Jeroen Boschziekenhuis beleidszaken

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2008 | Gewijzigd op: 29-08-2010
Oud-directrice Groot Ziekengasthuis overleden   4 april 2007.  

Woensdagmiddag 4 april 2007 is de begrafenis van zuster Maria Ignatia, die op 1 april 2007 overleed. Met haar meisjesnaam heette deze oud-directrice van het GZG, Meta Medendorp. Zuster Ignatia was in de jaren vijftig hoofd röntgen van het oude Groot Ziekengasthuis en werd directrice van de Verplegingsdienst van de nieuwbouw, die in de beginjaren zeventig aan de Tolbrugstraat en Zuid-Willemsvaart werd gerealiseerd. Zuster Maria Ignatia stond bekend als een slimme zakenvrouw die met velen, zowel de verpleegkundigen als de specialisten goed kon opschieten. Maar zuster Ignatia stond wel op d’r strepen, aldus een oud-collega.
De in Friesland geboren [1918] zuster kwam in 1946 in het klooster van de congregatie H. Carolus Borromeus. Ze volgde, voordat ze in Den Bosch kwam te werken, een opleiding tot verpleegkundige en laborante. De laatste jaren van haar pensioen verbleef zij in het klooster Josefoord in Nuland. Daar vindt vanmiddag de uitvaartdienst plaats, waarna de begrafenis volgt op het kerkhof Groenendaal in Orthen.

Voorzitter RvdB JB-ziekenhuis Croonen stopt  14 maart 2007. 
Drs. Frans Croonen, stopt als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Boschziekenhuis. Om ‘persoonlijke redenen’ van deze in 1947 in Oss geboren bestuurder, staat in het persbericht.
De voormalige huisarts heeft het ziekenhuis door woelige jaren geleid waarin de fusie van het Bosch Medicentrum met het Carolus [bestuurlijk mei 1999/organisatorisch januari 2002] het meest markant was. Die met het Willem Alexanderziekenhuis vond al in 1990 plaats.
Buiten dat heeft uiteraard de herschikking van de maatschappen [met 220 specialisten] de cohesie binnen de organisatie niet bevorderd. Een organisatie die nog in de niet geheel soepel verlopende bouwprocedure verkeert en die -op zijn minst -verlies heeft geleden door vertrek van deskundige specialisten.
Croonen heeft uiteraard een eigen stijl en karakter. Het is opvallend dat in deze hectische periode een bestuurder afscheid neemt van de organisatie. 
Voordat Croonen de eerste bestuursvoorzitter werd van het Jeroen Boschziekenhuis [per 1 januari 2002] leidde hij als voorzitter vanaf 1 mei 1999 in eenzelfde positie het Bosch Medicentrum en het Carolusziekenhuis. Voor die tijd stond hij bekend als de huisarts van Empel. Als nevenfunctie was Croonen vanaf najaar 2000 tot januari 2005 ook nog voorzitter van het Rode Kruis [afd. Den Bosch].

Kwaliteitsdag Jeroen Boschziekenhuis – 17 november 2005.
Het Jeroen Boschziekenhuis hield op donderdag 17 november 2005 een kwaliteitsdag. Op deze jaarlijkse dag werden de meetbare resultaten van de kwaliteitsprojecten getoond. Doel was tevens anderen aan te zetten kwaliteitsverbeteringen in gang te zetten. De editie 2005 haakte in op de landelijke actie ‘Sneller Beter’ die door het Bossche ziekenhuis vertaald werd in: ‘Duidelijk Beter en veiliger op de rails’.
Frans Croonen, voorzitter van de Raad van Bestuur [JBZ], reikte in de namiddag de prijzen uit aan de deelnemers van het project ‘ Het Jeroen Boschziekenhuis maakt werk van druk’. Daarachter schuil het streven om tot een vermindering van doorligwonden [decubitus] te komen. Het predikaat ’Beste poster‘ ging naar ‘Doorstroom patiënten met carotisstenose [vernauwing halsslagaders].
Andere projecten, die wel genomineerd waren maar niet in de prijzen vielen waren:
CVA Ketenzorg regio ’s-Hertogenbosch, Nachtelijk centrum Hemodialyse en Verbetering Telefonische bereikbaarheid afdeling Radiologie.

