Kinderen nemen intrek in KinderExpertiseCentrum JB-ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2012 | Gewijzigd op: 21-10-2012
Op maandagmorgen 22 oktober 2012 om half 9  - na de herfstvakantie- nemen de kinderen van mytylschool Gabriël, van kinderrevalidatie Tolbrug, van Cello en van buitenschoolse opvang SWZ hun intrek in het nieuw gebouwde KinderExpertiseCentrum aan de Kooikersweg. 
Onder een boog ballonnen worden zij dan door de medewerkers welkom geheten. In de nieuwbouw werken meerdere disciplines rondom zorg en ondersteuning van het (gehandicapte) kind samen.

De ingebruikname van het centrum gebeurt op maandag 22 oktober 2012, wanneer ook de naam bekend wordt gemaakt. In maart 2013 volgt nog de officiële opening. Het nieuw gebouwde kinderexpertisecentrum van het JB-ziekenhuis ]Revalidatie Tolbrug], de Mytylschool Gabriël en van de buitenschoolse opvang SWZ aan de Kooikersweg.

Op 22 oktober a.s. wordt de nieuwe naam en het nieuwe logo bekend gemaakt. De onthulling van de nieuwe naam en huisstijl is één van de mijlpalen op weg naar de officiële opening in maart 2013.

Met de intrek in het modern geoutilleerde gebouw wordt afscheid genomen van de oude locatie aan de Klokkenlaan. In die huisvesting zaten mytylschool Gabriël, kinderrevalidatie Tolbrug, Cello en SWZ weliswaar ook onder één dak.
Maar daar waren maar beperkte faciliteiten voor handen en dat  belemmerde de optimale zorg en de gewenste samenwerking.
Met de verhuizing neemt tegelijk conciërge Arnold Bekkers van de 'oud bouw' afscheid.

Kosten
De uiteenlopende facilteiten voor het expertisecentrum worden onder meer bekostigd -naast een gemeeetelijke subsidie van  €  9 miljoen,  uit een inzameling door de stichting Vrienden van het Jeroen Boschziekenhuis die €  250.000  schonk. Daarvoor zijn een Johan Cruijfcourt,  speeltoestellen en een snoezelruimte betaald.