bestemming voor de TD, keuken, laboratorium en als stafbureau.  
Markant van het nieuwe ziekenhuis zijn twee gangen die dwars [onder-] door alle gebouwen lopen: een bezoekersboulevard en een dienstengang voor de logistiek.  
Ook overweegt Hendrikx een - beschermend - fietspad dwars onderdoor de gebouwen te laten lopen. 

Bezwaren omwonenden  
Op het terrein, gelegen tussen het huidige Alexander en het transferium, komen 2000 plaatsen voor betaald parkeren, zowel in een garage als onder de gebouwen. De bewoners van Deuteren en de werkgroep Deuteren vrezen toename van de parkeerdruk op hun buurt. Ze zijn ook bang dat de Randweg door de polder, die aansluit op de Vlijmenseweg, niet op tijd klaar is. ‘Zonder die randweg is het ziekenhuis niet levensvatbaar’, aldus Wim Matser projectdirecteur.
Het ziekenhuis dat feitelijk, verouderde vestigingen in Boxtel Zaltbommel, het Carolus en het Groot, en het Alexander vervangt, krijgt 770 bedden, 220 specialisten en 22 operatiekamers. Er is ook nog ook een kapel/stiltecentrum annex museum op het terrein voorzien. De bewoners, die vroegen om ruimten te kunnen huren, kunnen straks –buiten de kantooruren - van zwembad, sportzaal en/of gebruik maken.

Aanvullende tekst van dinsdag 14 december 2004: 
Kenniscentrum voor specialisten! Milieuaspect, parkeren, veiligheidsnormen, geen binnenstadsvoorzieningen meer, wel mobiele units.
Het bureau EGM heeft voor de specialisten ook een kenniscentrum ontworpen. Dat is een high tech-afdeling waar alle specialisten met ‘de hele wereld’ kunnen communiceren, zoals architect Mario Hendrikx het in zijn speels en soms met humor doorspekte toelichting vertelde.
Een kenniscentrum is dan wel niet uniek, want de meeste Akademische ziekenhuizen werken hier mee, maar het speelt in op de toekomst waarin het DBC [Diagnostisch Behandeling Combnatie ] centraal komt te staan M.a.w. met behulp van een eigen code krijgen de thuiszorg, huisartsen en specialisten toegang tot een databank waarin de persoonlijke gegevens van patiënten zijn opgenomen. Het is dus afgelopen met de rompslomp, zoekraken en de veroudering van de papieren patiënten dossiers, die vaak niet of niet op tijd bij de plaats waar ze nodig kunnen zijn, aankomen. De werkwijze vanuit dit kenniscentrum betekent een hele omslag binnen de toch al individuele specialistencultuur!. Maar de voorzitter van de Medische Staf lichtte daarop toe dat het merendeel van de specialisten de akkoord zijn gegaan met deze werkwijze en opzet.
parkeren
Mario Hendrikx de senior architect en de woordvoerder van de infoavond, wist soms ook te relativeren en de min of meer kritische opmerkingen te leiden naar een positieve of soms bevestigende stellingname.
Vooral speelde dit ten aanzien van het parkeeraanbod of juist tekort van parkeerplaatsen rondom het ziekenhuis. Die autostromen kunnen wel eens een extra druk geven op de woonwijk, zo vrezen de omwonenden. Maar Hendrikx, die antwoordde dat de parkeervoorziening - ook door de gemeente - als voldoende wordt bevonden, liet het aan de techniek over of latere een ondergrondse parkeergarage nodig is.
Milieu aspect
Ook op de vraag om meer milieuvriendelijke aanzien van de zijde aan de Gement kreeg enige bijval en wordt als studie meegenomen zo was zijn tactvolle reactie op de suggestie om die stenen of glazen wanden met klimop te laten begroeien, wat overigens nog al om onderhoud vraagt… Hendrikx ziet meer in een met lamellen afgedekte glazen pui. Hierdoor kan enerzijds de zon worden geweerd en anderzijds blijft het weidse uitzicht op de Gement open. Maar ook dit aspect is nog in studie. Wel zal voor rode baksteen worden gekozen, mogelijk in beveiligde panelen.
Over de infrastructuur is de bouwcommissie van EGM nog niet helemaal uit. Bijv. de aanleg van fietspaden rond het ziekenhuis of binnen door zijn nog in studie. bewonersraadpleging
Hendriks liet wel doorschemeren dat ie voor diverse aspecten contact gaat zoeken met de woonomgeving Dat is een van de effect van deze infoavond, waar vanuit de zaal diverse opmerkingen werden geplaatst. Maar voorlopig concentreren we ons op de nieuwbouw.