Intensivering samenwerking dr. Bernard Verbeeteninstituut- 13 oktober 2005
Het Jeroen Boschziekenhuis gaat de samenwerking met het Tilburgse Verbeeteninstituut versterken. Dat betekent dat naast de bouw van een Bossche afdeling ook de oncologie-specialisten meer gaan samenwerken. De opzet is in 2008 naast het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis een radiotherapeutisch centrum te hebben gerealiseerd. Dat bevat - voorlopig - twee bestralingsruimten. De totale nieuwbouw aan de Deutersestraat is pas in 2009 klaar.

AD Top 100 van ziekenhuizen  14 oktober 2005. 
In het jaarlijks onderzoek dat het AD over de beste ziekenhuizen publiceert staat het Bossche Jeroen Boschziekenhuis op de 70ste plaats. Het onderzoek is gebaseerd op 30 kwaliteitselementen, zoals diverse operaties, het al of niet doorliggen en bijv. de afhandeling van uitslagen. Dat zijn aspecten die door de tehuizen zelf zijn vrijgegeven.
Terwijl in de recent verschenen Elsevierenquête het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis bovenaan eindigde, ligt die positie bij het AD op 43. Het Roosendaalse Fransiscus kreeg bij het Ad de eerste plaats.
Verder staan in Brabant het Tilburgse Elisabeth op plaats 24, Eindhovense Catharina 41, Twee Steden 46, Bernhove Oss 55 en Maasziekenhuis Boxmeer 62. zie ook http://www.ad.nl/ -/ © paul kriele, http://www.bastion-oranje.nl/
Jeroen Bosch staat zwak in Elsevierenquête/ den bosch, 3 oktober 2005. 
Het Jeroen Boschziekenhuis komt er bij de jaarlijkse Elsevierenquête erg zwak uit. Het eindigt op de 73ste plaats. De enquête is gebaseerd op drie peilers: zaken die zich rondom de patiënt afspelen, de contacten tussen de huisarts en het ziekenhuis en als derde aspect: het ziekenhuis als organisatie. Bij dat onderzoek, dat ingegeven werd door plaatselijke informanten/deskundigen, scoort het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, dat de laatste jaren sterk eindigde, het hoogst. 
In Brabant volgen het Boxmeerse Maasziekenhuis [7e plaats], het Roosendaalse Franciscus [10e ], St. Elisabeth Tilburg [31ste], Twee Stedenziekenhuis [34ste], het Eindhovense Catharina [38ste] en Maxima ziekenhuis [40ste], en tot slot het Geldropse St.Anna op de 48ste plaats.
Vorig jaar plaatste ‘Den Bosch’ zich bij een gelijksoortige enquête op de 29ste plaats en in de AD-enquête op de 70ste [in 2005] en op de 44ste plaats [2004].

Dure en goedkope ziekenhuizen 21 juli 2005. 
Vanaf 21 juli 2005 is de website geopend met een prijsvergelijking tussen behandelingen in diverse ziekenhuizen. Uit dat prijswarenonderzoek kan de klant opmaken waar zij voor bepaalde operaties/behandelingen goedkoper [nog niet beter] uit is. De prijsbekendmaking is de marktwerking die door het kabinet is ingezet, mede gekoppeld aan een andere financiering van de gezondheidszorg. 
Niet in alle gevallen komt het JBZ er goedkoper af. In bepaalde gevallen zelfs duurder, zoals bij een nieuwe heup. Die rekening ligt globaal op 6000 euro, elders 2500-3000 euro. Het Tilburgse Elisabethziekenhuis is tamelijk goedkoop bij een meerdaagse staaroperatie: ruim 1300 euro, elders soms tot 2300 euro. Een borstverkleining kost in het JBZ bijna 5000 euro, elders ruim 2500 euro. Een operatie aan een hernia kost in het JBZ ruim 1700 euro in het Amsterdamse VU 6700 euro. Dagbehandeling bij knieslijtage kost in het JBZ ruim 10.000 euro en elders rond de 2000 euro. De publicaties stellen duidelijk dat het geen kwaliteitsvergelijking is, maar een prijsvergelijking. Op kwaliteit volgen later –landelijk – nog een criteria.

