Jaarverslag 2005 van JB-ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2006 Uit het jaarverslag 2005 van het Jeroen Boschziekenhuis blijkt dat alle aandacht is gericht op de nieuwbouw en de integratie van [organisatie-]onderdelen en vakgroepen Wellicht dat ook het element nieuwbouw oorzaak is van het verlaat -ipv maart - verschijnen van het jaarverslag..
De integratie verloopt, zo tussen de regels door te lezen, nog niet voor al die vakgroepen even soepel en vlot. Maar in 2009, bij het betrekken van de nieuwbouw moet alles in kannen en kruiken zijn, ook de samenwerking van 220 specialisten van wie verwacht wordt dat hun neuzen één kant op gaan staan.

Door het schuifplan [poli’s, kantoren e.d.], dat een overbrugging is naar de nieuwbouw, moet e.e.a. sneller geïntegreerd worden. ‘Dat was tijdrovend en emotioneel,’schrijft de Raad van Bestuur in haar voorwoord. De RvB is regelmatig met de vakgroepen in gesprek geweest over de lopende integratie en de knelpunten die daar waren ontstaan. Intussen is de opzet van de nieuwbouw gewijzigd door het bouwen in één ipv in twee fasen. Hierdoor moesten de polis, functieafdelingen, dagverpleging, apotheek en kenniscentrum eerder bij de nieuwbouw worden betrokken. 

Het ziekenhuis en de parkeerlocaties komen niet op palen maar gelijkvloers. Het zorgpark, evenals de parkeergarage voor bezoekers zullen pas later worden ontwikkeld. Voorlopig moeten bezoekers hun auto kwijt in die geplande woonwijk van circa 700-900 huizen die tussen het ziekenhuis en het KW1-College is gesitueerd. 
Omdat er aan de bezwaren van de werkgroep Deuteren tegemoet werd gekomen, [zoals behoud van dorpsstructuur en natuurzone] kan er geen nieuwbouw westelijk van het Alexanderverpleeggebouw plaatsvinden. Daardoor moeten het dr. Verbeeten Instituut en de ziekenhuisapotheek naar een andere locatie uitzien.

Het JBZ dat bijna 2800 fte plaatsen telt, kende vorig jaar geen toename van het personeelsbestand: er gingen er evenveel weg, als er bijkwamen. Voor hen geldt de slogan ‘Sneller Beter’, die naar de nieuwbouw toe overgaat in ‘Duidelijk Beter’ en gericht is op kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg.

In financieel opzicht meldt het jaarverslag dat de bezuiniging van 8 miljoen die in 2004 werd ingezet ‘zijn vruchten heeft afgeworpen: zowel 2004 [+€ 3,8] als 2005 [+ € 6,8] werden positief afgesloten.
Ondanks dat het JBZ een topklinisch [opleidings-] ziekenhuis is, is het door zes collegae [Canisius/Wilhelmina Nijmegen, Catharina Eindhoven, OLVG A’dam en St.Antonius Nieuwegein, Martini Groningen en Haaglanden Den Haag] niet uitverkoren mee te doen in een alliantie van topziekenhuizen. Overigens evenmin het Tilburgse St. Elisabeth, dat in de reeks onderzoeken steeds tot de toppers behoort.

Interessant is nog de uitspraak dat het ziekenhuis - na de nieuwbouw - voorlopig geen ambities heeft dependances elders in de stad te gaan vestigen. De directie stelt dergelijke besluiten afhankelijk van de prijs en geeft aan dat een goed dienstbetoon altijd wordt gewaardeerd. Inzage in jaarverslag zie ook www.jeroenboschziekenhuis.nl/jaarverslag


Terug naar boven