Dat was ook een reactie op de suggestie de bestaande opleidingslokalen [barakken] en de oude pastorie, gelegen bij het kruispunt Deutersestraat /Vlijmenseweg als buffer te gaan gebruiken voor bepaalde voorzieningen.
De stichting werkgroep Deuteren, die volgens een andere bewoner niet representatief is voor de gehele wijk, was erg ingenomen met het behoud van het oude fietspad achter het Willem Alexander dat een historische verbinding vormt vanuit Waalwijk via oud-Deuteren met De Reut .

Geen binnenstadsvoorzieningen meer 14 december 2004.
Door de nieuwbouw verdwijnen alle bestaande ziekenhuizen. Alleen Boxtel en Zaltbommel behouden een polikliniekfunctie.
De ontwikkeling binnen de gezondheidszorg neigt niet meer naar de opzet van satellietziekenhuizen. Dat is een argument dat er in de binnenstad noch een EHBO- nog andere medische [poli-]post zal komen. ‘De nieuwbouw vergt een enorme investering. Geld voor dit soort vernieuwing en de uitgaven voor de moderne technologie kun je maar een keer uitgeven,’ aldus Simon Brada. Bovendien raakt de binnenstad steeds meer verstopt. Dat maakt dat voor een volumineus ziekenhuis met alle onderzoeksafdeling en specialismen op een locatie is gekozen. De suikerbus of mobiele trombosedienst
Brada speelde wel - voorzichtig – in op een andere ontwikkeling:, die van de mobiele medische units. De patient komt dan –voor bepaalde zorg- niet meer naar het ziekenhuis maar andersom. Bijv. de diabetesbus [de suikerbus] of een trombose bus rijdt dan naar druk bevolkte gebieden of bij huisartsenpost, waar vraag naar deze hulp bestaat. Veiligheid
In antwoord op het aspect veiligheid, waar tegenwoordig bij nieuwbouw [zwervers en drugsverslaafden] rekening mee gehouden moet worden, reageerde Hendrikx dat door gebruik van veel kleuren en licht bij de onderdoorgangen, parkeerplaatsen en bij de fietspaden het veiligheidsgevoel moet bevorderen.

Kapel vergeten- 3 oktober 2004
Het nieuwe - paviljoenachtig opgezette -ziekenhuis van de architecten Bas Molenaar en M. Hendrikx [EGM-architecten] heeft echter nog één grote misser: de opdrachtgever is vergeten een kapel bij het bouwplan te betrekken. Inderhaast is een commissie* benoemd die dit stiltecentrum voor de christelijke ! ziekenhuizen ‘het Groot ‘, Willem Alexander en het even Bossche, als katholieke Carolus moet gaan voorbereiden.
Het Bossche Jeroen Boschziekenhuis wordt- nagenoeg - het grootste [770 bedden en 220 specialisten] ziekenhuis van Nederland.

*Commissie kapel: De leden van die commissie zijn mr.Ton Rombouts, Jac Stienstra, Joop Jansen [ex- Heijmans] en dr. Léon Eijsman. Later is aan deze commissie nog Karin Rademaker van Golden Tulip hotel Central toegevoegd.
Bouwaanvraag kapel..
Door die omissie is dat ontwerp pas verlaat van de tekentafel gekomen. Pas op 19 juni 2006 werd voor de kapel een bouwaanvraag ingediend.. .