Prestatieverantwoording ziekenhuis  1 juni 2004  
Het Bossche Jeroen Boschziekenhuis geeft een verantwoording [indicatoren] van haar prestaties. Doel is het inzichtelijk maken wat het doet en waarvoor de directie verantwoording wil afleggen. Bijkomend doel is de kwaliteit van zorg op een hoger peil brengen, aldus de perstoelichting.  
De prestatie-verantwoording verloopt via de site www.jeroenboschziekenhuis/jaarverslag. Daarin staan 40 geselecteerde prestaties over bijv. zorginhoudelijke zaken, onderzoek en opleiding. Inhoudelijk kunnen we u alvast verwijzen, nadat u op de site van het ziekenhuis op prestatie-indicatoren heeft geklikt, naar hoofdstuk 3 ‘zorginhoud’.  
In feite behoeft een ziekenhuis van de gezondheidsinspectie niet alles bekend te maken, legt Sylvie Maas van de afd.Communicatie uit. Maar in ons geval gebeurt dat wel. De prestatie-indicatoren overlappen voor een groot deel wat in 2003 is verricht en loopt dus op het jaarverslag vooruit. Bezwaren zijn dat deze editie slechts 70% van de gegevens bevat en bovendien vergelijkingen nog niet mogelijk zijn omdat dit een primeur is voor het ziekenhuis. In de editie van 2004 zullen alle gegevens beschikbaar komen. Bovendien zijn er nu nog geen indicatoren ' leeftijd' en ' regio' meegenomen [Hfst. VI]. In de ene regio komen meer cara's voor dan in de andere met bijv. meer longziekten!

Bosch’ ziekenhuis zakt verder in kwaliteit  13 oktober 2004. 

Het Jeroen Boschziekenhuis zakt opnieuw in kwaliteit bij de ‘AD ziekenhuis Top 100’. Eerder gebeurde dat in de meer subjectieve enqûete ‘De Beste Ziekenhuizen’ van Elsevier [23 september2004]. Daarbij bepaalden medewerkers, specialisten en managers zelf de criteria. Toen kwam ‘Den Bosch’ op een 29ste plaats terecht.
Dit keer zijn door de Inspectie van de Gezondheidszorg – met instemming van de ziekenhuizen - 26 kwaliteitsaspecten bepaald. In die Top 100 eindigt het Jeroen Boschziekenhuis als 44-ste . Het St. Elisabeth in Tilburg staat op plaats 32, Catharina in Eindhoven eindigt op plaats 18.
Inzak kwaliteit gaat het bijv. om doorliggen, complicaties bij operaties, aanwezigheid van een pijnservicedienst, aantal afgezegde operaties. 
Opvallend is, dat kleinere ziekenhuizen goed scoren: 1.Utrechtse Diaconessen, 2. Rivierenland Tiel en op 3. St. Jansdal Harderwijk. Echter uitgezonderd het Tilburgse Twee Stedenziekenhuis dat op plaats 72 en Bernhoven in Oss dat op plaats 74 eindigt.
De enquête is een stap op weg naar nog meer openheid. Ze maakt het patiënten mogelijk ziekenhuizen -op kwaliteit -met elkaar te vergelijken.
Specialisten, of eerder gezegd specialismen zijn het volgende onderdeel dat in een kwaliteitsonderzoek aan bod komt…. Volledige uitslag op www.ad.nl/ziekenhuistop100

Den Bosch uit de boot in Elseviersenquête  23 september 2004.

In de jaarlijkse enquête ‘De beste ziekenhuizen’ van Elsevier valt het Jeroen Boschziekenhuis uit de boot Ze scoort in de eindrangschikking nauwelijks, ergo de positie is veel slechter dan vorig jaar toen het van de ‘grote ziekenhuizen’ nog op de negende plaats stond.
Door enkele minpunten behaalt het ziekenhuis maar een cijfer 7 [hoogste score is overigens een 7,8] en staat op de 29ste plaats op de eindranglijst. Minpunten zijn: slechte financiële positie, interne onenigheid, trage berichtgeving en arrogante specialisten. Wat betreft de twee laatst genoemde punten, daar mankeert het bij vele ziekenhuizen aan.
Ziekenhuizen in kleinere plaatsen, zoals Sneek [1e plaats], Hilversum, Hengelo en Gorinchem behalen in de eindrangschikking een betere positie. Ze staan boven Den Bosch en zelfs boven het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg dat dit jaar op de 7e plaats [totaallijst] eindigde, vorig jaar zesde. In de categorie ‘grote ziekenhuizen’ eindigt het Tilburgse wel in hoge positie:een tweede plaats. Daar zitten ook de beste algemene chirurgen.
Ook de winnaar van vorig jaar het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwegasthuis zakte en wel naar de 9e plaats. Het OLVG heeft wel de beste cardiologen..  

