Mismanagement Jeroen Boschziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2007 Wat schort er aan het management van het JBZ?
De directie schoot stevig tekort op gebied van eigen management, maakte missers met de nieuwbouw [slechte planning] en overleefde amper het financiële debackle van 2003.

De roep om een nieuwe directie voor het falende Jeroen Boschziekenhuis wordt steeds sterker. De directie schoot stevig tekort op gebied van eigen management, maakte missers met de nieuwbouw en overleefde amper het financiële debakel van 2003.

-In 2003 was er iets mis met de budgettering. Het Jeroen Boschiekenhuis sloot dat jaar af met een miljoenentekort [4 miljoen]. Dientengevolge werd er bezuinigd op personeel [vacaturestop + minder formatieplaatsen], inkrimping van ambities en het terugdringen van kosten van specialisten [implantaten/geneesmiddelen].
Een tot nu toe meer verhuld gevolg van het financieel wanbeleid was, dat van bank [Rabo Utrecht ipv Rabo Den Bosch] moest worden verwisseld.

-Een tweede debacle is de misser met de nieuwbouw. Van dat miljoenenproject vergat de bouwcommissie eerst al de kapel. Voorjaar 2007 bleek dat door prijsstijgingen van materiaal en installaties én van de kosten van aannemers de nieuwbouw 40 miljoen euro hoger uitviel dan was begroot. Een bouwsom van 230 miljoen euro, die mede door de aspiraties van de specialisten zo was opgeschroefd, én het bouwvolume dienden teruggebracht te worden.
Bovendien is die bouwcommissie bemand door zakenlui die gebrek hebben aan specifieke bouwkennis.

-Het management dat vormt het derde debacle. In de structuur van het Jeroen Boschziekenhuis maken de specialisten in de meeste gevallen de dienst uit. Die kneuterigheid in het management is een gevolg van hun positie. Specialisten zijn in ‘Den Bosch’ nog steeds niet in loondienst en kunnen hierdoor ‘hun gang’ gaan.

Bovendien kampt het ‘Jeroen Bosch’ met de effecten van een dubbele fusie, waardoor drie uiteenlopende structuren samengingen in een nieuwe organisatie. Dat duurt generaties vooraleer alle neuzen één kant op staan.
Door hun vrije positie hebben de specialisten een te grote stem in het beleid, ergo de zwakke directie laat nogal eens de oren naar hun wensen hangen. De budgettering liep bij het 'Jeroen Bosch' dan ook in 2003 verkeerd af.
In andere ziekhuizen staan de doctoren op de loonlijst, wat een groot verschil maakt.

Het roer om
Het Jeroen Boschziekenhuis heeft node een nieuwe organisatiestructuur nodig met een zakelijker leiding. Bijv. een management dat niet uit de medische, maar uit zakenwereld afkomstig is.
Neem als voorbeeld het Onzer Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam dat al jaren op de eerste plaats staat van beste ziekenhuizen. Een oud-directeur met een directieverleden bij de NOS, achtereenvolgens de Bijenkorf, zette er een gezonde organisatie op waarbinnen een grote betrokkenheid van het personeel heerst. De doktoren, zoals gezegd in loondienst, leveren kwaliteit waardoor dit instituut ook nog eens een algemeen bekende reputatie geniet.
Helaas is het weinig flexibele Bossche ziekenhuis niet echt klantvriendelijk en nog steeds vastgeroest in bepaalde patronen. Alle inzet gaat naar de nieuwbouw en naar de nieuwe organisatie. Dat houdt andere –voor de patiënten belangrijker - zaken uit de wind.  

De positie van de voorzitter van de Raad van Bestuur Peter de Kubber staat op het spel. Eerder [maart 2007] vertrok al Frans Croonen uit de Raad van Bestuur. Het zou de eer zijn -is het niet de plicht – van de Raad van Toezicht, om na deze debacles eindelijk eens in te grijpen.  


Terug naar boven