Nieuwbouw Jeroen Boschziekenhuis vertraagd 29 juni 2004.  
De nieuwbouw van het Jeroen Boschziekenhuis raakt een jaar vertraagd. Oorzaak is dat veel grote bouwprojecten bij het Ministerie van Gezondheid moeten worden ingepast, aldus de verklaring van de directie.
Praktisch verschuiven er zaken: zoals de oplevering van het nieuwe ziekenhuis op de locatie Vlijmenseweg wordt 2009 ipv in 2008. Het vrijkomen van het GZG in de binnenstad valt ook een jaar later. Ook het Carolus zal langer open blijven, maar dat is gezien de boekwaarde die op het gebouw drukt, alleen maar gunstiger.
De nieuwe stadsontwikkeling op de locatie GZG schuift uiteraard ook op. Daar ondervinden de nieuwbouw Bibliotheek icm het Stadsarchief de gevolgen van. Ook de parkeerproblematiek rond het Tolbrugkwartier kan niet eerder worden aangepakt. zie hieronder over ontwikkelingen naar nieuwbouw en architecten   

Problemen op weg naar nieuwe JB-ziekenhuis  12 april 2004.
De opening van het nieuwe JB-ziekenhuis op de locatie Alexaderziekenhuis is gepland begin 2008. Dat jaar sluit het Groot Ziekengasthuis en worden de gebouwen - behalve Mariapaviljoen en klooster- gesloopt. In die eerste fase verhuizen de poliklinieken eerst nog naar het Carolus. Dat ziekenhuis blijft toch al een cruciale rol spelen in de aanloop naar nieuwbouw. Problemen doemen op in het licht van de ministeriële eis van een totale fusie van de drie bestaande Bossche [inklusief Boxtel en Zaltbommel] ziekenhuizen. Dat zou sloop van het Carolus kort na 2008 betekenen. Maar op die bouw rust nogal een hoge boekwaarde die de sloop op korte termijn onverantwoord maakt. De gemeente heeft zich bovendien ook nog als kandidaat voor dat complex teruggetrokken. Dat maakte dat het Carolus als ziekenhuis minimaal tot 2012 [afronding alle nieuwbouwfase] moet blijven functioneren.
Dan is er nog een logistiek probleem: de hoofdingang van het nieuwe JB-ziekenhuis komt aan de stadskant ipv aan de huidige Vlijmense kant van het complex. Voor de aan - en afvoer van de – in totaal 4100 –medewerkers en de - jaarlijks - 3 miljoen patiëntenbewegingen betekent de huidige Vlijmense weg een catastrofale flessenhals! Het gereedkomen van deze ontsluitingsweg [Gementweg] wordt niet eerder dan in 2010 verwacht! En dan zijn er nog de stilgehouden problemen in de maatschappen chirurgie, radiologie, intensivisten en internisten…..

Molenaar ontwerpt nieuw ziekenhuis 20 december 2002
Bas Molenaar van EGM architecten uit Dordrecht is aangewezen als de architect voor het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis, een eerste ontwerp dat hij samen met collega Mario Hendrikx gaat concretiseren.
De opzet is een aantal niet al te hoge gebouwen van 5 à 6 bouwlagen naast elkaar. In dat stedenbouwkundig ontwerp temidden van een park [aansluiting op de Gement], kunnen zowel de Gemeente, die aanvankelijk opteerde voor een imponerende hoogbouw [!], als het ziekenhuis zich vinden. Ook de combinatie van de hoofdfuncties met de commercie, spreekt de Raad van Bestuur aan. De verklaring is dat in de toekomst de poliklinieken de meeste bezoekers trekt. Daar vinden de onderzoeken, dagbehandeling en gesprekken met specialisten plaats. Om die bezoekers tussendoor te kunnen opvangen zijn horeca en tal van zorggebonden winkels er ruim vertegenwoordigd.
‘Uit dit idee van EGM,’ zegt de RvB, ‘blijkt niet alleen de betrokkenheid van dit bureau bij de zorg, maar die opzet staat ook borg voor een menselijke maat.’  
Na deze eerste visie begint de gedetailleerde invulling van het ontwerp aan de hand van gesprekken tussen het ziekenhuisbouwteam met de architect Bas Molenaar.
Molenaar was eerder betrokken bij de realisering van het- inmiddels voormalige - gerechtsgebouw op de hoek Zuidwal/Spinhuiswal. Zijn naam staat ook onder het hoofdkantoor van de ANWB en het toekomstige ziekenhuis van Nijmegen.  

Terug naar boven