Nieuwe naam:Jeroen Bosch Ziekenhuis  1 juni 2001.
 Het Jeroen Boschziekenhuis is deze week begonnen met het plaatsen van nieuwe logo’s. De nieuwe naam Jeroen Boschziekenhuis komt op alle drie de ziekenhuizen te staan. De naam bestaat uit neon letters, op dak en gevel aan te brengen. Buiten de naam Jeroen Boschziekenhuis krijgt elke locatie de naam van resp. Carolus, Alexander en voluit Groot Ziekengasthuis.


Zo ziet het nieuwe logo van het fusieziekenhuis er sedert 1 juni 2001 uit. SAfbeelding van nieuwbouwplannen.

Alleen bij de onduidelijke ingangsituatie van het Carolus komt apart nog het woord hoofdingang boven de algemene ingang. Het nieuwe fusieziekenhuis [per 1-1-2002] heet Jeroen Bosch Ziekenhuis. De Boxtelnaar J. Voets is de winnaar van deze wedstrijd met en weekeindje Amsterdam.
Met deze keuze vervallen andere suggesties zoals: ‘Bossche ziekenboeg’, ‘Janus Kiepziekenhuis’, ‘Maximaziekenhuis’ of trendynamen als Orbis- of Alfaziekenhuis. De naam Jeroen Bosch Ziekenhuis [JBZ] werd door 22 inzenders voorgesteld. Bij 66 inzenders kwam de naam Jeroen Bosch voor !

Dr. Frans Croonen verwacht niet, dat- zoals vijf jaar geleden met Bosch Medisch Centrum- de naam veel commoties zal oproepen. ‘Het is een herkenbare, originele ziekenhuisnaam, die ook nog een beetje gevoel oproept,’ aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur.Uitslag nieuwe naam Bosch’ ziekenhuis -[Nieuwsbrief Bastion Oranje 28 mei 2001]
 Per 1 juni 2001 heeft het Bosch’ Medisch Centrum, bestaande uit drie Bossche ziekenhuizen en Liduina in Boxtel een nieuwe naam. Welke? Dat wordt op die dag bekend gemaakt. Aan de wedstrijd voor een nieuwe naam hebben 525 personen deelgenomen die tot 315 verschillende namen kwamen. Eén suggestie kreeg de voorkeur van 28 inzenders. Dr. Frans Croonen, voormalige huisarts en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur maakt vrijdag 1 juni de naam - die pas op de fusiedatum 1-1-2002 in gaat- bekend. Tegelijkertijd vliegt er een vliegtuigje boven de regio met de nieuwe naam erop. De winnaar ontvangt een weekeind Amsterdam.  
Uitslag nieuwe naam Bosch’ ziekenhuis -[Nieuwsbrief Bastion Oranje 28 mei 2001]
Per 1 juni 2001 heeft het Bosch’ Medisch Centrum, bestaande uit drie Bossche ziekenhuizen en Liduina in Boxtel een nieuwe naam. Welke? Dat wordt op die dag bekend gemaakt. Aan de wedstrijd voor een nieuwe naam hebben 525 personen deelgenomen die tot 315 verschillende namen kwamen. Eén suggestie kreeg de voorkeur van 28 inzenders. Dr. Frans Croonen, voormalige huisarts en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur maakt vrijdag 1 juni de naam - die pas op de fusiedatum 1-1-2002 in gaat- bekend. Tegelijkertijd vliegt er een vliegtuigje boven de regio met de nieuwe naam erop. De winnaar ontvangt een weekeind Amsterdam. 
 
