Medische staf doet voorstel ‘goedkoper’ ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-04-2007  Simo Brada, voorzitter van de Medische Staf van het Jeroen Boschziekenhuis, doet voorstellen mbt een goedkoper ziekenhuis. Brada toont visie in de zin dat hij stelt dat internet een vervanging kan betekenen bij onderzoeken/consulten buiten het ziekenhuis.

Patiënten kunnen in bepaalde gevallen eerder thuis formulieren invullen dan specifiek op spreekuur bij een dokter te komen. ‘Inzetten op de informatietechnologie,’ zegt de internist in het Brabants Dagblad. Onderzoeken hoeven niet altijd door een specialist gedaan te worden. Bijv. in bepaalde gevallen van trombose- of dialyse kunnen ook verpleegkundigen dat doen. 
Bezwaar van deze ‘buiten ziekenhuis-handelingen’ zijn, dat de budgettering is gebaseerd op aantallen patiëntenbezoeken aan het ziekenhuis. Eenvoudig gesteld: hoe meer bezoeken hoe meer geld een ziekenhuis ontvangt.
Volgens Brada, die namens de specialisten zitting heeft in de Stuurgroep Nieuwbouw, kan er ook een kleiner ziekenhuis worden gebouwd.

Het Jeroen Bosch met 220 specialisten mikt op een nieuw ziekenhuis van 770 bedden. Dat mammoet-ziekenhuis [233 miljoen euro] moet - behalve soberder, ook kleiner. Daar beslissen de Zorgverzekeraars, die de financiers zijn, over.
De voorzitter van de Medische Staf kijkt ook naar de eigen beroepsgroep die vaak halsstarrig is. Bij nieuwbouw van kantoren was het Tilburgse Interpolis de eerste met flexibele werkplekken. Het Bossche stadskantoor heeft die ook. Daar gingen de specialisten, die vasthielden aan een eigen kamer, die maar 2x per dag [omkleden] wordt gebruikt, niet mee akkoord gaan. Brada is zo pragmatisch door te stellen dat het veel ruimte scheelt wanneer deze doktoren ook voor een flexibele werkplek kiezen.

De Medische Staf stuurt dan ook aan op een brede discussie over ziekenhuiszorg, die mogelijk tot nieuwe inzichten leidt.
De gunning aan de aannemers en installateurs van dit project van EGM-architecten [Hendrikx] moet vóór 1 juli 2007 zijn gebeurd anders –en daar dreigt het op uit te komen - moet de aanbesteding opnieuw.
De tijd [tot 1 juli 2007] dringt, gezien de reeds ingezet verhuizingen, gezien de verkeersafwikkelingen en de subsidies die op wegenaanleg [Gementweg], en de bouw van woningen en het ziekenhuis zijn voorzien.