Afronding fusie ziekenhuizen- 31 maart 2002
Maandag 15 april vindt in het stadhuis de oprichting plaats van de Vereniging Medische Staf Jeroen Boschziekenhuis. Daarna is er- meer symbolisch bedoeld- een eerste vergadering van die Vereniging waarbinnen de ruim 200 Bossche specialisten zijn georganiseerd. Deze voor de maatschappen bijzondere dag wordt besloten met een diner in de Raadskelder.
Het is feitelijk de afronding van de fusie [officieel per 1 januari 2002] van Carolus/Liduina, het Willem Alexander en het Groot Ziekengasthuis. Maar nu volgt nog de integratie van alle vakgroepen die met name voor de radiologen en de anesthesisten die nog enige hobbels met zich zal meebrengen.
Aan de eerste fusie van de Bossche ziekenhuizen [GZG en WAZ] ligt het rapport van de professoren Van Montfoort en de Ro ten grondslag. Daarin pleitten zij voor een samenwerking [vooraleer tot nieuwbouw zou kunnen worden besloten] omdat er steeds meer specialismen, zoals radiotherapie en neonatologie, uit de Bossche regio vertrokken…
De apotheose van de fusie is vervolgens het proces van nieuwbouw waarvoor, dankzij de concept-goedkeuring van Minister Borst, inmiddels definitief groen licht is gegeven.
De Raad van Bestuur en de Medisch Staf gaan -na een eerste selectie- uit de acht overgebleven architecten, hun keuze maken. De opening van het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis met 970 bedden is, na de oplevering in 2007, in 2008 gepland.

Vertrek directielid Beijers 
25 juli 2000
drs. Ruud Beijers vertrekt per november als lid van de Raad van Bestuur van het fusieziekenhuis BMC en Carolus/Liduina[CLZ].
Beijers treedt in dienst van een internationaal Wervings-en selectiebureau.
De oorspronkelijk kinderarts was tot 99 lid van de tweehoofdige directie van het BMC en daarna lid van de Raad van Bestuur van de gefuseerde ziekenhuizen.
In die hoedanigheid begeleidde Beijers de ingrijpende verbouwing, verhuizing en de functieherschikking.
In zijn opvolging wordt niet voorzien, collegae Croonen, Meuelemans en De Kubber nemen voor hem waar.  

Achtergrond ziekenhuisstatus
Het nieuwe Bossche ziekenhuis behoort tot de categorie Topklinisch Ziekenhuizen [STZ] , dankzij de vele- bijzondere - specialismen en vooral de opleidingsmogelijkheden. 
De fusie is een gevolg van een de toenaderingspoging van de twee ziekenhuizen te weten Willem Alexander en Groot Ziekengasthuis die daarmee rekenenden op nieuwbouw. Pas in latere fase is er Carolus/Liduina bijgekomen.
In de tijd dat sprake was van het vertrek van specialismen uit de Bossche regio nar Tilburg, Utrecht en Nijmegen stelden de professoren Van van Montfoort en de Ro een rapport op waaruit als conclusie een dwingende samenwerking kon worden getrokken.
Nieuwbouw
Het nieuwe ziekenhuis wordt geleid door een nieuw stafbestuur dat - niet uit 9 zoals voorheen- maar uit zeven personen bestaat, ingedeeld in departementen. De samenstelling is zodanig dat naast de voorzitter, zes overigen ieder een aandachtsgebied krijgt toegewezen.
Het nieuwe ziekenhuis bevat 968 bedden.
De eerste selectie van architecten is achter de rug. Met die selectie houden zich de Raad van Bestuur en de medische staf bezig. Er zijn acht architecten in deze race overgebleven. Nu moet de keuze nog worden gemaakt .
Den Bosch staat voor de situatie dat- gezien de lokatie aan de rand van de stad- een interessant, misschien experimenteel bouwplan kan worden uitgevoerd en dus voor een modern bouwende architect met als een ander aandachtsgebied dan de zorgsector, kan worden gekozen.
Anders zou het liggen wanneer op lokatie Groot Ziekengasthuis een nieuw ziekenhuis moest komen, zoals in 1960..
Het GZG-terrein is in eigendom gekomen van van HBG en Heijmans die gaan daar een stedenbouwkundige ontwikkeling aan: sloop en/of ter plekke nieuwbouw.
Maar wat te doen met het Carolus? Het probleem rond de nieuwbouw is de hoge boekwaarde van dit Carolus dat erg geschikt lijkt voor een verpleeg-annex zorghotel. Met deze keuze wordt de boekwaarde die op 50 miljoen gulden wordt geschat overkomen.
 Zijdelings staat het feit van de regio ziekenhuizen, Veghel St.Josef en Annaziekenhuis in Oss Zij zijn ook in een fusie opgegaan tot Bernhove. Maar niet verwacht wordt dat dit fusieziekenhuis fiat voor nieuwbouw krijgt. Ze hingen/ hangen qua samenwerking en bepaalde faciliteiten aan bij het BMC.


Terug naar boven